Item


Trets de personalitat, percepció de control, conducta proactiva de vinculació social i satisfacció amb la vida d’una mostra d’estudiants universitaris

Amb aquest estudi es pretén conèixer els nivells de Satisfacció amb la vida i simptomatologia afectiva dels estudiants de Psicologia de la Universitat de Girona, analitzar la influència de les diferències individuals en l’explicació de la Satisfacció amb la vida i la simptomatologia afectiva i aportar dades empíriques que ajudin a clarificar les relacions existents entre diferents característiques de personalitat i la seva influència sobre la conducta Proactiva de vinculació social dels estudiants universitaris.Han participat en l’estudi 159 alumnes dels estudis de psicologia de la Universitat de Girona (86’2% dones i 13’8% homes).Els resultats obtinguts mostren que hi ha un 28’5 % d’estudiants que manifesten no sentir-se satisfets amb la seva vida en general. Els dominis més directament vinculats al jo, com la percepció d’un mateix i el suport afectiu que reps dels altres, són els que millor contribueixen a l’explicació de la Satisfacció amb la vida. Els resultats també mostrem que són les característiques de personalitat (neuroticisme, responsabilitat i extraversió) les variables que millor prediuen la Satisfacció amb la vida en general i per dominis.

This study aims (a) to determine the level of satisfaction with life and of affective symptomatology of psychology students at the University of Girona, (b) to analyse the influence of individual differences to explain satisfaction with life and affective symptomatology, and (c) to provide empirical data that clarify the existing relationship between different personality characteristics and their influence on the proactive social behaviour of the university students.A total of 159 psychology students (86.2% female and 13.8% male) from the University of Girona participated in the study. The results obtained demonstrate that 28.5% of the students claim to generally not be satisfied with their lives. The domains most directly associated with the ego, such as self perception and the affective support received from others, contribute most to explain satisfaction with life. The results also show that personality characteristics (neuroticism, responsibility and extraversion) are the variables that best predict satisfaction with life, both in general and by domains.

Universitat de Girona

Manager: Caparrós Caparrós, Beatriu
Villar, Esperança
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Psicologia
Author: Manzano Nieto, Anna
Date: 2010 March 22
Abstract: Amb aquest estudi es pretén conèixer els nivells de Satisfacció amb la vida i simptomatologia afectiva dels estudiants de Psicologia de la Universitat de Girona, analitzar la influència de les diferències individuals en l’explicació de la Satisfacció amb la vida i la simptomatologia afectiva i aportar dades empíriques que ajudin a clarificar les relacions existents entre diferents característiques de personalitat i la seva influència sobre la conducta Proactiva de vinculació social dels estudiants universitaris.Han participat en l’estudi 159 alumnes dels estudis de psicologia de la Universitat de Girona (86’2% dones i 13’8% homes).Els resultats obtinguts mostren que hi ha un 28’5 % d’estudiants que manifesten no sentir-se satisfets amb la seva vida en general. Els dominis més directament vinculats al jo, com la percepció d’un mateix i el suport afectiu que reps dels altres, són els que millor contribueixen a l’explicació de la Satisfacció amb la vida. Els resultats també mostrem que són les característiques de personalitat (neuroticisme, responsabilitat i extraversió) les variables que millor prediuen la Satisfacció amb la vida en general i per dominis.
This study aims (a) to determine the level of satisfaction with life and of affective symptomatology of psychology students at the University of Girona, (b) to analyse the influence of individual differences to explain satisfaction with life and affective symptomatology, and (c) to provide empirical data that clarify the existing relationship between different personality characteristics and their influence on the proactive social behaviour of the university students.A total of 159 psychology students (86.2% female and 13.8% male) from the University of Girona participated in the study. The results obtained demonstrate that 28.5% of the students claim to generally not be satisfied with their lives. The domains most directly associated with the ego, such as self perception and the affective support received from others, contribute most to explain satisfaction with life. The results also show that personality characteristics (neuroticism, responsibility and extraversion) are the variables that best predict satisfaction with life, both in general and by domains.
Format: application/pdf
ISBN: 9788469333358
Other identifiers: DL Gi.582-2010
http://www.tdx.cat/TDX-0423110-115751
http://hdl.handle.net/10803/8016
Document access: http://hdl.handle.net/10256/4696
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Affective symptomatology
Simptomatologia afectiva
Control perception
Percepción de control
Percepció de control
Satisfaction with life
Satisfacción con la vida
Satisfacció amb la vida
Proactive behaviour
Conducta proactiva
Personality
Personalidad
Personalitat
159.9 - Psicologia
Title: Trets de personalitat, percepció de control, conducta proactiva de vinculació social i satisfacció amb la vida d’una mostra d’estudiants universitaris
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors