Item


Desenvolupament de metodologia analítica per a la determinació de glifosat i adjuvants

El glifosat és un herbicida no selectiu àmpliament utilitzat en cultius agrícoles i zones no agrícoles que requereixen un control de la vegetació. Tot i la baixa toxicitat del glifosat en si mateix, la seva aplicació es realitza emprant formulacions comercials que contenen substàncies auxiliars que milloren l’eficàcia de l’herbicida, però modifiquen la toxicitat del producte final.Aquest treball s’ha centrat en la determinació de components de formulacions comercials d’herbicides i el seu comportament en el sòl. La primera part del treball s’ha dedicat al desenvolupament de mètodes d’anàlisi per a la determinació de glifosat i el seu principal metabòlit, AMPA, en matrius aquoses i sòls. A continuació s’ha desenvolupat un mètode d’anàlisi per les substàncies auxiliars addicionades freqüentment en les formulacions comercials, tensioactius no iònics. Finalment s’ha estudiat la mobilitat de l’herbicida en sòls de la zona mediterrània, incidint en els processos d’adsorció i degradació. També s’ha comparat el comportament de diversos herbicides comercials que contenen glifosat.

Glyphosate is a non-selective broad-spectrum herbicide widely used both in agriculture and in the control of vegetation in nonagricultural land. The toxicity of pure glyphosate is low but commercial formulations usually contain auxiliary substances to enhance the effectiveness of the active ingredient which modify the toxicity of the final product. The first part of this study is devoted to the development of analytical methods for the determination of glyphosate and its main metabolite, aminomethylphosphonic acid (AMPA), in aqueous and soil samples. An analytical method for the determination of non-ionic surfactants, auxiliary substances, generally added to commercial formulations, is then developed. In the second part the mobility of the herbicide in soils located in the Mediterranean area is investigated with special focus in those aspects related to the sorption and degradation processes. Finally, a comparison of the behaviour of different glyphosate-containing commercial herbicides is made.

Universitat de Girona

Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Química
Author: Corbera Mas, Marta
Date: 2008 February 15
Abstract: El glifosat és un herbicida no selectiu àmpliament utilitzat en cultius agrícoles i zones no agrícoles que requereixen un control de la vegetació. Tot i la baixa toxicitat del glifosat en si mateix, la seva aplicació es realitza emprant formulacions comercials que contenen substàncies auxiliars que milloren l’eficàcia de l’herbicida, però modifiquen la toxicitat del producte final.Aquest treball s’ha centrat en la determinació de components de formulacions comercials d’herbicides i el seu comportament en el sòl. La primera part del treball s’ha dedicat al desenvolupament de mètodes d’anàlisi per a la determinació de glifosat i el seu principal metabòlit, AMPA, en matrius aquoses i sòls. A continuació s’ha desenvolupat un mètode d’anàlisi per les substàncies auxiliars addicionades freqüentment en les formulacions comercials, tensioactius no iònics. Finalment s’ha estudiat la mobilitat de l’herbicida en sòls de la zona mediterrània, incidint en els processos d’adsorció i degradació. També s’ha comparat el comportament de diversos herbicides comercials que contenen glifosat.
Glyphosate is a non-selective broad-spectrum herbicide widely used both in agriculture and in the control of vegetation in nonagricultural land. The toxicity of pure glyphosate is low but commercial formulations usually contain auxiliary substances to enhance the effectiveness of the active ingredient which modify the toxicity of the final product. The first part of this study is devoted to the development of analytical methods for the determination of glyphosate and its main metabolite, aminomethylphosphonic acid (AMPA), in aqueous and soil samples. An analytical method for the determination of non-ionic surfactants, auxiliary substances, generally added to commercial formulations, is then developed. In the second part the mobility of the herbicide in soils located in the Mediterranean area is investigated with special focus in those aspects related to the sorption and degradation processes. Finally, a comparison of the behaviour of different glyphosate-containing commercial herbicides is made.
Format: application/pdf
ISBN: 9788469140444
Other identifiers: DL Gi.635-2008
http://www.tdx.cat/TDX-0422108-164550
http://hdl.handle.net/10803/8044
Document access: http://hdl.handle.net/10256/4704
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Contaminació del sòl
HPLC
Método análisis
Analytical method
Mètode anàlisi
Glifosato
Glyphosate
Glifosat
Herbicidas
Herbicides
Contaminación del suelo
Soil pollution
504 - Ciències del medi ambient
543 - Química analítica
Title: Desenvolupament de metodologia analítica per a la determinació de glifosat i adjuvants
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors