Item


Desenvolupament de metodologia analítica per al seguiment d’herbicides fenoxiacètics i cafeïna en el medi ambient

El control d’herbicides i altres anàlits orgànics presents en el medi ambient constitueix una pràctica habitual en els laboratoris des de l’establiment de legislacions que limiten la seva concentració. Per aquesta raó, cal el desenvolupament de noves metodologies analítiques per al seguiment de compostos orgànics en el medi. Molt sovint aquests anàlits es troben a nivells traça en aigües i sòls, conjuntament amb un alt contingut de substàncies húmiques i fúlviques. Així, un dels reptes existents és el tractament de la mostra (extracció, concentració i "clean-up" d’aquests anàlits per a una bona quantificació). Aquests processos han de venir complementats per tècniques cromatogràfiques que permetin la mesura final dels anàlits. La investigació que es presenta en aquesta tesi es centra en el desenvolupament d’un mètode per a la determinació de 2,4-D i MCPA i els seus metabòlits fenòlics i d’un altre per a la determinació de cafeïna. El primer dels procediments desenvolupats s’ha aplicat al seguiment dels herbicides i els metabòlits fenòlics en sòls d’un camp de golf, mentre que el segon s’ha emprat per a la determinació de cafeïna en aigües naturals i, posteriorment, en aigües residuals.

The control of herbicides and other organic pollutants present in the environment has become a routine practise in many laboratories since the establishment of legislations that indicates the maximum allowed levels for these compounds. For this reason, it is necessary to develop new analytical methodologies for the monitoring of organic compounds in the environment. These analytes are often found at trace levels in waters and soils, with a high humic and fulvic organic matter content associated. One of the most important challenges in this field is the sample treatment (i.e. extraction, concentration and clean-up of the compounds to obtain a correct quantification). These procedures have to be coupled to chromatographic techniques to allow the determination of the compounds. This study is devoted to the development of a method for the determination of 2,4-D, MCPA and their phenolic metabolites and another method for the determination of caffeine. The first method has been applied for the monitoring of the herbicides and their metabolites in soils from a golf course; the second has been applied to the determination of caffeine in natural and urban wastewaters.

Universitat de Girona

Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Química
Author: Moret Solà, Sònia
Date: 2006 December 15
Abstract: El control d’herbicides i altres anàlits orgànics presents en el medi ambient constitueix una pràctica habitual en els laboratoris des de l’establiment de legislacions que limiten la seva concentració. Per aquesta raó, cal el desenvolupament de noves metodologies analítiques per al seguiment de compostos orgànics en el medi. Molt sovint aquests anàlits es troben a nivells traça en aigües i sòls, conjuntament amb un alt contingut de substàncies húmiques i fúlviques. Així, un dels reptes existents és el tractament de la mostra (extracció, concentració i "clean-up" d’aquests anàlits per a una bona quantificació). Aquests processos han de venir complementats per tècniques cromatogràfiques que permetin la mesura final dels anàlits. La investigació que es presenta en aquesta tesi es centra en el desenvolupament d’un mètode per a la determinació de 2,4-D i MCPA i els seus metabòlits fenòlics i d’un altre per a la determinació de cafeïna. El primer dels procediments desenvolupats s’ha aplicat al seguiment dels herbicides i els metabòlits fenòlics en sòls d’un camp de golf, mentre que el segon s’ha emprat per a la determinació de cafeïna en aigües naturals i, posteriorment, en aigües residuals.
The control of herbicides and other organic pollutants present in the environment has become a routine practise in many laboratories since the establishment of legislations that indicates the maximum allowed levels for these compounds. For this reason, it is necessary to develop new analytical methodologies for the monitoring of organic compounds in the environment. These analytes are often found at trace levels in waters and soils, with a high humic and fulvic organic matter content associated. One of the most important challenges in this field is the sample treatment (i.e. extraction, concentration and clean-up of the compounds to obtain a correct quantification). These procedures have to be coupled to chromatographic techniques to allow the determination of the compounds. This study is devoted to the development of a method for the determination of 2,4-D, MCPA and their phenolic metabolites and another method for the determination of caffeine. The first method has been applied for the monitoring of the herbicides and their metabolites in soils from a golf course; the second has been applied to the determination of caffeine in natural and urban wastewaters.
Format: application/pdf
ISBN: 9788469045152
Other identifiers: DL Gi.313-2007
http://www.tdx.cat/TDX-0220107-122802
http://hdl.handle.net/10803/8041
Document access: http://hdl.handle.net/10256/4705
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Soil pollution
Contaminación del suelo
Contaminació del sòl
Water pollution
Contaminación de aguas
Contaminació d’aigües
Liquid membranes
Membranas líquidas
Membranes líquides
HPLC
Caffein
Cafeina
Herbicidas
Herbicides
Metabòlits fenòlics
Metabólitos fenólicos
Phenolic metabolites
504 - Ciències del medi ambient
517 - Anàlisi
54 - Química
543 - Química analítica
Title: Desenvolupament de metodologia analítica per al seguiment d’herbicides fenoxiacètics i cafeïna en el medi ambient
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors