Item


Food webs of Mediterranean coastal wetlands

En aquesta tesi doctoral s’han estudiat els efectes directes i indirectes de dos tipus d’espècies claus de la comunitat aquàtica dels aiguamolls de l’Empordà (aiguamolls costaners mediterranis amb una xarxa tròfica senzilla). S’han realitzat experiments al camp utilitzant microcosmos i mesocosmos i els resultats han estat analitzats mitjançant tres aproximacions: la taxonòmica, la funcional i la de mides. S’ha comprovat que en situacions amb absència de predadors i dominància d’una única espècie en el zooplàncton (en aquest cas Calanipeda aquaedulcis i Daphnia magna), la segregació del recurs entre els diferents estadis de desenvolupament de la mateixa espècie zooplanctònica és una estratègia per evitar la competència intraespecífica en condicions de limitació de recurs. Per altra banda, la presència de diferents top-predators a la comunitat aquàtica (en aquest cas la medusa Odessia maeotica i el peix Aphanius iberus) desencadena una cascada tròfica en el plàncton però amb efectes top-down diferents segons el top-predator.

In this PhD, direct and indirect effects of key species were studied in the aquatic community of the Empordà wetlands (Mediterranean coastal wetlands with a simple food web). Different field experiments were carried out using microcosms and mesocosms. To analyze the results, three approaches were used: taxonomic, functional and size-based. Results obtained from the experiments confirm that, in situation with absence of predator and dominance of single zooplanktonic specie (in this case Calanipeda aquaedulcis and Daphnia magna), resource partitioning among different developmental stages of same zooplanktonic specie is a strategy to reduce the intraespecific competence when the resource is limiting. On the other hand, the presence of different top-predators in aquatic community (in this case the jellyfish Odessia maeotica and the Iberian toothcarp Aphanius iberus) triggers a trophic cascade in plankton, however they have different top-down effects according to top-predator.

Universitat de Girona

Manager: Boix Masafret, Dani
Gascón Garcia, Stéphanie
Other contributions: Universitat de Girona. Institut d’Ecologia Aquàtica
Author: Compte Ciurana, Jordi
Date: 2010 July 21
Abstract: En aquesta tesi doctoral s’han estudiat els efectes directes i indirectes de dos tipus d’espècies claus de la comunitat aquàtica dels aiguamolls de l’Empordà (aiguamolls costaners mediterranis amb una xarxa tròfica senzilla). S’han realitzat experiments al camp utilitzant microcosmos i mesocosmos i els resultats han estat analitzats mitjançant tres aproximacions: la taxonòmica, la funcional i la de mides. S’ha comprovat que en situacions amb absència de predadors i dominància d’una única espècie en el zooplàncton (en aquest cas Calanipeda aquaedulcis i Daphnia magna), la segregació del recurs entre els diferents estadis de desenvolupament de la mateixa espècie zooplanctònica és una estratègia per evitar la competència intraespecífica en condicions de limitació de recurs. Per altra banda, la presència de diferents top-predators a la comunitat aquàtica (en aquest cas la medusa Odessia maeotica i el peix Aphanius iberus) desencadena una cascada tròfica en el plàncton però amb efectes top-down diferents segons el top-predator.
In this PhD, direct and indirect effects of key species were studied in the aquatic community of the Empordà wetlands (Mediterranean coastal wetlands with a simple food web). Different field experiments were carried out using microcosms and mesocosms. To analyze the results, three approaches were used: taxonomic, functional and size-based. Results obtained from the experiments confirm that, in situation with absence of predator and dominance of single zooplanktonic specie (in this case Calanipeda aquaedulcis and Daphnia magna), resource partitioning among different developmental stages of same zooplanktonic specie is a strategy to reduce the intraespecific competence when the resource is limiting. On the other hand, the presence of different top-predators in aquatic community (in this case the jellyfish Odessia maeotica and the Iberian toothcarp Aphanius iberus) triggers a trophic cascade in plankton, however they have different top-down effects according to top-predator.
Format: application/pdf
ISBN: 9788469384220
Other identifiers: DL Gi.1204-2010
http://www.tdx.cat/TDX-1004110-123344
http://hdl.handle.net/10803/7879
Document access: http://hdl.handle.net/10256/4810
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Mediterranean coastal lagoon
Lagunas costeras mediterráneas
Aiguamolls costaners mediterranis
Top-predator
Mediterranean marshes
Marismas mediterráneas
Maresmes mediterrànees
Empordà wetlands
Humedales
Aiguamolls de l’Empordà
Competence
Competència
Trophic cascade
Cascasda trofica
502 - Natura. Estudi, conservació i protecció de la natura
504 - Ciències del medi ambient
57 - Biologia
Title: Food webs of Mediterranean coastal wetlands
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors