Item


Isomerism and C-H, C-C, O-O, C-O bond activation studies by transition metals

Aquesta tesi és el reflex que de la cooperació entre grups experimentals i grups teòrics s’aconsegueix l’assoliment d’objectius inassolibles de forma individual. A partir de la DFT s’expliquen processos inorgànics i organometàl·lics de gran valor biològic i/o industrial. La tesi està enfocada especialment a l’estudi de complexos mononuclears i binuclears de coure, on té lloc l’activació d’enllaços C-H, C-C, i O-O. L’estudi de complexos octaèdrics de ruteni ha permès dur a terme extensos estudis isomèrics i racionalitzar les propietats espectroscòpiques dels mateixos. A més a més, estudis més puntuals respecte clusters de coure, l’estudi de la reacció de Pawson-Khand, l’estudi d’enllaços Pt-Pt en complexos trimèrics de platí, a més a més de l’estudi de la isomeria de complexos de Ni i Pt.

This thesis shows that the cooperation between experimental and theoretical groups gives as a result the achievement of aims impossible working independently. From DFT calculations inorganic and organometallic problems related to great biological and industrial processes can be explained. This thesis is especially focused on the study of mononuclear and binuclear copper complexes, where a C-H, C-C, and O-O bond activation takes place. The study of octahedral ruthenium complexes has allowed carrying out isomeric studies and the rationalization of spectroscopic properties. Furthermore, other little studies related to copper clusters, the Pawson-Khand reaction, Pt-Pt bond interaction in trimer platinum complexes, and isomerism of Ni and Pt complexes.

Universitat de Girona

Other contributions: Universitat de Girona. Institut de Química Computacional
Author: Poater Teixidor, Albert
Date: 2006 April 24
Abstract: Aquesta tesi és el reflex que de la cooperació entre grups experimentals i grups teòrics s’aconsegueix l’assoliment d’objectius inassolibles de forma individual. A partir de la DFT s’expliquen processos inorgànics i organometàl·lics de gran valor biològic i/o industrial. La tesi està enfocada especialment a l’estudi de complexos mononuclears i binuclears de coure, on té lloc l’activació d’enllaços C-H, C-C, i O-O. L’estudi de complexos octaèdrics de ruteni ha permès dur a terme extensos estudis isomèrics i racionalitzar les propietats espectroscòpiques dels mateixos. A més a més, estudis més puntuals respecte clusters de coure, l’estudi de la reacció de Pawson-Khand, l’estudi d’enllaços Pt-Pt en complexos trimèrics de platí, a més a més de l’estudi de la isomeria de complexos de Ni i Pt.
This thesis shows that the cooperation between experimental and theoretical groups gives as a result the achievement of aims impossible working independently. From DFT calculations inorganic and organometallic problems related to great biological and industrial processes can be explained. This thesis is especially focused on the study of mononuclear and binuclear copper complexes, where a C-H, C-C, and O-O bond activation takes place. The study of octahedral ruthenium complexes has allowed carrying out isomeric studies and the rationalization of spectroscopic properties. Furthermore, other little studies related to copper clusters, the Pawson-Khand reaction, Pt-Pt bond interaction in trimer platinum complexes, and isomerism of Ni and Pt complexes.
Format: application/pdf
ISBN: 8468991112
Other identifiers: DL Gi.677-2006
http://www.tdx.cat/TDX-0511106-125306
http://hdl.handle.net/10803/7939
Document access: http://hdl.handle.net/10256/4878
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Cluster
Metathesis of oleofines
Activación de enlaces
Activació d’enllaços
C-H CC O-O bond activation
Rutenio
Ruteni
Ruthenium
Isomerisme
Isomerismo
Isomerism
Cobre
Coure
Cooper
Metathesis de oleofina
54 - Química
Title: Isomerism and C-H, C-C, O-O, C-O bond activation studies by transition metals
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors