Item


Characterization and efficacy of bacterial strains for biological control of soil-borne diseases caused by Phytophthora cactorum and Meloidogyne javanica on Rosaceous plants

S’avaluaren 58 soques de Pseudomonas fluorescens i Pantoea agglomerans per la seva eficàcia en el biocontrol de la malaltia causada per l’oomicet Phytophthora cactorum en maduixera i pel nematode formador de gal·les Meloidogyne javanica en el portaempelt GF-677. Es desenvolupà un mètode ex vivo d’inoculació de fulla amb l’objectiu de seleccionar soques bacterianes com a agents de control biològic de P. cactorum en maduixera. Tres soques de P. fluorescens es seleccionaren com a soques eficaces en el biocontrol del patogen en fulles i en la reducció de la malaltia en plantes de maduixera. La combinació de soques semblà millorar la consistència del biocontrol en comparació amb les soques aplicades individualment. Tres soques de P. fluorescens es seleccionaren per la seva eficàcia en la reducció de la infecció de M. javanica en portaempelts GF-677. La combinació d’aquestes soques no incrementà l’eficàcia del biocontrol, però semblà reduir la seva variabilitat.

58 Pseudomonas fluorescens and Pantoea agglomerans strains were evaluated for their biocontrol efficacy against the oomycete Phytophthora cactorum in strawberry and the root-knot nematode Meloidogyne javanica in GF-677 rootstocks. An ex vivo detached leaf inoculation method was developed to select bacterial strains as biological control agents of P. cactorum in strawberry. Three P. fluorescens strains were selected as effective in biocontrol of the pathogens on leaves and in disease reduction in strawberry plants. Combination of strains improved biocontrol consistency compared to strains applied individually. Three P. fluorescens strains were selected for their efficacy in M. javanica infection reduction in GF-677 rootstocks. Combination of these strains did not increase biocontrol efficacy, but reduced its variability.

Universitat de Girona

Other contributions: Universitat de Girona. Institut de Tecnologia Agroalimentària
Author: Agustí Alcals, Lourdes
Date: 2008 January 28
Abstract: S’avaluaren 58 soques de Pseudomonas fluorescens i Pantoea agglomerans per la seva eficàcia en el biocontrol de la malaltia causada per l’oomicet Phytophthora cactorum en maduixera i pel nematode formador de gal·les Meloidogyne javanica en el portaempelt GF-677. Es desenvolupà un mètode ex vivo d’inoculació de fulla amb l’objectiu de seleccionar soques bacterianes com a agents de control biològic de P. cactorum en maduixera. Tres soques de P. fluorescens es seleccionaren com a soques eficaces en el biocontrol del patogen en fulles i en la reducció de la malaltia en plantes de maduixera. La combinació de soques semblà millorar la consistència del biocontrol en comparació amb les soques aplicades individualment. Tres soques de P. fluorescens es seleccionaren per la seva eficàcia en la reducció de la infecció de M. javanica en portaempelts GF-677. La combinació d’aquestes soques no incrementà l’eficàcia del biocontrol, però semblà reduir la seva variabilitat.
58 Pseudomonas fluorescens and Pantoea agglomerans strains were evaluated for their biocontrol efficacy against the oomycete Phytophthora cactorum in strawberry and the root-knot nematode Meloidogyne javanica in GF-677 rootstocks. An ex vivo detached leaf inoculation method was developed to select bacterial strains as biological control agents of P. cactorum in strawberry. Three P. fluorescens strains were selected as effective in biocontrol of the pathogens on leaves and in disease reduction in strawberry plants. Combination of strains improved biocontrol consistency compared to strains applied individually. Three P. fluorescens strains were selected for their efficacy in M. javanica infection reduction in GF-677 rootstocks. Combination of these strains did not increase biocontrol efficacy, but reduced its variability.
Format: application/pdf
ISBN: 9788469125755
Other identifiers: DL Gi.244-2008
http://www.tdx.cat/TDX-0218108-132838
http://hdl.handle.net/10803/7930
Document access: http://hdl.handle.net/10256/4893
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Portainjertos
Portaempelts
Fresón
Rootstocks
Strawberry
Maduixera
Phytophthora cactorum
Meloidogyne javanica
Pseudomonas fluorescens
Biocontrol
Biological control
632 - Malalties i protecció de les plantes
Title: Characterization and efficacy of bacterial strains for biological control of soil-borne diseases caused by Phytophthora cactorum and Meloidogyne javanica on Rosaceous plants
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors