Item


Catadioptric stereo based on structured light projection

La percepció per visió es millorada quan es pot gaudir d’un camp de visió ampli. Aquesta tesi es concentra en la percepció visual de la profunditat amb l’ajuda de càmeres omnidireccionals. La percepció 3D s’obté generalment en la visió per computadora utilitzant configuracions estèreo amb el desavantatge del cost computacional elevat a l’hora de buscar els elements visuals comuns entre les imatges. La solució que ofereix aquesta tesi és l’ús de la llum estructurada per resoldre el problema de relacionar les correspondències. S’ha realitzat un estudi sobre els sistemes de visió omnidireccional. S’han avaluat vàries configuracions estèreo i s’ha escollit la millor. Els paràmetres del model són difícils de mesurar directament i, en conseqüència, s’ha desenvolupat una sèrie de mètodes de calibració. Els resultats obtinguts són prometedors i demostren que el sensor pot ésser utilitzat en aplicacions per a la percepció de la profunditat com serien el modelatge de l’escena, la inspecció de canonades, navegació de robots, etc.

Vision perception is enhanced when a large field of view is available. This thesis is focused on the visual perception of depth by means of omnidirectional cameras. The 3D sensing is obtained in computer vision by means of stereo configurations with the drawback of feature matching between images. The solution offered in this dissertation uses structured light projection for solving the matching problem. First, a survey on omnidirectional vision systems was realized. Then, the sensor design was addressed and the particular stereo configuration of the proposed sensor was decided. An accurate model is obtained by a careful study of both components of the sensor. The model parameters are measured by a set of calibration methods. The results obtained are encouraging and prove that the sensor can be used in depth perception applications such as scene modeling, pipe inspections, robot navigation, etc.

Universitat de Girona

Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Electrònica, Informàtica i Automàtica
Author: Orghidan, Radu
Date: 2006 July 24
Abstract: La percepció per visió es millorada quan es pot gaudir d’un camp de visió ampli. Aquesta tesi es concentra en la percepció visual de la profunditat amb l’ajuda de càmeres omnidireccionals. La percepció 3D s’obté generalment en la visió per computadora utilitzant configuracions estèreo amb el desavantatge del cost computacional elevat a l’hora de buscar els elements visuals comuns entre les imatges. La solució que ofereix aquesta tesi és l’ús de la llum estructurada per resoldre el problema de relacionar les correspondències. S’ha realitzat un estudi sobre els sistemes de visió omnidireccional. S’han avaluat vàries configuracions estèreo i s’ha escollit la millor. Els paràmetres del model són difícils de mesurar directament i, en conseqüència, s’ha desenvolupat una sèrie de mètodes de calibració. Els resultats obtinguts són prometedors i demostren que el sensor pot ésser utilitzat en aplicacions per a la percepció de la profunditat com serien el modelatge de l’escena, la inspecció de canonades, navegació de robots, etc.
Vision perception is enhanced when a large field of view is available. This thesis is focused on the visual perception of depth by means of omnidirectional cameras. The 3D sensing is obtained in computer vision by means of stereo configurations with the drawback of feature matching between images. The solution offered in this dissertation uses structured light projection for solving the matching problem. First, a survey on omnidirectional vision systems was realized. Then, the sensor design was addressed and the particular stereo configuration of the proposed sensor was decided. An accurate model is obtained by a careful study of both components of the sensor. The model parameters are measured by a set of calibration methods. The results obtained are encouraging and prove that the sensor can be used in depth perception applications such as scene modeling, pipe inspections, robot navigation, etc.
Format: application/pdf
ISBN: 8469014277
Other identifiers: DL Gi.1230-2006
http://www.tdx.cat/TDX-1002106-114403
http://hdl.handle.net/10803/7733
Document access: http://hdl.handle.net/10256/4911
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Percepción de la profundidad
Percepció de la profunditat
Depth perception
Luz estructurada
Llum estructurada
Structured light
Visión omnidireccional
Visió omnidireccional
Omnidirectional imaging
Visión por ordenador
Visió per ordinador
Computer vision
Percepción 3D
Percepció 3D
3D perception
004 - Informàtica
68 - Indústries, oficis i comerç d’articles acabats. Tecnologia cibernètica i automàtica
Title: Catadioptric stereo based on structured light projection
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors