Item


Disseny d’agents físics: inclusió de capacitats específiques per a l’avaluació de l’eficiència d’accions

L’experiència de l’autor en la temàtica d’agents intel·ligents i la seva aplicació als robots que emulen el joc de futbol han donat el bagatge suficient per poder encetar i proposar la temàtica plantejada en aquesta tesi: com fer que un complicat robot pugui treure el màxim suc de l’autoconeixement de l’estructura de control inclosa al seu propi cos físic, i així poder cooperar millor amb d’altres agents per optimitzar el rendiment a l’hora de resoldre problemes de cooperació. Per resoldre aquesta qüestió es proposa incorporar la dinàmica del cos físic en les decisions cooperatives dels agents físics unificant els móns de l’automàtica, la robòtica i la intel·ligència artificial a través de la noció de capacitat: la capacitat vista com a entitat on els enginyers de control dipositen el seu coneixement, i a la vegada la capacitat vista com la utilitat on un agent hi diposita el seu autoconeixement del seu cos físic que ha obtingut per introspecció. En aquesta tesi es presenta l’arquitectura DPAA que s’organitza seguint una jerarquia vertical en tres nivells d’abstracció o mòduls control, supervisor i agent, els quals presenten una estructura interna homogènia que facilita les tasques de disseny de l’agent. Aquests mòduls disposen d’un conjunt específic de capacitats que els permeten avaluar com seran les accions que s’executaran en un futur. En concret, al mòdul de control (baix nivell d’abstracció) les capacitats consisteixen en paràmetres que descriuen el comportament dinàmic i estàtic que resulta d’executar un controlador determinat, és a dir, encapsulen el coneixement de l’enginyer de control. Així, a través dels mecanismes de comunicació entre mòduls aquest coneixement pot anar introduint-se als mecanismes de decisió dels mòduls superiors (supervisor i agent) de forma que quan els paràmetres dinàmics i estàtics indiquin que pot haver-hi problemes a baix nivell, els mòduls superiors es poden responsabilitzar d’inhibir o no l’execució d’algunes accions. Aquest procés top-down intern d’avaluació de la viabilitat d’executar una acció determinada s’anomena procés d’introspecció. Es presenten diversos exemples per tal d’il·lustrar com es pot dissenyar un agent físic amb dinàmica pròpia utilitzant l’arquitectura DPAA com a referent. En concret, es mostra tot el procés a seguir per dissenyar un sistema real format per dos robots en formació de comboi, i es mostra com es pot resoldre el problema de la col·lisió utilitzant les capacitats a partir de les especificacions de disseny de l’arquitectura DPAA. Al cinquè capítol s’hi exposa el procés d’anàlisi i disseny en un domini més complex: un grup de robots que emulen el joc del futbol. Els resultats que s’hi mostren fan referència a l’avaluació de la validesa de l’arquitectura per resoldre el problema de la passada de la pilota. S’hi mostren diversos resultats on es veu que és possible avaluar si una passada de pilota és viable o no. Encara que aquesta possibilitat ja ha estat demostrada en altres treballs, l’aportació d’aquesta tesi està en el fet que és possible avaluar la viabilitat a partir de l’encapsulament de la dinàmica en unes capacitats específiques, és a dir, és possible saber quines seran les característiques de la passada: el temps del xut, la precisió o inclòs la geometria del moviment del robot xutador. Els resultats mostren que la negociació de les condicions de la passada de la pilota és possible a partir de capacitats atòmiques, les quals inclouen informació sobre les característiques de la dinàmica dels controladors. La complexitat del domini proposat fa difícil comparar els resultats amb els altres treballs. Cal tenir present que els resultats mostrats s’han obtingut utilitzant un simulador fet a mida que incorpora les dinàmiques dels motors dels robots i de la pilota. En aquest sentit cal comentar que no existeixen treballs publicats sobre el problema de la passada en què es tingui en compte la dinàmica dels robots. El present treball permet assegurar que la inclusió de paràmetres dinàmics en el conjunt de les capacitats de l’agent físic permet obtenir un millor comportament col·lectiu dels robots, i que aquesta millora es deu al fet que en les etapes de decisió els agents utilitzen informació relativa a la viabilitat sobre les seves accions: aquesta viabilitat es pot calcular a partir del comportament dinàmic dels controladors. De fet, la definició de capacitats a partir de paràmetres dinàmics permet treballar fàcilment amb sistemes autònoms heterogenis: l’agent físic pot ser conscient de les seves capacitats d’actuació a través de mecanismes interns d’introspecció, i això permet que pugui prendre compromisos amb altres agents físics.

Universitat de Girona

Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Electrònica, Informàtica i Automàtica
Author: Oller Pujol, Albert
Date: 2003 March 7
Abstract: L’experiència de l’autor en la temàtica d’agents intel·ligents i la seva aplicació als robots que emulen el joc de futbol han donat el bagatge suficient per poder encetar i proposar la temàtica plantejada en aquesta tesi: com fer que un complicat robot pugui treure el màxim suc de l’autoconeixement de l’estructura de control inclosa al seu propi cos físic, i així poder cooperar millor amb d’altres agents per optimitzar el rendiment a l’hora de resoldre problemes de cooperació. Per resoldre aquesta qüestió es proposa incorporar la dinàmica del cos físic en les decisions cooperatives dels agents físics unificant els móns de l’automàtica, la robòtica i la intel·ligència artificial a través de la noció de capacitat: la capacitat vista com a entitat on els enginyers de control dipositen el seu coneixement, i a la vegada la capacitat vista com la utilitat on un agent hi diposita el seu autoconeixement del seu cos físic que ha obtingut per introspecció. En aquesta tesi es presenta l’arquitectura DPAA que s’organitza seguint una jerarquia vertical en tres nivells d’abstracció o mòduls control, supervisor i agent, els quals presenten una estructura interna homogènia que facilita les tasques de disseny de l’agent. Aquests mòduls disposen d’un conjunt específic de capacitats que els permeten avaluar com seran les accions que s’executaran en un futur. En concret, al mòdul de control (baix nivell d’abstracció) les capacitats consisteixen en paràmetres que descriuen el comportament dinàmic i estàtic que resulta d’executar un controlador determinat, és a dir, encapsulen el coneixement de l’enginyer de control. Així, a través dels mecanismes de comunicació entre mòduls aquest coneixement pot anar introduint-se als mecanismes de decisió dels mòduls superiors (supervisor i agent) de forma que quan els paràmetres dinàmics i estàtics indiquin que pot haver-hi problemes a baix nivell, els mòduls superiors es poden responsabilitzar d’inhibir o no l’execució d’algunes accions. Aquest procés top-down intern d’avaluació de la viabilitat d’executar una acció determinada s’anomena procés d’introspecció. Es presenten diversos exemples per tal d’il·lustrar com es pot dissenyar un agent físic amb dinàmica pròpia utilitzant l’arquitectura DPAA com a referent. En concret, es mostra tot el procés a seguir per dissenyar un sistema real format per dos robots en formació de comboi, i es mostra com es pot resoldre el problema de la col·lisió utilitzant les capacitats a partir de les especificacions de disseny de l’arquitectura DPAA. Al cinquè capítol s’hi exposa el procés d’anàlisi i disseny en un domini més complex: un grup de robots que emulen el joc del futbol. Els resultats que s’hi mostren fan referència a l’avaluació de la validesa de l’arquitectura per resoldre el problema de la passada de la pilota. S’hi mostren diversos resultats on es veu que és possible avaluar si una passada de pilota és viable o no. Encara que aquesta possibilitat ja ha estat demostrada en altres treballs, l’aportació d’aquesta tesi està en el fet que és possible avaluar la viabilitat a partir de l’encapsulament de la dinàmica en unes capacitats específiques, és a dir, és possible saber quines seran les característiques de la passada: el temps del xut, la precisió o inclòs la geometria del moviment del robot xutador. Els resultats mostren que la negociació de les condicions de la passada de la pilota és possible a partir de capacitats atòmiques, les quals inclouen informació sobre les característiques de la dinàmica dels controladors. La complexitat del domini proposat fa difícil comparar els resultats amb els altres treballs. Cal tenir present que els resultats mostrats s’han obtingut utilitzant un simulador fet a mida que incorpora les dinàmiques dels motors dels robots i de la pilota. En aquest sentit cal comentar que no existeixen treballs publicats sobre el problema de la passada en què es tingui en compte la dinàmica dels robots. El present treball permet assegurar que la inclusió de paràmetres dinàmics en el conjunt de les capacitats de l’agent físic permet obtenir un millor comportament col·lectiu dels robots, i que aquesta millora es deu al fet que en les etapes de decisió els agents utilitzen informació relativa a la viabilitat sobre les seves accions: aquesta viabilitat es pot calcular a partir del comportament dinàmic dels controladors. De fet, la definició de capacitats a partir de paràmetres dinàmics permet treballar fàcilment amb sistemes autònoms heterogenis: l’agent físic pot ser conscient de les seves capacitats d’actuació a través de mecanismes interns d’introspecció, i això permet que pugui prendre compromisos amb altres agents físics.
Format: application/pdf
ISBN: 8468864714
Other identifiers: DL Gi.385-2004
http://www.tdx.cat/TDX-0415104-163616
http://hdl.handle.net/10803/7723
Document access: http://hdl.handle.net/10256/4915
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Agentes inteligents
Mobile robotics
Intelligent agents
Agent cooperation
Sistemes multiagent
Cooperación de agentes
Sistemas multi-robot
Multirobot systems
Robòtica mòbil
Cooperació d’agents
Sistemes multirobot
Sistemas multi-agente
Multi-agent systems
Agents intel·ligents
Robótica móvil
621.3 - Enginyeria elèctrica. Electrotècnia. Telecomunicacions
68 - Indústries, oficis i comerç d’articles acabats. Tecnologia cibernètica i automàtica
Title: Disseny d’agents físics: inclusió de capacitats específiques per a l’avaluació de l’eficiència d’accions
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors