Item


Manifestacions musicals a Barcelona a través de la festa: les entrades reials (segles XV-XVIII)

El tema d’aquesta tesi és el factor de la festa en l’articulació de pràctiques musicals a Barcelona en un context que s’estén des del segle XV al XVIII. Concretament, se centra en les anomenades "Entrades Reials", unes celebracions públiques que s’esdevenien en la primera visita del monarca en motiu del seu jurament dels privilegis de la ciutat. L’elecció d’aquest objecte es justifica en primer lloc pel seu potencial per a connectar amb formes de pensament que incideixen en el debat més genèric sobre els processos d’atribució de significacions a la música. Aquestes celebracions esdevenien una important manifestació cultural col·lectiva en les que s’utilitzaven pràctiques musicals comuns a les altres festes més regulars i que conformaven el sistema general festiu: l’acompanyament del seguici per conjunts de trompetes i tabals, les intervencions musicals en el marc de les representacions realitzades al portal de la ciutat i basades en el teatre sacre medieval, les desfilades dels gremis i confraries, que participaven amb les músiques i els balls dels "entremesos" del Corpus, així com els balls privats als palaus o públics als carrers i places que durant les jornades posteriors completava el conjunt de les activitats.

The subject of this work is the factor of the celebration in the joint of musical practices in Barcelona in a context that extends from century XV to the XVIII. Concretely, it is centered in the denominated "Real Entrances", public celebrations that occurred in the first visit of the monarch in reason for the oath of the privileges of the city. The election of this object is justified by its potential to connect with thought forms that affect the most generic debate the processes of attribution of meanings to music. These celebrations were an important collective cultural manifestation in which common musical practices to the other more regular celebrations were used and than they conformed the festive general system: the support of the courtship by sets of trumpets and drums, the musical interventions within the framework of the representations made to the vestibule of the city and cradles in the religious medieval theater, the parades of the unions and brotherhoods, that participated with music and the dances of the "entremeses" of the Corpus, as well as the dances deprived in the palaces or public in the streets and seats that during the later days the set of the activities completed.

Universitat de Girona

Manager: Pelinski, Ramón
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Geografia, Història i Història de l’Art
Author: Raventós Freixa, Jordi
Date: 2006 March 31
Abstract: El tema d’aquesta tesi és el factor de la festa en l’articulació de pràctiques musicals a Barcelona en un context que s’estén des del segle XV al XVIII. Concretament, se centra en les anomenades "Entrades Reials", unes celebracions públiques que s’esdevenien en la primera visita del monarca en motiu del seu jurament dels privilegis de la ciutat. L’elecció d’aquest objecte es justifica en primer lloc pel seu potencial per a connectar amb formes de pensament que incideixen en el debat més genèric sobre els processos d’atribució de significacions a la música. Aquestes celebracions esdevenien una important manifestació cultural col·lectiva en les que s’utilitzaven pràctiques musicals comuns a les altres festes més regulars i que conformaven el sistema general festiu: l’acompanyament del seguici per conjunts de trompetes i tabals, les intervencions musicals en el marc de les representacions realitzades al portal de la ciutat i basades en el teatre sacre medieval, les desfilades dels gremis i confraries, que participaven amb les músiques i els balls dels "entremesos" del Corpus, així com els balls privats als palaus o públics als carrers i places que durant les jornades posteriors completava el conjunt de les activitats.
The subject of this work is the factor of the celebration in the joint of musical practices in Barcelona in a context that extends from century XV to the XVIII. Concretely, it is centered in the denominated "Real Entrances", public celebrations that occurred in the first visit of the monarch in reason for the oath of the privileges of the city. The election of this object is justified by its potential to connect with thought forms that affect the most generic debate the processes of attribution of meanings to music. These celebrations were an important collective cultural manifestation in which common musical practices to the other more regular celebrations were used and than they conformed the festive general system: the support of the courtship by sets of trumpets and drums, the musical interventions within the framework of the representations made to the vestibule of the city and cradles in the religious medieval theater, the parades of the unions and brotherhoods, that participated with music and the dances of the "entremeses" of the Corpus, as well as the dances deprived in the palaces or public in the streets and seats that during the later days the set of the activities completed.
Format: application/pdf
ISBN: 8469009303
Other identifiers: DL Gi.1007-2006
http://www.tdx.cat/TDX-0810106-102202
http://hdl.handle.net/10803/7843
Document access: http://hdl.handle.net/10256/4969
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
XVI Century
XVII Century
XV Century
S. XVIII
S. XVII
S. XV
S. XVI
Entradas reales
Real entrances
Entrades reials
Barcelona
Celebration
Fiesta
Festa
Music
Música
XVIII Century
78 - Música
Title: Manifestacions musicals a Barcelona a través de la festa: les entrades reials (segles XV-XVIII)
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors