Item


Reactivity of well-defined organometallic copper(III) complexes in carbon-heteroatom bond forming reactions

This thesis is focused on the unexplored field of organometallic copper(III) chemistry. Arylcopper(III) complexes have been proposed as key intermediates in Ullmann condensation reactions that consist in the coupling of aryl halides and heteroatom nucleophiles catalyzed by copper. The study of the reactivity of well-defined arylcopper(III) complexes may provide a better understanding of the mechanism of Ullmann condensation reactions, which is still under intense debate. In this doctoral dissertation we study the feasibility of well-defined arylcopper(III) complexes, which are stabilized within macrocyclic ligands, to participate in C-heteroatom bond forming reactions. We develop copper-catalyzed C-N and C-O bond forming reactions, as well halide exchange reactions, including fluorinations, based on Cu(I)/Cu(III) catalytic cycle within model aryl halide substrates. We uncover the fundamental understanding of the two-electron redox steps, oxidative addition and reductive elimination, at copper.

Aquesta tesi es centra en el camp de la química organometàl•lica del coure(III) que roman sense explorar. Els complexos arilcoure(III) s’han proposat com a intermedis clau en les reaccions de condensació Ullmann que consisteixen en l’acoblament d’halurs d’arils i nucleòfils basats en heteroàtoms catalitzades amb coure. L’estudi de la reactivitat de complexos arilcoure(III) ben definits pot proporcionar una millor comprensió del mecanisme de les reaccions de condensació Ullmann, el qual es troba sota un intens debat. En aquesta tesi doctoral s’estudia la viabilitat del complexos arilcoure(III), estabilitzats en lligands macrocíclics, de participar en reaccions de formació d’enllaç carboni-heteroàtom. S’han desenvolupat reaccions de formació d’enllaç C-N i C-O així com reaccions d’intercanvi d’halurs, on s’inclouen fluoracions, catalitzades amb coure i basades en un cicle catalític Cu(I)/Cu(III) utilitzant substrats models d’halur d’aril. S’ha obtingut una comprensió fonamental de les etapes redox a dos electrons, addició oxidant i eliminació reductiva, en coure.

Universitat de Girona

Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Química
Author: Casitas Montero, Alícia
Date: 2012 June 1
Abstract: This thesis is focused on the unexplored field of organometallic copper(III) chemistry. Arylcopper(III) complexes have been proposed as key intermediates in Ullmann condensation reactions that consist in the coupling of aryl halides and heteroatom nucleophiles catalyzed by copper. The study of the reactivity of well-defined arylcopper(III) complexes may provide a better understanding of the mechanism of Ullmann condensation reactions, which is still under intense debate. In this doctoral dissertation we study the feasibility of well-defined arylcopper(III) complexes, which are stabilized within macrocyclic ligands, to participate in C-heteroatom bond forming reactions. We develop copper-catalyzed C-N and C-O bond forming reactions, as well halide exchange reactions, including fluorinations, based on Cu(I)/Cu(III) catalytic cycle within model aryl halide substrates. We uncover the fundamental understanding of the two-electron redox steps, oxidative addition and reductive elimination, at copper.
Aquesta tesi es centra en el camp de la química organometàl•lica del coure(III) que roman sense explorar. Els complexos arilcoure(III) s’han proposat com a intermedis clau en les reaccions de condensació Ullmann que consisteixen en l’acoblament d’halurs d’arils i nucleòfils basats en heteroàtoms catalitzades amb coure. L’estudi de la reactivitat de complexos arilcoure(III) ben definits pot proporcionar una millor comprensió del mecanisme de les reaccions de condensació Ullmann, el qual es troba sota un intens debat. En aquesta tesi doctoral s’estudia la viabilitat del complexos arilcoure(III), estabilitzats en lligands macrocíclics, de participar en reaccions de formació d’enllaç carboni-heteroàtom. S’han desenvolupat reaccions de formació d’enllaç C-N i C-O així com reaccions d’intercanvi d’halurs, on s’inclouen fluoracions, catalitzades amb coure i basades en un cicle catalític Cu(I)/Cu(III) utilitzant substrats models d’halur d’aril. S’ha obtingut una comprensió fonamental de les etapes redox a dos electrons, addició oxidant i eliminació reductiva, en coure.
Format: application/pdf
Other identifiers: Gi. 1042-2012
http://hdl.handle.net/10803/81985
Document access: http://hdl.handle.net/10256/5871
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Reductive elimination
Eliminació reductiva
Eliminación reductiva
Organometallic copper(III)
Coure(III) organometàl·lic
Cobre(III) organometálico
Carbon-heteroatom bond
Enllaç carboni-heteroàtom
Enlace carbono-heteroátomo
Copper catalysis
Catàlisi amb coure
Catálisis con cobre
Fluorination
Fluoració
Fluoración
Oxidative addition
Addició oxidant
Adición oxidante
547 - Química orgànica
Title: Reactivity of well-defined organometallic copper(III) complexes in carbon-heteroatom bond forming reactions
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors