Item


Producció i caracterització de variants de la regió C-terminal de la ribonucleasa A. Importància d’aquesta regió sobre l’estabilitat de l’enzim

Bovine pancreatic ribonuclease A (RNase A, EC 3.1.27.5) has been extensively studied from the structural, mechanistic and functional points of view. Within the protein folding context, it constitutes a good model of study although a rather complicated one due to the presence in the native state of four disulphide bonds and the existence of two X-proline peptide bonds in cis conformation. Most of these studies has focused on the alteration of cysteine or proline residues to study, from a kinetic point of view, the formation of the disulphide bonds or the characterization of the species present in the heterogeneous non-reduced unfolded state, respectively. In these work we have used site-directed mutagenesis to change the characteristics of a postulated chain folding initiation site (CFIS) in RNase A

La ribonucleasa A de pàncrees boví (RNasa A, EC 3.1.27.5) ha estat extensament estudiada des de punts de vista estructurals, mecanístics i funcionals. Dins del marc del plegament proteic, la RNasa A ha estat un bon model per als estudis de plegament/desplegament proteic, malgrat que força complicat a causa de la presència en l’estat natiu de quatre enllaços disulfur i l’existència de dos enllaços peptídics X-prolina en conformació cis. La major part d’aquests estudis s’han centrat en l’alteració de residus de cisteïna o de prolina per estudiar, des d’un punt de vista cinètic, la formació dels enllaços disulfur o la caracterització de les espècies presents en l’heterogeni estat desplegat de la proteïna amb els enllaços disulfur intactes, respectivament. En aquest treball hem utilitzat la mutagènesi dirigida per oligonucleòtid per canviar les característiques d’una regió de la RNasa A postulada com a iniciadora del plegament

Universitat de Girona

Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Biologia
Author: Coll Constans, M. Gràcia
Date: 2000 March 31
Abstract: Bovine pancreatic ribonuclease A (RNase A, EC 3.1.27.5) has been extensively studied from the structural, mechanistic and functional points of view. Within the protein folding context, it constitutes a good model of study although a rather complicated one due to the presence in the native state of four disulphide bonds and the existence of two X-proline peptide bonds in cis conformation. Most of these studies has focused on the alteration of cysteine or proline residues to study, from a kinetic point of view, the formation of the disulphide bonds or the characterization of the species present in the heterogeneous non-reduced unfolded state, respectively. In these work we have used site-directed mutagenesis to change the characteristics of a postulated chain folding initiation site (CFIS) in RNase A
La ribonucleasa A de pàncrees boví (RNasa A, EC 3.1.27.5) ha estat extensament estudiada des de punts de vista estructurals, mecanístics i funcionals. Dins del marc del plegament proteic, la RNasa A ha estat un bon model per als estudis de plegament/desplegament proteic, malgrat que força complicat a causa de la presència en l’estat natiu de quatre enllaços disulfur i l’existència de dos enllaços peptídics X-prolina en conformació cis. La major part d’aquests estudis s’han centrat en l’alteració de residus de cisteïna o de prolina per estudiar, des d’un punt de vista cinètic, la formació dels enllaços disulfur o la caracterització de les espècies presents en l’heterogeni estat desplegat de la proteïna amb els enllaços disulfur intactes, respectivament. En aquest treball hem utilitzat la mutagènesi dirigida per oligonucleòtid per canviar les característiques d’una regió de la RNasa A postulada com a iniciadora del plegament
Format: application/pdf
Other identifiers: Gi. 1797-2012
http://hdl.handle.net/10803/96338
Document access: http://hdl.handle.net/10256/7337
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Ribonucleases
Ribonucléases
Enzims digestius
Digestive enzymes
Enzymes digestives
57 - Biologia
577 - Bioquímica. Biologia molecular. Biofísica
Title: Producció i caracterització de variants de la regió C-terminal de la ribonucleasa A. Importància d’aquesta regió sobre l’estabilitat de l’enzim
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors