Item


Discovering frequent and significant episodes. Application to sequences of events recorded in power distribution networks

This thesis proposes a formalism to analyse and automatically exploit sequences of events, which are related with faults occurred in power distribution networks and are recorded by power quality monitors at substations. This formalism allows to find dependencies or relationships among events, looking for meaningful patterns. Once those patterns are found, they can be used to better describe fault situations and their temporal evolution or can be also useful to predict future failures by recognising the events that match the early stages of a pattern.

En aquesta tesi es proposa un formalisme per analitzar conjunts de dades d’esdeveniments relacionats amb les fallades que es produeixen en les xarxes de distribució elèctrica, i explotar automàticament seqüències d’esdeveniments registrats pels monitors de qualitat d’ona instal•lats en substacions. Aquest formalisme permet cercar dependencies o relacions entre esdeveniments per trobar patrons significatius. Quan els patrons es troben, es poden utilitzar per descriure millor les situacions de fallada i la seva evolució. Els patrons també poden ser útils per a predir fallades futures mitjançant el reconeixement dels successos que coincideixin amb les primeres etapes d’un patró.

Universitat de Girona

Other contributions: Universitat de Girona. Institut d’Informàtica i Aplicacions
Author: Quiroga Quiroga, Oscar Arnulfo
Date: 2012 December 18
Abstract: This thesis proposes a formalism to analyse and automatically exploit sequences of events, which are related with faults occurred in power distribution networks and are recorded by power quality monitors at substations. This formalism allows to find dependencies or relationships among events, looking for meaningful patterns. Once those patterns are found, they can be used to better describe fault situations and their temporal evolution or can be also useful to predict future failures by recognising the events that match the early stages of a pattern.
En aquesta tesi es proposa un formalisme per analitzar conjunts de dades d’esdeveniments relacionats amb les fallades que es produeixen en les xarxes de distribució elèctrica, i explotar automàticament seqüències d’esdeveniments registrats pels monitors de qualitat d’ona instal•lats en substacions. Aquest formalisme permet cercar dependencies o relacions entre esdeveniments per trobar patrons significatius. Quan els patrons es troben, es poden utilitzar per descriure millor les situacions de fallada i la seva evolució. Els patrons també poden ser útils per a predir fallades futures mitjançant el reconeixement dels successos que coincideixin amb les primeres etapes d’un patró.
Format: application/pdf
Other identifiers: Gi. 73-2013
http://hdl.handle.net/10803/97160
Document access: http://hdl.handle.net/10256/7385
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Xarxes de distribució elèctrica
Power distribution networks
Redes de distribución eléctrica
Seqüències d’esdeveniments
Event sequences
Secuencias de eventos
Diagnòstic de fallades
Fault diagnosis
Diagnóstico de fallos
Pronòstic de fallades
Fault prognosis
Pronóstico de fallos
Fallades del sistema de potència
Power system faults
Fallos del sistema de potencia
Mineria de patrons
Pattern mining
Minería de patrones
Mineria de dades
Data mining
Minería de datos
68 - Indústries, oficis i comerç d’articles acabats. Tecnologia cibernètica i automàtica
Title: Discovering frequent and significant episodes. Application to sequences of events recorded in power distribution networks
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors