Ítem


Technology-enhaced support for lifelong competence development in higher education

A trace of lifelong-learning qualifications has become more mandatory at the European and even at world level. However, for higher education courses, the former could imply complex learning designs and abundance of data to monitor, analyze, and report. This work combine the ideas of personalized, competence-based, and social learning by providing course lifecycle support through competence-based design, outcome based assessment, social learning context analytics, and open student modeling visualizations. A series of studies using a virtual learning environment exploited the idea of the approach and revealed promising results. These results demonstrated the approach helped students and teachers to trace learning outcomes of the European Qualifications Framework (EQF) in higher education courses. Thus, this thesis extends the approach of higher education to a larger collection of learning objects for designing, assessing, and analyzing courses. Moreover, this approach verifies its capability of supporting social context visualization for online and blended personalized education.

Un rastreo del aprendizaje a lo largo de la vida es cada vez más obligatorio en Europa y el mundo. Sin embargo, en educación superior, esto implica diseños de cursos más complejos y abundancia de datos para rastrear, analizar e informar. Este trabajo combina aprendizaje personalizado, basado en competencias y social, apoyando diferentes instantes de los cursos universitarios a través de diseño basado en competencias, evaluación basada en resultados, analíticas del contexto social del aprendizaje y modelos abiertos del estudiante. Una serie de estudios exploró el enfoque revelando resultados prometedores. Se demostró el apoyo a estudiantes y maestros para monitorizar el aprendizaje según el EQF en sus cursos. Así, esta tesis extiende la educación superior a una colección más grande de objetos de aprendizaje para el diseño, la evaluación y el análisis de cualificaciones. Además, brinda visualización del contexto social para educación personalizada en ambientes mixtos y en línea.

Universitat de Girona

Altres contribucions: Universitat de Girona. Institut d’Informàtica i Aplicacions
Autor: Florian Gaviria, Beatriz Eugenia
Data: 18 gener 2013
Resum: A trace of lifelong-learning qualifications has become more mandatory at the European and even at world level. However, for higher education courses, the former could imply complex learning designs and abundance of data to monitor, analyze, and report. This work combine the ideas of personalized, competence-based, and social learning by providing course lifecycle support through competence-based design, outcome based assessment, social learning context analytics, and open student modeling visualizations. A series of studies using a virtual learning environment exploited the idea of the approach and revealed promising results. These results demonstrated the approach helped students and teachers to trace learning outcomes of the European Qualifications Framework (EQF) in higher education courses. Thus, this thesis extends the approach of higher education to a larger collection of learning objects for designing, assessing, and analyzing courses. Moreover, this approach verifies its capability of supporting social context visualization for online and blended personalized education.
Un rastreo del aprendizaje a lo largo de la vida es cada vez más obligatorio en Europa y el mundo. Sin embargo, en educación superior, esto implica diseños de cursos más complejos y abundancia de datos para rastrear, analizar e informar. Este trabajo combina aprendizaje personalizado, basado en competencias y social, apoyando diferentes instantes de los cursos universitarios a través de diseño basado en competencias, evaluación basada en resultados, analíticas del contexto social del aprendizaje y modelos abiertos del estudiante. Una serie de estudios exploró el enfoque revelando resultados prometedores. Se demostró el apoyo a estudiantes y maestros para monitorizar el aprendizaje según el EQF en sus cursos. Así, esta tesis extiende la educación superior a una colección más grande de objetos de aprendizaje para el diseño, la evaluación y el análisis de cualificaciones. Además, brinda visualización del contexto social para educación personalizada en ambientes mixtos y en línea.
Format: application/pdf
Altres identificadors: Gi. 245-2013
http://hdl.handle.net/10803/101517
Accés al document: http://hdl.handle.net/10256/7515
Llenguatge: eng
Editor: Universitat de Girona
Drets: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Matèria: Higher education
Ensenyament universitari
Enseñanza universitaria
Competence-based learning
Aprenentatge basat en competències
Aprendizaje basado en competencias
Lifelong-learning
Aprenentatge permanent
Aprendizaje permanente
Learning objects
Objectes d’aprenentatge
Objetos de aprendizaje
Open student models
Models oberts d’estudiant
Modelos abiertos del estudiante
EQF
European Qualifications Framework
Learning analytics
Analítiques d’aprenentatge
Analíticas de aprendizaje
378 - Ensenyament superior. Universitats
68 - Indústries, oficis i comerç d’articles acabats. Tecnologia cibernètica i automàtica
Títol: Technology-enhaced support for lifelong competence development in higher education
Tipus: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repositori: DUGiDocs

Matèries

Autors