Item


La exhibición de documentos probatorios y soportes informáticos

The objective of the PhD thesis is the analysis of the institute of the exhibition of documents (of an evidentiary nature and technical support) in the Spanish civil procedure. It deals with addressing a momentous problem of the practice of documentary evidence: the access to the document on behalf of whom intends to introduce it in the procedure, when this is found in the power of the opposite litigant or of a third party beyond the procedure. The issue until now, hasn’t been worthy of a monographic approach in Spanish Law, in open contrast to what occurs with more advanced legal systems of our environment. In this work, what has been examined is the existing scientific bibliography, which deals with the different general aspects of the exhibition of documents, as well as abundant jurisprudence; it has dealt with providing the institution from a solid doctrinal base, as well as the resolution of numerous practical and theoretical problems that arise, analyzing the different mechanisms that the legal system offers in order to allow the litigant access to the documents that are required so as to advance the claims which I have attached in the procedure. Particularly, the subject of the exhibition of technical support has been tackled, a matter entailing new, special problems, which until this point, have hardly been studied.

El objetivo de la tesis doctoral es el análisis del instituto de la exhibición de documentos (de índole probatoria y soportes informáticos) en el proceso civil español. Se trata de afrontar un problema trascendental de la práctica de la prueba documental: el acceso al documento por parte de quien pretende introducirlo en el proceso, cuando éste se halle en poder del litigante contrario o de un tercero ajeno al proceso. La cuestión no ha merecido hasta la actualidad un tratamiento monográfico en Derecho español, en abierto contraste con lo que sucede con los ordenamientos jurídicos más avanzados de nuestro entorno. En la obra se ha examinado la bibliografía científica existente que trata sobre los diferentes aspectos generales de la exhibición documental, así como abundante jurisprudencia y se ha tratado de dotar a la institución de una base doctrinal sólida, así como de resolver numerosos problemas prácticos y teóricos que se plantean, analizando los diferentes mecanismos que ofrece el ordenamiento jurídico para permitir el acceso a los documentos al litigante que los precisa para hacer prosperar las pretensiones que adujo en el proceso. En especial, se ha abordado el tema de la exhibición de soportes informáticos, materia que entraña muy especiales y novedosos problemas, hasta el momento escasamente estudiado.

L’objectiu de la tesi doctoral és l’anàlisi de l’institut de l’exhibició de documents (de naturalesa probatòria i suports informàtics) en el procés civil espanyol. Es tracta d’afrontar un problema transcendental de la pràctica de la prova documental: l’accés al document per part de qui pretén introduir-lo en el procés, quan aquest es trobi en poder del litigant contrari o d’un tercer aliè al procés. La qüestió no ha merescut fins a l’actualitat un tractament monogràfic en el Dret espanyol, en obert contrast amb el que succeeix en els ordenaments jurídics més avançats del nostre entorn. A l’obra s’examina la bibliografia científica existent que tracta sobre els diferents aspectes generals de l’exhibició documental, així com abundant jurisprudència; s’ha volgut dotar a la institució d’una sòlida base doctrinal, així com resoldre nombrosos problemes pràctics i teòrics que es plantegen, analitzant els diferents mecanismes que ofereix l’ordenament jurídic per permetre l’accés als documents al litigant que els precisa per fer prosperar les pretensions que va adduir en el procés. En especial, s’ha abordat el tema de l’exhibició de suports informàtics, aspecte que comporta actuals i rellevants problemes, fins al moment escassament estudiat.

Universitat de Girona

Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Dret Públic
Author: Pereira Puigvert, Sílvia
Date: 2012 September 14
Abstract: The objective of the PhD thesis is the analysis of the institute of the exhibition of documents (of an evidentiary nature and technical support) in the Spanish civil procedure. It deals with addressing a momentous problem of the practice of documentary evidence: the access to the document on behalf of whom intends to introduce it in the procedure, when this is found in the power of the opposite litigant or of a third party beyond the procedure. The issue until now, hasn’t been worthy of a monographic approach in Spanish Law, in open contrast to what occurs with more advanced legal systems of our environment. In this work, what has been examined is the existing scientific bibliography, which deals with the different general aspects of the exhibition of documents, as well as abundant jurisprudence; it has dealt with providing the institution from a solid doctrinal base, as well as the resolution of numerous practical and theoretical problems that arise, analyzing the different mechanisms that the legal system offers in order to allow the litigant access to the documents that are required so as to advance the claims which I have attached in the procedure. Particularly, the subject of the exhibition of technical support has been tackled, a matter entailing new, special problems, which until this point, have hardly been studied.
El objetivo de la tesis doctoral es el análisis del instituto de la exhibición de documentos (de índole probatoria y soportes informáticos) en el proceso civil español. Se trata de afrontar un problema trascendental de la práctica de la prueba documental: el acceso al documento por parte de quien pretende introducirlo en el proceso, cuando éste se halle en poder del litigante contrario o de un tercero ajeno al proceso. La cuestión no ha merecido hasta la actualidad un tratamiento monográfico en Derecho español, en abierto contraste con lo que sucede con los ordenamientos jurídicos más avanzados de nuestro entorno. En la obra se ha examinado la bibliografía científica existente que trata sobre los diferentes aspectos generales de la exhibición documental, así como abundante jurisprudencia y se ha tratado de dotar a la institución de una base doctrinal sólida, así como de resolver numerosos problemas prácticos y teóricos que se plantean, analizando los diferentes mecanismos que ofrece el ordenamiento jurídico para permitir el acceso a los documentos al litigante que los precisa para hacer prosperar las pretensiones que adujo en el proceso. En especial, se ha abordado el tema de la exhibición de soportes informáticos, materia que entraña muy especiales y novedosos problemas, hasta el momento escasamente estudiado.
L’objectiu de la tesi doctoral és l’anàlisi de l’institut de l’exhibició de documents (de naturalesa probatòria i suports informàtics) en el procés civil espanyol. Es tracta d’afrontar un problema transcendental de la pràctica de la prova documental: l’accés al document per part de qui pretén introduir-lo en el procés, quan aquest es trobi en poder del litigant contrari o d’un tercer aliè al procés. La qüestió no ha merescut fins a l’actualitat un tractament monogràfic en el Dret espanyol, en obert contrast amb el que succeeix en els ordenaments jurídics més avançats del nostre entorn. A l’obra s’examina la bibliografia científica existent que tracta sobre els diferents aspectes generals de l’exhibició documental, així com abundant jurisprudència; s’ha volgut dotar a la institució d’una sòlida base doctrinal, així com resoldre nombrosos problemes pràctics i teòrics que es plantegen, analitzant els diferents mecanismes que ofereix l’ordenament jurídic per permetre l’accés als documents al litigant que els precisa per fer prosperar les pretensions que va adduir en el procés. En especial, s’ha abordat el tema de l’exhibició de suports informàtics, aspecte que comporta actuals i rellevants problemes, fins al moment escassament estudiat.
Format: application/pdf
Other identifiers: Gi. 279-2013
http://hdl.handle.net/10803/104485
Document access: http://hdl.handle.net/10256/7543
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Prova (Dret)
Evidence (Law)
Prueba (Derecho)
Procedimiento judicial
Judicial process
Procedimient judicial
Exhibició de documents
Exhibition of documents
Exhibición de documentos
Exhibició de suports informàtics
Exhibition of technical support
Exhibición de soportes informáticos
347 - Dret civil
Title: La exhibición de documentos probatorios y soportes informáticos
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors