Item


El salario a rendimiento en el sector de la construcción. Modelo para determinar el precio óptimo y el precio máximo a pagar por un trabajo a destajo

This doctoral thesis explores HR management through systems of production incentives in the construction sector which has been instrumental to the Spanish economy. The transformation of a time-based payment system to a performance or production-based payment system is difficult if you consider the complexity of the calculation and the environment in which prices are negotiated. In any case, before agreeing to a piece-rate determined price it is imperative that the person responsible for negotiating on behalf of the company knows the relationship of this piece rate compared to expected labour costs as an objective in the opening plans. The main objective of this thesis is to propose an algorithm in flowchart form that facilitates —from the data found in the costs study— knowledge about the price range within which the economic incentive for piece-rate compensation for any work should be established by applying a few simple conversion coefficients proposed by the model itself

Aquesta tesi doctoral es centra en la gestió dels recursos humans a través dels sistemes d’incentius a la producció. La transformació d’un sistema de pagament per temps a un sistema de pagament per rendiment o per producció no és senzill si es té en compte la complexitat del càlcul i l’entorn en el qual es pacten els preus. És imprescindible que abans d’acordar un determinat preu fet, el responsable de la negociació, conegui la relació d’aquest preu respecte els costos de mà d’obra que té previstos com a objectiu en el pressupost de producció. El principal objectiu d’aquesta tesi és proposar un algoritme que faciliti —a partir de les dades contingudes en l’estudi de costos—, conèixer l’interval de preus dins del qual s’hauria d’establir l’incentiu econòmic de remuneració a preu fet d’un treball qualsevol, mitjançant l’aplicació d’uns simples coeficients de conversió que proposa el propi model

Universitat de Girona

Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial
Author: Ribera Roget, Albert
Date: 2013 March 20
Abstract: This doctoral thesis explores HR management through systems of production incentives in the construction sector which has been instrumental to the Spanish economy. The transformation of a time-based payment system to a performance or production-based payment system is difficult if you consider the complexity of the calculation and the environment in which prices are negotiated. In any case, before agreeing to a piece-rate determined price it is imperative that the person responsible for negotiating on behalf of the company knows the relationship of this piece rate compared to expected labour costs as an objective in the opening plans. The main objective of this thesis is to propose an algorithm in flowchart form that facilitates —from the data found in the costs study— knowledge about the price range within which the economic incentive for piece-rate compensation for any work should be established by applying a few simple conversion coefficients proposed by the model itself
Aquesta tesi doctoral es centra en la gestió dels recursos humans a través dels sistemes d’incentius a la producció. La transformació d’un sistema de pagament per temps a un sistema de pagament per rendiment o per producció no és senzill si es té en compte la complexitat del càlcul i l’entorn en el qual es pacten els preus. És imprescindible que abans d’acordar un determinat preu fet, el responsable de la negociació, conegui la relació d’aquest preu respecte els costos de mà d’obra que té previstos com a objectiu en el pressupost de producció. El principal objectiu d’aquesta tesi és proposar un algoritme que faciliti —a partir de les dades contingudes en l’estudi de costos—, conèixer l’interval de preus dins del qual s’hauria d’establir l’incentiu econòmic de remuneració a preu fet d’un treball qualsevol, mitjançant l’aplicació d’uns simples coeficients de conversió que proposa el propi model
Format: application/pdf
Other identifiers: Gi. 905-2013
http://hdl.handle.net/10803/113768
Document access: http://hdl.handle.net/10256/7912
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Treball a preu fet
Retribució variable
Incentius a la producció
Construcció
Salari variable
Trabajo a destajo
Retribución variable
Incentivos a la producción
Construcción
Salario variable
Piece work
Variable retribution
Production incentives
Construction
Variable salary
331 - Treball. Relacions laborals. Ocupació. Organització del treball
338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l’economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus
624 - Enginyeria civil i de la construcció en general
Title: El salario a rendimiento en el sector de la construcción. Modelo para determinar el precio óptimo y el precio máximo a pagar por un trabajo a destajo
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors