Item


Traduir Oscar Wilde: vicissituds pràctiques i implicacions teòriques

A partir d’uns quants entrebancs en la tasca de la traducció al català de l’obra An Ideal Husband d’Oscar Wilde (anomenats ’anècdotes’), s’observen i s’analitzen determinats conceptes teòrics sobre la traducció i algunes consideracions generals sobre l’especificitat de la traducció teatral (dites ’categories’), com són els de funcionalitat, representabilitat, fluïdesa, visibilitat, equivalència, reescriptura, fidelitat, adequació, acceptabilitat o estrangerització. La consideració d’aquests valors manejats per la teoria de la traducció entra aquí en diàleg amb les vicissituds de la pràctica de la traducció dramàtica, diàleg del qual resulta una reafirmació d’alguns d’aquests valors i, per contra, l’evidència de l’escassa productivitat (almenys amb caràcter universal) d’alguns altres

From the verification of a few obstacles in the task of the translation of Oscar Wilde’s An Ideal Husband (called ’anecdotes’) into Catalan, some theoretical concepts about translation and some general considerations on the specificity of the theatre translation (named ’issues’) are examined and analyzed — concepts as functionality, performability, fluency, visibility, equivalence, rewriting, faithfulness, adequacy, acceptability or foreignization. The account of these values used by the theory of translation establishes here an open dialogue with the challenges caused by the practice of drama translation. In consequence, some of these values are reaffirmed, and on the contrary, it is made evident the poor output (if universally considered) of some other

Quaderns: revista de traducció, 2012, núm. 19, p. 373-385

Universitat Autònoma de Barcelona

Author: Sala Lleal, Jordi
Date: 2012
Abstract: A partir d’uns quants entrebancs en la tasca de la traducció al català de l’obra An Ideal Husband d’Oscar Wilde (anomenats ’anècdotes’), s’observen i s’analitzen determinats conceptes teòrics sobre la traducció i algunes consideracions generals sobre l’especificitat de la traducció teatral (dites ’categories’), com són els de funcionalitat, representabilitat, fluïdesa, visibilitat, equivalència, reescriptura, fidelitat, adequació, acceptabilitat o estrangerització. La consideració d’aquests valors manejats per la teoria de la traducció entra aquí en diàleg amb les vicissituds de la pràctica de la traducció dramàtica, diàleg del qual resulta una reafirmació d’alguns d’aquests valors i, per contra, l’evidència de l’escassa productivitat (almenys amb caràcter universal) d’alguns altres
From the verification of a few obstacles in the task of the translation of Oscar Wilde’s An Ideal Husband (called ’anecdotes’) into Catalan, some theoretical concepts about translation and some general considerations on the specificity of the theatre translation (named ’issues’) are examined and analyzed — concepts as functionality, performability, fluency, visibility, equivalence, rewriting, faithfulness, adequacy, acceptability or foreignization. The account of these values used by the theory of translation establishes here an open dialogue with the challenges caused by the practice of drama translation. In consequence, some of these values are reaffirmed, and on the contrary, it is made evident the poor output (if universally considered) of some other
Format: application/pdf
ISSN: 1138-5790
Document access: http://hdl.handle.net/10256/8220
Language: cat
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
Collection: Articles publicats (D-FLC)
Is part of: Quaderns: revista de traducció, 2012, núm. 19, p. 373-385
Rights: Attribution-NonCommercial 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/
Subject: Wilde, Oscar, 1854-1900
Traducció
Translating and interpreting
Title: Traduir Oscar Wilde: vicissituds pràctiques i implicacions teòriques
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors