Item


A naturalistic theory of intentional content

Naturalistic theories of intentional content aim at explaining the phenomenon of representation in naturalistic terms: what kind of relation is a representational relation? What grounds the fact that certain states qualify as representations and some do not? What determines representational content? In my dissertation, I provide an original naturalistic theory of representational content along the lines of teleosemantics and use it in order to solve several questions related to cognition. So my thesis is divided into two main parts. The goal of the first part of the project was to provide a set of necessary and sufficient conditions for a state to be endowed with representational content and, in the second part, I apply this naturalistic framework to cognition, focusing on perception and concepts

Les teories naturalistes del contingut intencional intenten explicar el fenomen de la representaci贸 en termes naturalistes: Quin tipus de relaci贸 茅s la relaci贸 de representaci贸? Qu猫 fonamenta el fet que alguns estats siguin representacions i d鈥檃ltres no? Qu猫 determina el contingut representacional? A la meva tesi, defenso una original teoria naturalista del contingut intencional des d鈥檜na perspectiva teleosem脿ntica i l鈥檜so per solucionar un conjunt de problemes relacionats amb la cognici贸. Per tant, la meva tesi est脿 dividida en dues parts principals; l鈥檕bjectiu de la primera part 茅s de donar un conjunt de condicions necess脿ries i suficients perqu猫 un estat tingui contingut intencional i, en la segona part, aplico aquest esquema a la cognici贸, amb especial inter猫s en la percepci贸 i els conceptes

Universitat de Girona

Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Filosofia
Author: Artiga Galindo, Marc
Date: 2013 September 16
Abstract: Naturalistic theories of intentional content aim at explaining the phenomenon of representation in naturalistic terms: what kind of relation is a representational relation? What grounds the fact that certain states qualify as representations and some do not? What determines representational content? In my dissertation, I provide an original naturalistic theory of representational content along the lines of teleosemantics and use it in order to solve several questions related to cognition. So my thesis is divided into two main parts. The goal of the first part of the project was to provide a set of necessary and sufficient conditions for a state to be endowed with representational content and, in the second part, I apply this naturalistic framework to cognition, focusing on perception and concepts
Les teories naturalistes del contingut intencional intenten explicar el fenomen de la representaci贸 en termes naturalistes: Quin tipus de relaci贸 茅s la relaci贸 de representaci贸? Qu猫 fonamenta el fet que alguns estats siguin representacions i d鈥檃ltres no? Qu猫 determina el contingut representacional? A la meva tesi, defenso una original teoria naturalista del contingut intencional des d鈥檜na perspectiva teleosem脿ntica i l鈥檜so per solucionar un conjunt de problemes relacionats amb la cognici贸. Per tant, la meva tesi est脿 dividida en dues parts principals; l鈥檕bjectiu de la primera part 茅s de donar un conjunt de condicions necess脿ries i suficients perqu猫 un estat tingui contingut intencional i, en la segona part, aplico aquest esquema a la cognici贸, amb especial inter猫s en la percepci贸 i els conceptes
Format: application/pdf
Other identifiers: Gi. 1385-2013
http://hdl.handle.net/10803/123436
Document access: http://hdl.handle.net/10256/8383
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L鈥檃cc茅s als continguts d鈥檃questa tesi queda condicionat a l鈥檃cceptaci贸 de les condicions d鈥櫭簊 establertes per la seg眉ent llic猫ncia Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Naturalisme
Naturalism
Naturalismo
Contingut intencional
Intentional content
Contenido intencional
Representaci贸
Representation
Representaci贸n
Ruth Millikan
Percepci贸
Perception
Percepci贸n
Conceptes
Concepts
Conceptos
1 - Filosofia i psicologia
Title: A naturalistic theory of intentional content
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors