Item


Qualitat microbiològica dels productes vegetals frescos mínimament processats i desenvolupament de tecnologies de bioconservació mitjançant bacteris de l’àcid làctic

Food safety today is conditiones by the implementation of new Tecnologies for food preservation based on mild treatments and mínimum process, Novel foods, severe restrictions in the toxicològic profile of chemical preservatives, And the drastic limitation /prohibition of antibiotics, and as a consequence, by the New emergint pathogens or by the increase of classical food-borne pathogens. Biopreservatives appear within this context with strong expectations, because thei are safe microorganisms of ten isolated from foods, chemical compounds of natural origin -antimicrobial peptides and proteins, botanical extracts, enzymes- and sintetic compounds based on natural structures, but less toxic and more eficients, like the amtimicrobial peptides. Among the microbial biopreservatives, lactic acid bacteria have shown great possibilities in the preservation of cured meat products, ready to eat fresh fruit and vegetables, as well as to decrease microbial spoilage in food by products before processing for valorization. Our laboratory has performed an extense survey of the microbiological quality of fresh fruit and vegetables, and of ready-to-eat products, and have detect low levels, but significant of Salmonella sp., E. coli and Listeria spp., including L.monocytogenes, in retail markets and Supermarkets of Catalonia. Due to this reason, we started a project consisting of Developing application of lactic acid bacteria (LAB) obtained from these products, as biopreservatives. LAB were abundant in ready-to-eat fresh fruits and vegetables, specially in germinated seeds. From these products we obtained strains of Leuconostoc, Lactobacillus and Weissella, producing bacteriocins and with a Significant activity of control of L.monocytogenes in fresh apple and cut salad. Ather strains were efective in the inhibition of fungal rot during postharvest caused by Penicillium expansum

L’escenari actual de la seguretat dels aliments està condicionat per la implementació de noves tecnologies de conservació suaus i de mínim processament, els nous aliments,les restriccions en el perfil toxicològic dels actuals conservadors químics i la prohibició / limitació dràstica dels antibiòtics,i, com a conseqüència, per l’aparició de nous patògens emergents o la potenciació d’alguns existents. Els bioconservadors sorgeixen en aquest context amb fortes expectatives, atès que es tracta de microorganismes segurs que provenen dels aliments, compostos químics d’origen natural pèptids i proteïnes antimicrobians, extractes botànics, enzims -i compostos sintètics basats en estructures naturals, però menys tòxics i més eficients, com els pèptids antimicrobians. Entre els bioconservadors, els bacteris làctics han mostrat grans expectatives d’aplicació sobretot en productes carnis crus curats, en fruites i verdures fresquesi, en especial, en productes de quarta gamma, així com en mètodesper reduir la càrrega microbiana de patògens en subproductes alimentaris abans del seu processament. El nostre laboratori ha realitzat un extens estudi de la qualitat microbiològica de fruites i verdures fresques i de productes mínimament processats- quarta gamma- i ha detectat baixos nivells, però significatius, de Salmonella sp., E. coliiListeriaspp., incloent-hi L.monocytogenes. Ha estat per això que vam endegar un projecte consistent a desenvolupar aplicacions de bacteris làctics (BAL) obtinguts d’aquests productes com a bioconservadors. Els BAL van ser abundants en els productes de quarta gamma, en especial en llavors germinades. Es van obtenir diverses soques, sobretot de Leuconostoc, Lactobacillus i Weissella, productores de bacteriocines amb una activitat significativa per al control de L.monocytogenes en pomes i enciam processat. Altres soques han estat efectives en la inhibició de podridures fúngiques en postcollita causades per Penicillium expansum

TECA [Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació], 2009, Vol.11, núm.1, P. 3-9

Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (TECA)

Author: Montesinos Seguí, Emilio
Trias Mansilla, Rosalia
Bañeras Vives, Lluís
Francés Ortega, Jesús
Cabrefiga Olamendi, Jordi
Bonaterra i Carreras, Anna
Badosa Romañó, Esther
Date: 2009
Abstract: Food safety today is conditiones by the implementation of new Tecnologies for food preservation based on mild treatments and mínimum process, Novel foods, severe restrictions in the toxicològic profile of chemical preservatives, And the drastic limitation /prohibition of antibiotics, and as a consequence, by the New emergint pathogens or by the increase of classical food-borne pathogens. Biopreservatives appear within this context with strong expectations, because thei are safe microorganisms of ten isolated from foods, chemical compounds of natural origin -antimicrobial peptides and proteins, botanical extracts, enzymes- and sintetic compounds based on natural structures, but less toxic and more eficients, like the amtimicrobial peptides. Among the microbial biopreservatives, lactic acid bacteria have shown great possibilities in the preservation of cured meat products, ready to eat fresh fruit and vegetables, as well as to decrease microbial spoilage in food by products before processing for valorization. Our laboratory has performed an extense survey of the microbiological quality of fresh fruit and vegetables, and of ready-to-eat products, and have detect low levels, but significant of Salmonella sp., E. coli and Listeria spp., including L.monocytogenes, in retail markets and Supermarkets of Catalonia. Due to this reason, we started a project consisting of Developing application of lactic acid bacteria (LAB) obtained from these products, as biopreservatives. LAB were abundant in ready-to-eat fresh fruits and vegetables, specially in germinated seeds. From these products we obtained strains of Leuconostoc, Lactobacillus and Weissella, producing bacteriocins and with a Significant activity of control of L.monocytogenes in fresh apple and cut salad. Ather strains were efective in the inhibition of fungal rot during postharvest caused by Penicillium expansum
L’escenari actual de la seguretat dels aliments està condicionat per la implementació de noves tecnologies de conservació suaus i de mínim processament, els nous aliments,les restriccions en el perfil toxicològic dels actuals conservadors químics i la prohibició / limitació dràstica dels antibiòtics,i, com a conseqüència, per l’aparició de nous patògens emergents o la potenciació d’alguns existents. Els bioconservadors sorgeixen en aquest context amb fortes expectatives, atès que es tracta de microorganismes segurs que provenen dels aliments, compostos químics d’origen natural pèptids i proteïnes antimicrobians, extractes botànics, enzims -i compostos sintètics basats en estructures naturals, però menys tòxics i més eficients, com els pèptids antimicrobians. Entre els bioconservadors, els bacteris làctics han mostrat grans expectatives d’aplicació sobretot en productes carnis crus curats, en fruites i verdures fresquesi, en especial, en productes de quarta gamma, així com en mètodesper reduir la càrrega microbiana de patògens en subproductes alimentaris abans del seu processament. El nostre laboratori ha realitzat un extens estudi de la qualitat microbiològica de fruites i verdures fresques i de productes mínimament processats- quarta gamma- i ha detectat baixos nivells, però significatius, de Salmonella sp., E. coliiListeriaspp., incloent-hi L.monocytogenes. Ha estat per això que vam endegar un projecte consistent a desenvolupar aplicacions de bacteris làctics (BAL) obtinguts d’aquests productes com a bioconservadors. Els BAL van ser abundants en els productes de quarta gamma, en especial en llavors germinades. Es van obtenir diverses soques, sobretot de Leuconostoc, Lactobacillus i Weissella, productores de bacteriocines amb una activitat significativa per al control de L.monocytogenes en pomes i enciam processat. Altres soques han estat efectives en la inhibició de podridures fúngiques en postcollita causades per Penicillium expansum
Format: application/pdf
ISSN: 1137-7976 (versió paper)
2013-987X (versió electrònica)
Document access: http://hdl.handle.net/10256/8400
Language: cat
Publisher: Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (TECA)
Collection: Reproducció digital del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TECA/article/view/256545/343535
Articles publicats (D-EQATA)
Is part of: TECA [Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació], 2009, Vol.11, núm.1, P. 3-9
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Bactericides
Bacteris de l’àcid làctic
Lactic acid bacteria
Productes vegetals -- Conservació
Plant products -- Conservation
Title: Qualitat microbiològica dels productes vegetals frescos mínimament processats i desenvolupament de tecnologies de bioconservació mitjançant bacteris de l’àcid làctic
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors