Item


La música dels llacs

Els llacs i embassaments es comporten com oscil·ladors multi modals forçats pel vent. Els modes propers als de l’agent forçant són seleccionats d’entre tot l’espectre possible, com a modes d’oscil·lació de la massa d’aigua. En general els modes predominants són els modes baixos, és a dir els modes amb pocs nodes. Això passa especialment als llacs que es poden considerar formats per dues capes. No obstant, als embassaments mediterranis l’estratificació és quasi continua degut sobretot a l’extracció d’aigua i es poden aproximar per sistemes formats per moltes capes. En aquests casos l’espectre possible d’ones internes és fa molt més gran. Als embassaments de Sau i Béznar el vent té una periodicitat de 24 hores i força modes alts d’oscil·lació. Concretament, a l’embassament de Sau hi hem detectat modes amb 2 i 3 nodes verticals i 2 nodes horitzontals (V2H2 i V3H2) i a l’embassament de Béznar modes de fins a 5 nodes verticals i un node horitzontal (V5H1). Hem fet simulacions numèriques per veure l’estructura oscil·latòria en aquests modes de vibració

Revista de Física, 2009, vol. 4, núm. 6, p. 4-9

Societat Catalana de Física

Author: Casamitjana, Xavier
Vidal Hurtado, Javier
Date: 2009
Abstract: Els llacs i embassaments es comporten com oscil·ladors multi modals forçats pel vent. Els modes propers als de l’agent forçant són seleccionats d’entre tot l’espectre possible, com a modes d’oscil·lació de la massa d’aigua. En general els modes predominants són els modes baixos, és a dir els modes amb pocs nodes. Això passa especialment als llacs que es poden considerar formats per dues capes. No obstant, als embassaments mediterranis l’estratificació és quasi continua degut sobretot a l’extracció d’aigua i es poden aproximar per sistemes formats per moltes capes. En aquests casos l’espectre possible d’ones internes és fa molt més gran. Als embassaments de Sau i Béznar el vent té una periodicitat de 24 hores i força modes alts d’oscil·lació. Concretament, a l’embassament de Sau hi hem detectat modes amb 2 i 3 nodes verticals i 2 nodes horitzontals (V2H2 i V3H2) i a l’embassament de Béznar modes de fins a 5 nodes verticals i un node horitzontal (V5H1). Hem fet simulacions numèriques per veure l’estructura oscil·latòria en aquests modes de vibració
Format: application/pdf
ISSN: 1131-5326 (edició paper)
2013-5326 (edició electrònica)
Document access: http://hdl.handle.net/10256/8461
Language: cat
Publisher: Societat Catalana de Física
Collection: Reproducció digital del document publicat a: http://revistes.iec.cat/index.php/RdF/article/view/4380
Articles publicats (D-F)
Is part of: Revista de Física, 2009, vol. 4, núm. 6, p. 4-9
Rights: Attribution 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
Subject: Llacs
Lakes
Title: La música dels llacs
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors