Item


Qualitat de vida i benestar de l’adult major: sabem com perceben la seva salut?

En els últims anys s’ha experimentat un augment de l’esperança de vida i, conseqüentment, l’envelliment de la població, que ha ocasionat un intens canvi en l’estructura poblacional. El procés d’envelliment genera canvis importants en l’estil de vida de la població i té repercussions significatives en el volum i distribució de la càrrega social de la malaltia i en la qualitat de vida. D’aquesta manera, l’increment del col·lectiu major de 65 anys està plantejant noves demandes als professionals dels dispositius de salut i/o serveis socials. Aquesta situació ha donat una nova dimensió, en la qual és fonamental conèixer la qualitat de vida de les persones, des d’una perspectiva tant objectiva com subjectiva. Amb la finalitat de conèixer la situació concreta d’aquest col·lectiu a la comarca del Gironès es planteja el present estudi. L’objectiu principal és analitzar la qualitat de vida i el benestar subjectiu de les persones majors de 65 anys. Es seguirà un mostreig probabilístic per a l’obtenció de la mostra i s’emprarà una metodologia quantitativa mitjançant el qüestionari World Health Organization Quality of Life-BREF (WHOQOL-BREF) i una metodologia qualitativa mitjançant la formació de dos grups focals utilitzant un guió de discussió, amb la finalitat d’obtenir la dualitat objectiva-subjectiva

During the last years the life expectancy has been increased and, consequently, the aging population that has occasioned an intense change in the population structure. The aging process generates important changes in the life style of the population and has significant repercussions in the volume and distribution of the social burden of the disease and in the quality of life. The increase of the community of people over 65 is demanding new challenges from public health and/or social services professionals. This situation has led a new dimension where the people’s Quality of Life is essential, from objective and subjective point of view. This study is raised in order to know the particular situation about the community of el Gironès region where the main aim is to analyse people over 65 years-old’s Quality of Life and their subjective well-being. In addition, we will follow a probability sampling for obtaining the sample and we will use two types of methodology to get the both data, objective and subjective; the quantitative methodology by World Health Organization Quality of Life-BREF (WHOQOLBREF) questionnaire and the qualitative methodology by creating two focus groups through a discussion guide

Manager: Bertran i Noguer, Carme
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Puig González, Cristina
Date: 2013 May 31
Abstract: En els últims anys s’ha experimentat un augment de l’esperança de vida i, conseqüentment, l’envelliment de la població, que ha ocasionat un intens canvi en l’estructura poblacional. El procés d’envelliment genera canvis importants en l’estil de vida de la població i té repercussions significatives en el volum i distribució de la càrrega social de la malaltia i en la qualitat de vida. D’aquesta manera, l’increment del col·lectiu major de 65 anys està plantejant noves demandes als professionals dels dispositius de salut i/o serveis socials. Aquesta situació ha donat una nova dimensió, en la qual és fonamental conèixer la qualitat de vida de les persones, des d’una perspectiva tant objectiva com subjectiva. Amb la finalitat de conèixer la situació concreta d’aquest col·lectiu a la comarca del Gironès es planteja el present estudi. L’objectiu principal és analitzar la qualitat de vida i el benestar subjectiu de les persones majors de 65 anys. Es seguirà un mostreig probabilístic per a l’obtenció de la mostra i s’emprarà una metodologia quantitativa mitjançant el qüestionari World Health Organization Quality of Life-BREF (WHOQOL-BREF) i una metodologia qualitativa mitjançant la formació de dos grups focals utilitzant un guió de discussió, amb la finalitat d’obtenir la dualitat objectiva-subjectiva
During the last years the life expectancy has been increased and, consequently, the aging population that has occasioned an intense change in the population structure. The aging process generates important changes in the life style of the population and has significant repercussions in the volume and distribution of the social burden of the disease and in the quality of life. The increase of the community of people over 65 is demanding new challenges from public health and/or social services professionals. This situation has led a new dimension where the people’s Quality of Life is essential, from objective and subjective point of view. This study is raised in order to know the particular situation about the community of el Gironès region where the main aim is to analyse people over 65 years-old’s Quality of Life and their subjective well-being. In addition, we will follow a probability sampling for obtaining the sample and we will use two types of methodology to get the both data, objective and subjective; the quantitative methodology by World Health Organization Quality of Life-BREF (WHOQOLBREF) questionnaire and the qualitative methodology by creating two focus groups through a discussion guide
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/8802
Language: cat
Collection: Treballs Finals de Grau
Infermeria (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Qualitat de vida
Benestar
Persones grans -- Salut i higiene
Quality of life
Older people -- Health and hygiene
Well-being
Title: Qualitat de vida i benestar de l’adult major: sabem com perceben la seva salut?
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors