Item


Coneixements, actituds i percepció versus la infecció per Virus del Papil·loma Humà en els professionals d’infermeria: tendències en salut pública

Actualment, s’evidencia una dificultat en el seguiment estricte de les infeccions de transmissió sexual (ITS). A nivell mundial, aquestes causen un problema de Salut Pública (SP) en termes de morbiditat i mortalitat per complicacions i seqüeles que es poden originar si no es diagnostiquen i no es tracten adequadament. Entre les ITS més comunes trobem la provocada pel Virus del Papil·loma Humà (VPH), la principal causant del càncer de cèrvix, entre altres complicacions La família de VPH compta amb més de 150 tipus virals. El coneixement de la situació epidemiològica de la infecció per VPH es veu dificultada per varis aspectes: el caràcter asimptomàtic; l’estigma social; les dificultats diagnòstiques; la falta de homogeneïtat dels sistemes de vigilància amb la infradeclaració de casos. Ens trobem en una inversemblança constant. Les intervencions des de SP, ja sigui a nivell nacional com regional, són pròpiament enfocades a la prevenció de la malaltia. Paral·lelament, la incidència de les ITS continua amb una tendència ascendent, cosa que provoca una inquietant preocupació. Partint de la problemàtica exposada, el present estudi pretén identificar els coneixements que tenen els professionals d’infermeria de l’atenció primària en relació a la infecció de transmissió sexual pel virus del papil·loma humà i quina és la seva percepció i actitud sobre l’atenció a l’usuari. Es tractarà d’un estudi multicèntric amb disseny descriptiu transversal. La instrumentació es farà mitjançant una enquesta totalment anònima sobre una mostra aproximada de 115 professionals d’infermeria que durant l’any 2013 que treballen a les àrees bàsiques de salut (ABS) de l’Institut Català de la Salut (ICS) del Gironès. Aquest estudi vol fer visible la necessitat d’incrementar la formació dels professionals d’infermeria en relació a la infecció VPH i el requeriment d’un consell addicional que promogui la salut encaminat a empoderar a la comunitat mitjançant educació per a la salut

Currently, it is difficult to closely monitor sexually transmitted infections (STIs). Globally, they cause a public health (PH) issue in terms of morbidity and mortality as a result of complications and consequences that may arise if they are not diagnosed and treated properly. Among STIs, the most common is caused by the Human Papillomavirus (HPV), the main cause of cervical cancer, among other complications. The family has more than 150 HPV viral types. Knowledge of the epidemiological situation of HPV infection is hindered by several issues, including: its asymptomatic nature, social stigma, diagnostic difficulties and lack of homogeneity of surveillance systems along with underreporting of cases. We are in a constant state of uncertainty. PH interventions, whether national or regional, are specifically focused on disease prevention. Similarly, the incidence of STIs continues to show an upward trend, causing a worrying concern. Based on this problem, this study aims to identify knowledge primary care nurses have in relation to infection by sexually transmitted human papillomavirus and what their perception and attitude for caring for users is. This will be a multicentre study with a cross-sectional descriptive design. The instrumentation will be based on a completely anonymous survey of a sample of approximately 115 nurses who worked during 2013 in primary care centres (ABS) of the Institut Català de la Salut (ICS) in the Girona region. The study attempts to demonstrate the need for further training for nurses in relation to HPV infection and the requirement of additional advice that promotes health and aims to empower the community through health education

Manager: Baltasar Bagué, Alícia
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Figueras Besalú, Marina
Date: 2013 June
Abstract: Actualment, s’evidencia una dificultat en el seguiment estricte de les infeccions de transmissió sexual (ITS). A nivell mundial, aquestes causen un problema de Salut Pública (SP) en termes de morbiditat i mortalitat per complicacions i seqüeles que es poden originar si no es diagnostiquen i no es tracten adequadament. Entre les ITS més comunes trobem la provocada pel Virus del Papil·loma Humà (VPH), la principal causant del càncer de cèrvix, entre altres complicacions La família de VPH compta amb més de 150 tipus virals. El coneixement de la situació epidemiològica de la infecció per VPH es veu dificultada per varis aspectes: el caràcter asimptomàtic; l’estigma social; les dificultats diagnòstiques; la falta de homogeneïtat dels sistemes de vigilància amb la infradeclaració de casos. Ens trobem en una inversemblança constant. Les intervencions des de SP, ja sigui a nivell nacional com regional, són pròpiament enfocades a la prevenció de la malaltia. Paral·lelament, la incidència de les ITS continua amb una tendència ascendent, cosa que provoca una inquietant preocupació. Partint de la problemàtica exposada, el present estudi pretén identificar els coneixements que tenen els professionals d’infermeria de l’atenció primària en relació a la infecció de transmissió sexual pel virus del papil·loma humà i quina és la seva percepció i actitud sobre l’atenció a l’usuari. Es tractarà d’un estudi multicèntric amb disseny descriptiu transversal. La instrumentació es farà mitjançant una enquesta totalment anònima sobre una mostra aproximada de 115 professionals d’infermeria que durant l’any 2013 que treballen a les àrees bàsiques de salut (ABS) de l’Institut Català de la Salut (ICS) del Gironès. Aquest estudi vol fer visible la necessitat d’incrementar la formació dels professionals d’infermeria en relació a la infecció VPH i el requeriment d’un consell addicional que promogui la salut encaminat a empoderar a la comunitat mitjançant educació per a la salut
Currently, it is difficult to closely monitor sexually transmitted infections (STIs). Globally, they cause a public health (PH) issue in terms of morbidity and mortality as a result of complications and consequences that may arise if they are not diagnosed and treated properly. Among STIs, the most common is caused by the Human Papillomavirus (HPV), the main cause of cervical cancer, among other complications. The family has more than 150 HPV viral types. Knowledge of the epidemiological situation of HPV infection is hindered by several issues, including: its asymptomatic nature, social stigma, diagnostic difficulties and lack of homogeneity of surveillance systems along with underreporting of cases. We are in a constant state of uncertainty. PH interventions, whether national or regional, are specifically focused on disease prevention. Similarly, the incidence of STIs continues to show an upward trend, causing a worrying concern. Based on this problem, this study aims to identify knowledge primary care nurses have in relation to infection by sexually transmitted human papillomavirus and what their perception and attitude for caring for users is. This will be a multicentre study with a cross-sectional descriptive design. The instrumentation will be based on a completely anonymous survey of a sample of approximately 115 nurses who worked during 2013 in primary care centres (ABS) of the Institut Català de la Salut (ICS) in the Girona region. The study attempts to demonstrate the need for further training for nurses in relation to HPV infection and the requirement of additional advice that promotes health and aims to empower the community through health education
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/8867
Language: cat
Collection: Infermeria (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Promoció de la salut
Salut pública
Health promotion
Public health
Sexually transmitted infection
Human papillomavirus
Papil·lomavirus
Malalties de transmissió sexual
Title: Coneixements, actituds i percepció versus la infecció per Virus del Papil·loma Humà en els professionals d’infermeria: tendències en salut pública
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors