Item


Un instrument per a la política de recerca i innovació a Catalunya en l’Europa del coneixement: el Pla de Recerca i Innovació 2005-2008

El 25 de gener d’enguany el Consell Executiu de la Generalitat va aprovar el Pla de Recerca i Innovació (PRI) 2005-2008. El PRI és un dels principals instruments de la Generalitat per impulsar les activitats de recerca, desenvolupament i innovació en els sectors públic i privat, i per poder assolir l’objectiu d’inversió d’un 2,1% en recerca respecte al producte interior brut català l’any 2008. El PRI ha estat elaborat durant l’any 2004 pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, el Departament de Treball i Indústria. El Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica, n’ha coordinat l’elaboració, alhora que ha facilitat la col·laboració dels altres departaments de la Generalitat. L’article descriu la importància de la recerca, el desenvolupament i la innovació per al progrés econòmic, social i cultural, en el que ja s’anomena societat o economia del coneixement. Es fa un repàs dels criteris i mecanismes emprats per elaborar el Pla, així com una anàlisi de la situació de la ciència, la innovació i la transferència de coneixements i de tecnologia a Catalunya. Es descriuen a continuació els principals trets d’aquest pla: missió, objectius, programes transversals i complementaris, línies prioritàries, estratègia sectorial. Finalment, es descriuen els disset indicadors genèrics de recerca i innovació que seran emprats pel seu seguiment, juntament amb el pressupost destinat a l’execució del PRI

© Coneixement i Societat : revista d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, núm. 7, p. 72-99

Generalitat de Catalunya. Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació

Author: Vilalta, Josep M.
Cadefau, Joan
Puigdomènech, Alba
Aymerich, Marta
Date: 2005
Abstract: El 25 de gener d’enguany el Consell Executiu de la Generalitat va aprovar el Pla de Recerca i Innovació (PRI) 2005-2008. El PRI és un dels principals instruments de la Generalitat per impulsar les activitats de recerca, desenvolupament i innovació en els sectors públic i privat, i per poder assolir l’objectiu d’inversió d’un 2,1% en recerca respecte al producte interior brut català l’any 2008. El PRI ha estat elaborat durant l’any 2004 pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, el Departament de Treball i Indústria. El Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica, n’ha coordinat l’elaboració, alhora que ha facilitat la col·laboració dels altres departaments de la Generalitat. L’article descriu la importància de la recerca, el desenvolupament i la innovació per al progrés econòmic, social i cultural, en el que ja s’anomena societat o economia del coneixement. Es fa un repàs dels criteris i mecanismes emprats per elaborar el Pla, així com una anàlisi de la situació de la ciència, la innovació i la transferència de coneixements i de tecnologia a Catalunya. Es descriuen a continuació els principals trets d’aquest pla: missió, objectius, programes transversals i complementaris, línies prioritàries, estratègia sectorial. Finalment, es descriuen els disset indicadors genèrics de recerca i innovació que seran emprats pel seu seguiment, juntament amb el pressupost destinat a l’execució del PRI
Format: application/pdf
ISSN: 1696-7380
Document access: http://hdl.handle.net/10256/9014
Language: cat
Publisher: Generalitat de Catalunya. Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació
Collection: Reproducció digital del document publicat a: http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.c7c5f12f7354d1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=8833ec3dc1d69310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8833ec3dc1d69310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
Articles publicats (D-CM)
Is part of: © Coneixement i Societat : revista d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, núm. 7, p. 72-99
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Investigació -- Catalunya
Research -- Catalonia
Title: Un instrument per a la política de recerca i innovació a Catalunya en l’Europa del coneixement: el Pla de Recerca i Innovació 2005-2008
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors