Item


Una aproximació a l’impuls econòmic de la Universitat de Girona sobre l’entorn local

Des d’una perspectiva econòmica, les institucions universitàries es poden concebre com a gestores del coneixement: organitzacions que utilitzen recursos (inputs) per generar i transferir coneixements (outputs). Aquest enfocament permet sintetitzar dos efectes econòmics que afecten el territori. En primer lloc, la gestió del coneixement esdevé un factor vital per a la competitivitat del territori. El coneixement afecta tant el sistema productiu local (ja que les bases del creixement econòmic incideixen sobre la productivitat) com l’eficiència actual i futura de les organitzacions locals (ja que actua com a element d’atracció, de creació i de manteniment d’activitats econòmiques). En segon lloc, l’activitat universitària afecta directament i indirectament la demanda local i estimula la producció de béns i de serveis locals. La universitat actua, doncs, de motor arrossegador de l’economia local, ja que repercuteix sobre el nivell de riquesa i d’ocupació del territori on es troba ubicada. De manera semblant a altres universitats catalanes (universitats de Lleida, Rovira i Virgili i de Vic), aquest treball valora l’impacte de la Universitat de Girona (UdG) en l’economia de l’entorn. L’aproximació es fa des de dues vessants. D’una banda, s’utilitza la metodologia input-output per valorar l’impacte econòmic de la demanda generada sobre el territori gironí. De l’altra, mitjançant un seguit d’indicadors, es mesura la sortida produïda per la UdG i es contextualitza en el marc espanyol i de les comarques gironines

© Coneixement i Societat : revista d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, núm. 14, p. 90-109

Generalitat de Catalunya. Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació

Author: Carreras Simó, Miquel
Rigall i Torrent, Ricard
Date: 2008
Abstract: Des d’una perspectiva econòmica, les institucions universitàries es poden concebre com a gestores del coneixement: organitzacions que utilitzen recursos (inputs) per generar i transferir coneixements (outputs). Aquest enfocament permet sintetitzar dos efectes econòmics que afecten el territori. En primer lloc, la gestió del coneixement esdevé un factor vital per a la competitivitat del territori. El coneixement afecta tant el sistema productiu local (ja que les bases del creixement econòmic incideixen sobre la productivitat) com l’eficiència actual i futura de les organitzacions locals (ja que actua com a element d’atracció, de creació i de manteniment d’activitats econòmiques). En segon lloc, l’activitat universitària afecta directament i indirectament la demanda local i estimula la producció de béns i de serveis locals. La universitat actua, doncs, de motor arrossegador de l’economia local, ja que repercuteix sobre el nivell de riquesa i d’ocupació del territori on es troba ubicada. De manera semblant a altres universitats catalanes (universitats de Lleida, Rovira i Virgili i de Vic), aquest treball valora l’impacte de la Universitat de Girona (UdG) en l’economia de l’entorn. L’aproximació es fa des de dues vessants. D’una banda, s’utilitza la metodologia input-output per valorar l’impacte econòmic de la demanda generada sobre el territori gironí. De l’altra, mitjançant un seguit d’indicadors, es mesura la sortida produïda per la UdG i es contextualitza en el marc espanyol i de les comarques gironines
Format: application/pdf
ISSN: 1696-7380
Document access: http://hdl.handle.net/10256/9015
Language: cat
Publisher: Generalitat de Catalunya. Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació
Collection: Reproducció digital del document publicat a: http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.c7c5f12f7354d1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=8833ec3dc1d69310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8833ec3dc1d69310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
Articles publicats (D-EC)
Is part of: © Coneixement i Societat : revista d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, núm. 14, p. 90-109
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Universitat de Girona
Economia
Economics
Title: Una aproximació a l’impuls econòmic de la Universitat de Girona sobre l’entorn local
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors