Item


Development of analytical methodologies for the assessment of odorous and fragrance compounds in wastewater treatment plants

Different analytical methodologies have been developed for the determination of odorous compounds and synthetic fragrances in water and air WWTP samples from Girona and Tarragona provinces. With regards to the odorous compounds, different methods have been developed, based on SPME and thermal desorption, for their determination in water and air samples. A group of the analytes have been detected in the samples at μg/L and μg/m3 levels, and some of them still surpass their odour threshold values. With regards to the fragrances, a SPME method has been developed for their monitorization in two WWTPs and it has been observed that some of them are not completely eliminated along the wastewater treatment. Moreover, two conventional tertiary treatments (UV and chlorination) have been evaluated for their elimination in waters. Some transformation products have been tentatively identified.

S’han desenvolupat diferents metodologies analítiques per a la determinació de compostos olorosos i fragàncies sintètiques en mostres d’aigua i aire procedents d’EDARs de les províncies de Girona i Tarragona. Pel que fa als compostos olorosos, s’han desenvolupat diferents mètodes, basats en la SPME i en la desorció tèrmica, per a la seva determinació en aigua i aire. S’han detectat alguns dels anàlits en les mostres analitzades, la majoria a nivells de μg/L i μg/m3, tot i que en algunes ocasions per sobre dels seus llindars de percepció olfactiva. Pel que fa a les fragàncies, s’ha desenvolupat un mètode basat en la SPME per a la seva monitorització en dues EDARs i s’ha comprovat que algunes d’elles no són eliminades al llarg del tractament de l’aigua residual. També s’han avaluat dos tractaments terciaris convencionals (UV i cloració) per a la seva eliminació en aigües i s’han investigat els productes de transformació.

Universitat de Girona

Manager: Anticó i Daró, Ma. Enriqueta
Sánchez Navarro, Juan Manuel
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Química
Author: Godayol Boix, Anna
Date: 2014 March 27
Abstract: Different analytical methodologies have been developed for the determination of odorous compounds and synthetic fragrances in water and air WWTP samples from Girona and Tarragona provinces. With regards to the odorous compounds, different methods have been developed, based on SPME and thermal desorption, for their determination in water and air samples. A group of the analytes have been detected in the samples at μg/L and μg/m3 levels, and some of them still surpass their odour threshold values. With regards to the fragrances, a SPME method has been developed for their monitorization in two WWTPs and it has been observed that some of them are not completely eliminated along the wastewater treatment. Moreover, two conventional tertiary treatments (UV and chlorination) have been evaluated for their elimination in waters. Some transformation products have been tentatively identified.
S’han desenvolupat diferents metodologies analítiques per a la determinació de compostos olorosos i fragàncies sintètiques en mostres d’aigua i aire procedents d’EDARs de les províncies de Girona i Tarragona. Pel que fa als compostos olorosos, s’han desenvolupat diferents mètodes, basats en la SPME i en la desorció tèrmica, per a la seva determinació en aigua i aire. S’han detectat alguns dels anàlits en les mostres analitzades, la majoria a nivells de μg/L i μg/m3, tot i que en algunes ocasions per sobre dels seus llindars de percepció olfactiva. Pel que fa a les fragàncies, s’ha desenvolupat un mètode basat en la SPME per a la seva monitorització en dues EDARs i s’ha comprovat que algunes d’elles no són eliminades al llarg del tractament de l’aigua residual. També s’han avaluat dos tractaments terciaris convencionals (UV i cloració) per a la seva eliminació en aigües i s’han investigat els productes de transformació.
Format: application/pdf
Other identifiers: DL Gi.776-2014
http://hdl.handle.net/10803/133077
Document access: http://hdl.handle.net/10256/9029
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Volatile organic compounds
Compostos orgànics volàtils
Compuestos orgánicos volátiles
Wastewater treatment plants
Plantes de tractament d’aigües residuals
Plantas de tratamiento de aguas residuales
Odorous compounds
Compostos olorosos
Compuestos olorosos
Fragrances
Fragàncies
Fragancias
Thermal desorption
Desorció tèrmica
Desorción térmica
SPME
Solid-phase microextraction
Microextracció en fase sòlida
Microextracción en fase sólida
Gas chromatography
Cromatografia de gasos
Cromatografía de gases
543 - Química analítica
628 - Enginyeria sanitària. Aigua. Sanejament. Enginyeria de la il·luminació
Title: Development of analytical methodologies for the assessment of odorous and fragrance compounds in wastewater treatment plants
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors