Item


Multi-attribute auctions: application to workflow management systems

Resource and task allocation for workflows poses an allocation problem in which several attributes may be involved (economic cost, delivery time, CO2 emissions...), therefore, it must be treated from a multi-criteria perspective so that all of the attributes are taken into account when deciding the optimal assignments. Auction mechanisms offer the chance to allocate resources and services in a competitive market environment whilst optimizing outcomes for all of the participants. In this thesis, we propose the use of multi-attribute auctions for allocating resources to workflows occurring in dynamic environments where task performance is uncertain. To this end, we present an auction mechanism for allocationg multi-attribute tasks and resources in the workflow domain (PUMAA), a framework for customizing the outcomes of the auctions depending on the domain particularities (FMAAC) and a multi-dimensional fairness mechanism for favouring egalitarian allocations

L’assignació de tasques i recursos en fluxos de treball planteja un problema en el qual poden intervenir diferents atributs (costs econòmics, terminis d’entrega, emissions de CO2, etc.). Conseqüentment, per tal de tenir en compte tots els elements involucrats en l’assignació de recursos i aconseguir-ne una d’òptima, cal enfocar el problema des d’un prisma multicritèria. Els mecanismes de subhasta ofereixen la possibilitat d’assignar recursos i serveis en entorns competitius al mateix temps que s’optimitzen els beneficis per a tots els participants. En aquesta tesi es proposa emprar subhastes multi-atribut per a l’assignació de recursos en fluxos de treball que es desenvolupen, concurrentment, en entorns dinàmics on el desenvolupament de tasques presenta un alt grau d’incertesa.Amb aquest objectiu, presentem un mecanisme de subhastes multi-attribute per assignar recursos i tasques (PUMAA), un marc per a personalitzar les assignacions resultants dels mecanismes de buasta (FMAAC) i un mecanisme de fairness multi-criteria per afovirir assignacions igualitàries en lloc d’utilitàries

Universitat de Girona

Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica
Author: Pla Planas, Albert
Date: 2014 April 25
Abstract: Resource and task allocation for workflows poses an allocation problem in which several attributes may be involved (economic cost, delivery time, CO2 emissions...), therefore, it must be treated from a multi-criteria perspective so that all of the attributes are taken into account when deciding the optimal assignments. Auction mechanisms offer the chance to allocate resources and services in a competitive market environment whilst optimizing outcomes for all of the participants. In this thesis, we propose the use of multi-attribute auctions for allocating resources to workflows occurring in dynamic environments where task performance is uncertain. To this end, we present an auction mechanism for allocationg multi-attribute tasks and resources in the workflow domain (PUMAA), a framework for customizing the outcomes of the auctions depending on the domain particularities (FMAAC) and a multi-dimensional fairness mechanism for favouring egalitarian allocations
L’assignació de tasques i recursos en fluxos de treball planteja un problema en el qual poden intervenir diferents atributs (costs econòmics, terminis d’entrega, emissions de CO2, etc.). Conseqüentment, per tal de tenir en compte tots els elements involucrats en l’assignació de recursos i aconseguir-ne una d’òptima, cal enfocar el problema des d’un prisma multicritèria. Els mecanismes de subhasta ofereixen la possibilitat d’assignar recursos i serveis en entorns competitius al mateix temps que s’optimitzen els beneficis per a tots els participants. En aquesta tesi es proposa emprar subhastes multi-atribut per a l’assignació de recursos en fluxos de treball que es desenvolupen, concurrentment, en entorns dinàmics on el desenvolupament de tasques presenta un alt grau d’incertesa.Amb aquest objectiu, presentem un mecanisme de subhastes multi-attribute per assignar recursos i tasques (PUMAA), un marc per a personalitzar les assignacions resultants dels mecanismes de buasta (FMAAC) i un mecanisme de fairness multi-criteria per afovirir assignacions igualitàries en lloc d’utilitàries
Format: application/pdf
Other identifiers: Gi. 990-2014
http://hdl.handle.net/10803/134731
Document access: http://hdl.handle.net/10256/9115
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Multi-attribute auctions
Subhastes multi-atribut
Subastas multi-atributo
Artificial intelligence
Intel·ligència artificial
Inteligencia artificial
Multi-agent systems
Sistemes multi-agent
Sistemas multi-agente
Workflow management
Gestió de fluxes de treball
Gestión de flujos de trabajo
Resource allocation
Assignació de recursos
Game theory
Teoria del joc
Teoría del juego
004 - Informàtica
65 - Gestió i organització. Administració i direcció d’empreses. Publicitat. Relacions públiques. Mitjans de comunicació de masses
Title: Multi-attribute auctions: application to workflow management systems
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors