Item


L’Ensenyament integrat tecnicotàctic dels esports en edat escolar. Explicació i bases d’un model = La Enseñanza integrada técnico-táctica de los deportes en edad escolar. Explicación y bases de un modelo

Teaching in sports with technique and tactic has brought different proposals in last years. From teaching games for understanding (TgfU), it has suggest some activities in teaching of sport, emphasizing the integrate teaching, and now is the moment for analysis and reflection, with enough time to prove if the contribution theory and practices help to know this model of teaching

Les propostes sobre l’ensenyament dels esports amb presència tècnica i tàctica han revelat importants aportacions en els últims anys. Des de l’ensenyament comprensiu (derivat del terme Teaching games for understanding o TgfU), han estat suggerides diferents línies d’actuació, entre les quals destaquem l’ensenyament integrat, l’anàlisi i reflexió del qual ara ens ocupa. Entenem que ha transcorregut prou temps com per comprovar en quina mesura les aportacions i aclariments, tant des de la teoria com des de les proves empíriques, ens ajuden a comprendre encara millor aquesta forma integrada d’ensenyar l’esport

Las propuestas sobre la enseñanza de los deportes con presencia técnica y táctica han revelado importantes aportaciones en los últimos años. Desde la enseñanza comprensiva (derivada del término Teaching games for understanding o TgfU), se han sugerido diferenteslíneas de actuación entre las que destacamos la enseñanza integrada, cuyo análisis y reflexión ahora nos ocupa. Entendemos que ha transcurrido el suficiente tiempo como para comprobar en qué medida las aportaciones y aclaraciones, tanto desde la teoría como desde las pruebas empíricas, nos ayudan a comprender aún mejor esta forma integrada de enseñar el deporte

Apunts. Educació física i esport, 2005, núm. 79, p. 40-48

Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya

Author: López Ros, Víctor
Castejón Oliva, Francisco Javier
Date: 2005
Abstract: Teaching in sports with technique and tactic has brought different proposals in last years. From teaching games for understanding (TgfU), it has suggest some activities in teaching of sport, emphasizing the integrate teaching, and now is the moment for analysis and reflection, with enough time to prove if the contribution theory and practices help to know this model of teaching
Les propostes sobre l’ensenyament dels esports amb presència tècnica i tàctica han revelat importants aportacions en els últims anys. Des de l’ensenyament comprensiu (derivat del terme Teaching games for understanding o TgfU), han estat suggerides diferents línies d’actuació, entre les quals destaquem l’ensenyament integrat, l’anàlisi i reflexió del qual ara ens ocupa. Entenem que ha transcorregut prou temps com per comprovar en quina mesura les aportacions i aclariments, tant des de la teoria com des de les proves empíriques, ens ajuden a comprendre encara millor aquesta forma integrada d’ensenyar l’esport
Las propuestas sobre la enseñanza de los deportes con presencia técnica y táctica han revelado importantes aportaciones en los últimos años. Desde la enseñanza comprensiva (derivada del término Teaching games for understanding o TgfU), se han sugerido diferenteslíneas de actuación entre las que destacamos la enseñanza integrada, cuyo análisis y reflexión ahora nos ocupa. Entendemos que ha transcurrido el suficiente tiempo como para comprobar en qué medida las aportaciones y aclaraciones, tanto desde la teoría como desde las pruebas empíricas, nos ayudan a comprender aún mejor esta forma integrada de enseñar el deporte
Format: application/pdf
ISSN: 0214-8757 (versió paper)
1577-4015 (versió paper)
2014-0983 (versió electrònica)
Document access: http://hdl.handle.net/10256/9138
Language: cat
spa
Publisher: Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya
Collection: Reproducció digital del document publicat a: http://www.revista-apunts.com/hemeroteca?article=187
Articles publicats (D-DE)
Is part of: Apunts. Educació física i esport, 2005, núm. 79, p. 40-48
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Esports -- Aspectes psicològics
Sports -- Psychological aspects
Esports -- Ensenyament
Sports -- Study and teaching
Title: L’Ensenyament integrat tecnicotàctic dels esports en edat escolar. Explicació i bases d’un model = La Enseñanza integrada técnico-táctica de los deportes en edad escolar. Explicación y bases de un modelo
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors