Item


Estudi de prevalença de sobrepès i obesitat en la població adolescent de Girona

L’obesitat infantil, és un dels problemes de salut pública més greus del segle XXI, on la prevalença ha augmentat de manera alarmant a nivell mundial. Aquesta es defineix com una malaltia crònica i multifactorial, que sol iniciar-se en la infantesa i a l’adolescència. L’objectiu principal d’aquest estudi és conèixer la prevalença de sobrepès i obesitat en la població adolescent de Girona, i relacionar amb aquesta, els hàbits alimentaris, els hàbits d’activitat física, l’entitat de l’institut-escola, hores de son i nivell màxim d’estudis dels progenitors. Material i mètodes: Estudi descriptiu, observacional i transversal sobre una mostra de la població adolescent de Girona de 14 a 16 anys (n=185), els quals se’ls va administrar un qüestionari on es van recollir les variables relacionades amb l’estudi. L’obesitat i el sobrepès es van definir com valors de l’índex de massa corporal iguals o superiors als valors dels percentils 97 i 85, respectivament, de les taules de referencia de la OMS de 2007. Resultats: La prevalença de sobrepès i d’obesitat en la població adolescent de Girona és del 20% i del 3,78%, respectivament. El sobrepès i l’obesitat (23,78%) ha afectat més al sexe masculí (27,7%) respecte el femení (19,8%). S’ha establert relació significativa entre la prevalença de sobrepès i obesitat amb el nivell màxim d’estudis dels progenitors. Hi ha més prevalença de sobrepès i obesitat a l’institut públic en vers el privat amb un 26,7% respecte el 18,5%. Conclusions: Segons la bibliografia consultada, la població adolescent de Girona presenta més elevada la prevalença de sobrepès però no pel que fa la prevalença d’obesitat

Childhood obesity is one of the most serious public health problems of the twenty-first century, where the prevalence has increased a lot over the world. This is defined as a chronic and multifactorial disease that usually begins in childhood and adolescence. The main objective of this study is to determine the prevalence of overweight and obesity in the adolescent population of Girona, and relate it to dietary habits, physical activity habits, type of school, hours of sleep and the highest educational level of the parents. Methods: Descriptive, observational and transversal study of adolescence sample population of Girona aged from 14 to 16 years old (n=185), to whom a questionnaire was administrated which the variables of the study were collected. Obesity and overweight were defined as values of body mass index equal or superior to values of 97 and 85 percentiles, respectively, of the WHO reference tables of 2007. Results: The prevalence of overweight and obesity in the adolescent population of Girona is 20% and 3,78%, respectively. The overweight and obesity (23,78%)has affected more male (27,7%) than female (19,8%). It has been established a significant relation between the prevalence of overweight and obesity with the highest educational level of parents. There is more prevalence of overweight and obesity in school public towards private with 26,7% compared to 18,5%. Conclusions: According to the reviewed literature, the adolescent population of Girona has more increased the prevalence of overweight but not the prevalence of obesity

Manager: Vilanova Vilà, Marta
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Bosch Rué, Neus
Date: 2013 June
Abstract: L’obesitat infantil, és un dels problemes de salut pública més greus del segle XXI, on la prevalença ha augmentat de manera alarmant a nivell mundial. Aquesta es defineix com una malaltia crònica i multifactorial, que sol iniciar-se en la infantesa i a l’adolescència. L’objectiu principal d’aquest estudi és conèixer la prevalença de sobrepès i obesitat en la població adolescent de Girona, i relacionar amb aquesta, els hàbits alimentaris, els hàbits d’activitat física, l’entitat de l’institut-escola, hores de son i nivell màxim d’estudis dels progenitors. Material i mètodes: Estudi descriptiu, observacional i transversal sobre una mostra de la població adolescent de Girona de 14 a 16 anys (n=185), els quals se’ls va administrar un qüestionari on es van recollir les variables relacionades amb l’estudi. L’obesitat i el sobrepès es van definir com valors de l’índex de massa corporal iguals o superiors als valors dels percentils 97 i 85, respectivament, de les taules de referencia de la OMS de 2007. Resultats: La prevalença de sobrepès i d’obesitat en la població adolescent de Girona és del 20% i del 3,78%, respectivament. El sobrepès i l’obesitat (23,78%) ha afectat més al sexe masculí (27,7%) respecte el femení (19,8%). S’ha establert relació significativa entre la prevalença de sobrepès i obesitat amb el nivell màxim d’estudis dels progenitors. Hi ha més prevalença de sobrepès i obesitat a l’institut públic en vers el privat amb un 26,7% respecte el 18,5%. Conclusions: Segons la bibliografia consultada, la població adolescent de Girona presenta més elevada la prevalença de sobrepès però no pel que fa la prevalença d’obesitat
Childhood obesity is one of the most serious public health problems of the twenty-first century, where the prevalence has increased a lot over the world. This is defined as a chronic and multifactorial disease that usually begins in childhood and adolescence. The main objective of this study is to determine the prevalence of overweight and obesity in the adolescent population of Girona, and relate it to dietary habits, physical activity habits, type of school, hours of sleep and the highest educational level of the parents. Methods: Descriptive, observational and transversal study of adolescence sample population of Girona aged from 14 to 16 years old (n=185), to whom a questionnaire was administrated which the variables of the study were collected. Obesity and overweight were defined as values of body mass index equal or superior to values of 97 and 85 percentiles, respectively, of the WHO reference tables of 2007. Results: The prevalence of overweight and obesity in the adolescent population of Girona is 20% and 3,78%, respectively. The overweight and obesity (23,78%)has affected more male (27,7%) than female (19,8%). It has been established a significant relation between the prevalence of overweight and obesity with the highest educational level of parents. There is more prevalence of overweight and obesity in school public towards private with 26,7% compared to 18,5%. Conclusions: According to the reviewed literature, the adolescent population of Girona has more increased the prevalence of overweight but not the prevalence of obesity
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/9172
Language: cat
Collection: Infermeria (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Obesitat -- Adolescents -- Girona
Obesity -- Teenagers -- Girona
Title: Estudi de prevalença de sobrepès i obesitat en la població adolescent de Girona
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors