Item


Tourism demand in Spain: trip duration and budget structure, a comparison of low cost and legacy airline users

This thesis compares the behaviour of tourists arriving to Spain by low cost airlines or by legacy airlines, in terms of length of stay and travel budget allocation. It also segments low cost users according to travel budget composition (share allocated to transportation expenses, and to at-destination expenses, both basic –accommodation and food– and discretionary –activities and shopping). Length of stay is analyzed with an ordered logit model to account for multimodality. For expenditure composition analysis, the compositional data analysis methodology is used. Both approaches are completely new to tourism research. A relevant and recurrent finding in this thesis are the small differences encountered between the users of both types or airline. The thesis makes original contributions both regarding the variables included and the methods used

La tesi compara com es comporten els turistes que arriben a Espanya amb companyies aèries de baix cost i amb companyies tradicionals, en termes de dies d’estada i distribució del pressupost del viatge. També segmenta els usuaris de baix cost segons la composició del pressupost del viatge (part relativa de les despeses de transport, de les despeses bàsiques –allotjament i manutenció– i discrecionals –activitats i compres– en destinació). La durada de l’estada s’analitza amb un lògit ordinal per tenir en compte la multimodalitat observada. Per a la distribució de la despesa turística s’utilitza la metodologia d’anàlisi de dades composicionals. Ambdós mètodes són completament nous en la recerca en turisme. Un resultat rellevant i recurrent d’aquesta tesi fa referència a les petites diferències trobades entre els usuaris dels dos tipus de companyies. Aquesta tesi fa contribucions originals quan a les variables analitzades i quan als mètodes estadístics utilitzats

Universitat de Girona

Manager: Martínez Garcia, Esther
Coenders, Germà
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Economia
Author: Ferrer Rosell, Berta
Date: 2014 May 27
Abstract: This thesis compares the behaviour of tourists arriving to Spain by low cost airlines or by legacy airlines, in terms of length of stay and travel budget allocation. It also segments low cost users according to travel budget composition (share allocated to transportation expenses, and to at-destination expenses, both basic –accommodation and food– and discretionary –activities and shopping). Length of stay is analyzed with an ordered logit model to account for multimodality. For expenditure composition analysis, the compositional data analysis methodology is used. Both approaches are completely new to tourism research. A relevant and recurrent finding in this thesis are the small differences encountered between the users of both types or airline. The thesis makes original contributions both regarding the variables included and the methods used
La tesi compara com es comporten els turistes que arriben a Espanya amb companyies aèries de baix cost i amb companyies tradicionals, en termes de dies d’estada i distribució del pressupost del viatge. També segmenta els usuaris de baix cost segons la composició del pressupost del viatge (part relativa de les despeses de transport, de les despeses bàsiques –allotjament i manutenció– i discrecionals –activitats i compres– en destinació). La durada de l’estada s’analitza amb un lògit ordinal per tenir en compte la multimodalitat observada. Per a la distribució de la despesa turística s’utilitza la metodologia d’anàlisi de dades composicionals. Ambdós mètodes són completament nous en la recerca en turisme. Un resultat rellevant i recurrent d’aquesta tesi fa referència a les petites diferències trobades entre els usuaris dels dos tipus de companyies. Aquesta tesi fa contribucions originals quan a les variables analitzades i quan als mètodes estadístics utilitzats
Format: application/pdf
Other identifiers: Gi. 1112-2014
http://hdl.handle.net/10803/145438
Document access: http://hdl.handle.net/10256/9205
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Low cost tourism
Turisme de baix cost
Turismo de bajo coste
Ordered logit model
Model logit ordinal
Modelo logit ordinal
Lenght of stay
Durada de l’estada
Duración de la estada
Compositional data analysis
Anàlisi de dades composicionals
Análisis de datos composicionales
Markets segmentation
Segmentació de mercats
Segmentación de mercados
Tourist expenditure
Despesa del turista
Gastos del turista
338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l’economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus
Title: Tourism demand in Spain: trip duration and budget structure, a comparison of low cost and legacy airline users
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors