Item


Tourism destination zoning and governance in border regions

Debates on the creation and management of tourism destinations have increased during the last decades. This dissertation endeavours to contribute to the literature on tourism destinations planning and governance, with special emphasis on border areas. The objectives of this research presented under the modality of ’Thesis per articles’ are: 1) to develop a methodology that can help in identifying consumption pattern-based tourism areas of high potential within larger areas such as regions, states, countries, and specifically in cross-border regions; and 2) to deepen in the knowledge about factors that hinder or foster tourism cross-border cooperation. This dissertation relates tourism geographies with tourism management, to cast interesting results which can be followed by further investigations. A number of issues are addressed in each chapter as conclusions

Els debats sobre la configuració i la organització de les destinacions turístiques s’han incrementat en les últimes dècades. Aquesta Tesi pretén contribuir a la literatura sobre la governança del turisme i la planificació de les destinacions, amb especial èmfasi en les zones frontereres. Els objectius d’aquesta Tesi presentada en la modalitat de ’Tesi per articles’ són: 1) desenvolupar una metodologia que ajudi en la identificació de les zones turístiques basades en patrons de consum turístic amb un elevat potencial dins d’àrees més grans, com regions, estats, països, i específicament en regions transfrontereres; i 2) aprofundir en el coneixement dels factors que obstaculitzen o fomenten el desenvolupament del turisme i la cooperació transfronterera. Aquesta Tesi relaciona la geografia del turisme amb la governança del turisme, per contribuir amb resultats interessants que poden ser continuats per futures investigacions. En cada capítol s’enumeren una sèrie de qüestions a mode de conclusions rellevants

Universitat de Girona

Manager: Guia, Jaume
Prats Planagumà, Lluís
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte
Author: Blasco Franch, Daniel
Date: 2014 January 27
Abstract: Debates on the creation and management of tourism destinations have increased during the last decades. This dissertation endeavours to contribute to the literature on tourism destinations planning and governance, with special emphasis on border areas. The objectives of this research presented under the modality of ’Thesis per articles’ are: 1) to develop a methodology that can help in identifying consumption pattern-based tourism areas of high potential within larger areas such as regions, states, countries, and specifically in cross-border regions; and 2) to deepen in the knowledge about factors that hinder or foster tourism cross-border cooperation. This dissertation relates tourism geographies with tourism management, to cast interesting results which can be followed by further investigations. A number of issues are addressed in each chapter as conclusions
Els debats sobre la configuració i la organització de les destinacions turístiques s’han incrementat en les últimes dècades. Aquesta Tesi pretén contribuir a la literatura sobre la governança del turisme i la planificació de les destinacions, amb especial èmfasi en les zones frontereres. Els objectius d’aquesta Tesi presentada en la modalitat de ’Tesi per articles’ són: 1) desenvolupar una metodologia que ajudi en la identificació de les zones turístiques basades en patrons de consum turístic amb un elevat potencial dins d’àrees més grans, com regions, estats, països, i específicament en regions transfrontereres; i 2) aprofundir en el coneixement dels factors que obstaculitzen o fomenten el desenvolupament del turisme i la cooperació transfronterera. Aquesta Tesi relaciona la geografia del turisme amb la governança del turisme, per contribuir amb resultats interessants que poden ser continuats per futures investigacions. En cada capítol s’enumeren una sèrie de qüestions a mode de conclusions rellevants
Format: application/pdf
Other identifiers: Gi. 1173-2014
http://hdl.handle.net/10803/145759
Document access: http://hdl.handle.net/10256/9217
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Tourism zoning
Zonificació del turisme
Zonificación del turismo
Border tourism
Turisme transfronterer
Turismo transfronterizo
Tourism governance
Governança del turisme
Gobernanza del turismo
Cross-border governance
Governança transfronterera
Gobernanza transfronteriza
Tourism destinations
Destinacions turístiques
Destinaciones turísticas
Tourism clusters
Clústers turístics
Clusters turísticos
338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l’economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus
Title: Tourism destination zoning and governance in border regions
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors