Item


Aportació al coneixement de la distribució d’anostracis i notostracis (Crustacea: Branchiopoda) als Països Catalans

Triops cancriformis, Chirocephalus diaphanus, Branchipus schaefferi and Tanymastix stagnalis are recorded in several new localities of Iberian Peninsula. A literature review of the previous localities is done. It is described the characteristics of the habitats in those that the four species have been located. This paper extends the geographic and altitudinal distribution range of T. stagnalis in the Iberian Peninsula. A reduction of T. cancriformis populations has been detected in rice fields where they were abundant. A significant number of localities are inside or near protected areas, so it is important a sensitivity in the management of these areas for the conservation of temporary waters. A better knowledge of the distribution of these species is the basis for a necessary and efficient species and habitat protection

Es donen a conèixer noves citacions de Triops cancriformis, Chirocephalus diaphanus, Branchipus schaefferi i Tanymastix stagnalis als Països Catalans i dues noves citacions a la península Ibèrica. S’ha revisat bibliogràficament les citacions anteriors d’aquestes espècies en l’àmbit iberobalear Es descriu les característiques dels hàbitats on s’han localitzat les quatre espècies. S’amplia el rang de distribució geogràfica i altitudinal de T. stagnalis a la península Ibèrica. Es constata una disminució en les poblacions de T. cancriformis en arrossars on abans eren abundants. Moltes localitzacions estan dins o properes a territoris sota alguna figura de protecció i, per tant, és important una major sensibilitat per part de la gestió d’aquests territoris en la conservació d’ambients temporanis. Un millor coneixement de la distribució d’aquestes espècies és la base per a la seva protecció necessària i eficient i per la protecció dels seus hàbitats

Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 2002, núm. 70, p. 55-71

Institut d’Estudis Catalans. Institució Catalana d’Història Natural

Author: Boix Masafret, Dani
Date: 2002
Abstract: Triops cancriformis, Chirocephalus diaphanus, Branchipus schaefferi and Tanymastix stagnalis are recorded in several new localities of Iberian Peninsula. A literature review of the previous localities is done. It is described the characteristics of the habitats in those that the four species have been located. This paper extends the geographic and altitudinal distribution range of T. stagnalis in the Iberian Peninsula. A reduction of T. cancriformis populations has been detected in rice fields where they were abundant. A significant number of localities are inside or near protected areas, so it is important a sensitivity in the management of these areas for the conservation of temporary waters. A better knowledge of the distribution of these species is the basis for a necessary and efficient species and habitat protection
Es donen a conèixer noves citacions de Triops cancriformis, Chirocephalus diaphanus, Branchipus schaefferi i Tanymastix stagnalis als Països Catalans i dues noves citacions a la península Ibèrica. S’ha revisat bibliogràficament les citacions anteriors d’aquestes espècies en l’àmbit iberobalear Es descriu les característiques dels hàbitats on s’han localitzat les quatre espècies. S’amplia el rang de distribució geogràfica i altitudinal de T. stagnalis a la península Ibèrica. Es constata una disminució en les poblacions de T. cancriformis en arrossars on abans eren abundants. Moltes localitzacions estan dins o properes a territoris sota alguna figura de protecció i, per tant, és important una major sensibilitat per part de la gestió d’aquests territoris en la conservació d’ambients temporanis. Un millor coneixement de la distribució d’aquestes espècies és la base per a la seva protecció necessària i eficient i per la protecció dels seus hàbitats
Format: application/pdf
ISSN: 1133-6889 (versió paper)
2013-3987 (versió electrònica)
Document access: http://hdl.handle.net/10256/9418
Language: cat
Publisher: Institut d’Estudis Catalans. Institució Catalana d’Història Natural
Collection: Reproducció digital del document publicat a: http://revistes.iec.cat/index.php/BICHN/article/view/9019/63255
Articles publicats (D-CCAA)
Is part of: Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 2002, núm. 70, p. 55-71
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Crustacis -- Catalunya
Crustacea -- Catalonia
Title: Aportació al coneixement de la distribució d’anostracis i notostracis (Crustacea: Branchiopoda) als Països Catalans
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors