Item


Influència de l’educació envers prevenció d’úlceres per pressió en els coneixements dels professionals de l’equip d’infermeria i en la prevalença: projecte de recerca

Les úlceres per pressió són considerades com una de les cinc causes més comunes de dany al pacient. El 95% de les lesions, són evitables i els membres de l’equip d’infermeria són responsables de la seva prevenció. Varis estudis demostren un dèficit de coneixement dels professionals de l’equip d’infermeria envers prevenció d’UPP. En el següent projecte d’estudi, de disseny experimental longitudinal ambispectiu, es proposa avaluar l’eficàcia d’una intervenció educativa enfocada en la prevenció d’UPP i dirigida a l’equip d’infermeria per la disminució de la incidència d’UPP El projecte consta de 6 fases. Una primera en la que es determinarà, mitjançant la revisió de les històries clíniques, la prevalença d’UPP. Posteriorment i amb l’aplicació d’un qüestionari, es valoraran els coneixements d’infermeria abans (fase 2) i després (fase 4) de la realització d’un programa educatiu (fase 3). Durant la fase 5 i amb l’ajuda d’una graella d’observació, es determinarà la incidència d’UPP durant un any des de l’aplicació del programa educatiu. A la fase 6 i passat més d’un any, es tornaran a avaluar els coneixements de l’equip d’infermeria

Pressure ulcers are considered one of the five most common causes of harm to the patient. The 95% of the injuries are preventable and members of the nursing team are responsible for their prevention. Several studies show a lack of knowledge of the nursing professional team towards pressure ulcers prevention In the following project study, which has an experimental longitudinal ambispective design, we propose to evaluate the effectiveness of an educational intervention about pressure ulcer prevention and addressed to the nursing team, to decrease the incidence of pressure ulcers The project consists in 6 phases. In the first one, pressure ulcer prevalence will be determinated by reviewing medical records. Subsequently, with the application of a questionnaire, nursing knowledge will be assessed before (phase 2) and after (phase 4) conducting an educational program (phase 3). During phase 5 and with the help of an observation document, pressure ulcer incidence will be determinated during a whole year since the application of the educational program. After more than a year, in phase 6, nursing knowledge will be again evaluated.

Premi IDIBGI

Manager: Romero Collado, Ángel
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Llaona Jackson, Nicola
Date: 2014 September 29
Abstract: Les úlceres per pressió són considerades com una de les cinc causes més comunes de dany al pacient. El 95% de les lesions, són evitables i els membres de l’equip d’infermeria són responsables de la seva prevenció. Varis estudis demostren un dèficit de coneixement dels professionals de l’equip d’infermeria envers prevenció d’UPP. En el següent projecte d’estudi, de disseny experimental longitudinal ambispectiu, es proposa avaluar l’eficàcia d’una intervenció educativa enfocada en la prevenció d’UPP i dirigida a l’equip d’infermeria per la disminució de la incidència d’UPP El projecte consta de 6 fases. Una primera en la que es determinarà, mitjançant la revisió de les històries clíniques, la prevalença d’UPP. Posteriorment i amb l’aplicació d’un qüestionari, es valoraran els coneixements d’infermeria abans (fase 2) i després (fase 4) de la realització d’un programa educatiu (fase 3). Durant la fase 5 i amb l’ajuda d’una graella d’observació, es determinarà la incidència d’UPP durant un any des de l’aplicació del programa educatiu. A la fase 6 i passat més d’un any, es tornaran a avaluar els coneixements de l’equip d’infermeria
Pressure ulcers are considered one of the five most common causes of harm to the patient. The 95% of the injuries are preventable and members of the nursing team are responsible for their prevention. Several studies show a lack of knowledge of the nursing professional team towards pressure ulcers prevention In the following project study, which has an experimental longitudinal ambispective design, we propose to evaluate the effectiveness of an educational intervention about pressure ulcer prevention and addressed to the nursing team, to decrease the incidence of pressure ulcers The project consists in 6 phases. In the first one, pressure ulcer prevalence will be determinated by reviewing medical records. Subsequently, with the application of a questionnaire, nursing knowledge will be assessed before (phase 2) and after (phase 4) conducting an educational program (phase 3). During phase 5 and with the help of an observation document, pressure ulcer incidence will be determinated during a whole year since the application of the educational program. After more than a year, in phase 6, nursing knowledge will be again evaluated.
Premi IDIBGI
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/9468
Language: cat
Collection: Infermeria (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Úlcera per pressió
Bedsores
Prevalence
Infermeria -- Pràctica professional
Prevalença
Title: Influència de l’educació envers prevenció d’úlceres per pressió en els coneixements dels professionals de l’equip d’infermeria i en la prevalença: projecte de recerca
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors