Item


La regió de Girona: un model territorial en transformació, amb potencial i fràgil

During the most recent years the Regió de Girona has clearly transformed its territorial model, superimposing an emerging clearly hierarchic structure to a polycentric one. This way, Girona and its urban area has gained a diversified centrality. This transformation, though, needs a clearly defined project that, adapted to the current dynamism, makes explicit and supports or corrects the resultant territorial model in order to avoid infrastructural shortages, territorial imbalances, resource wasting and negative impact on the environment

Al llarg dels darrers anys la Regió de Girona ha transformat clarament el seu model territorial, tot sobreposant a una estructura policèntrica una de clarament jerarquitzada que comença a emergir. D’aquesta manera, Girona i la seva àrea urbana han guanyat una centralitat diversificada. Aquesta transformació, però, necessita d’un projecte clarament definit que, adaptat a l’actual dinamisme, expliciti i potenciï o corregeixi el model territorial que en resulta per tal d’evitar dèficit infrastructurals, desequilibiris territorials, malbaratament de recursos i impactes negatius sobre el medi

© Papers Regió Metropolitana de Barcelona : territori, estratègies, planejament, 2003, núm. 39, p. 61-72

Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Author: Vicente i Rufí, Joan
Date: 2003
Abstract: During the most recent years the Regió de Girona has clearly transformed its territorial model, superimposing an emerging clearly hierarchic structure to a polycentric one. This way, Girona and its urban area has gained a diversified centrality. This transformation, though, needs a clearly defined project that, adapted to the current dynamism, makes explicit and supports or corrects the resultant territorial model in order to avoid infrastructural shortages, territorial imbalances, resource wasting and negative impact on the environment
Al llarg dels darrers anys la Regió de Girona ha transformat clarament el seu model territorial, tot sobreposant a una estructura policèntrica una de clarament jerarquitzada que comença a emergir. D’aquesta manera, Girona i la seva àrea urbana han guanyat una centralitat diversificada. Aquesta transformació, però, necessita d’un projecte clarament definit que, adaptat a l’actual dinamisme, expliciti i potenciï o corregeixi el model territorial que en resulta per tal d’evitar dèficit infrastructurals, desequilibiris territorials, malbaratament de recursos i impactes negatius sobre el medi
Format: application/pdf
ISSN: 1888-3621 (versió paper)
2013-7958 (versió electrònica)
Document access: http://hdl.handle.net/10256/9633
Language: cat
Publisher: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Collection: Reproducció digital del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/PapersIERMB/article/view/103920/130082
Articles publicats (D-G)
Is part of: © Papers Regió Metropolitana de Barcelona : territori, estratègies, planejament, 2003, núm. 39, p. 61-72
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Ordenació del territori -- Catalunya -- Girona
Regional planning -- Catalonia -- Girona
Title: La regió de Girona: un model territorial en transformació, amb potencial i fràgil
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors