Item


Metal ions removal from polluted waters by sorption onto exhausted coffee waste. Application to metal finishing industries wastewater treatment

A new technology for Cr(VI) and divalent metal ions removal based on metal sorption onto exhausted coffee waste has been developed. Physical and chemical characterization of exhausted coffee waste was explored as well as the role of structural and non structural compounds of the waste in metal ions sorption. Kinetics of Cr(VI) sorption from binary mixtures containing different Cr(VI) and Cu(II) molar ratios were carried out in a batch reactor. A synergistic effect of Cu(II) in Cr(VI) reduction and sorption was found. From the kinetic sets of data a kinetic model taking into account Cr(VI) reduction/sorption, reduced Cr(III) sorption and Cu(II)synergistic effect on sorption was developed. The model described quite accurately the overall process of Cr(VI) removal. Biosorption by coffee wastes followed by precipitation resulted to be an efficient and low cost technology to remove Cr(VI) and divalent metals from synthetic and industrial effluents from metal finishing industries

S’ha desenvolupat una tecnologia nova per a l’eliminació de Cr(VI) i metalls divalents basada en l’adsorció dels metalls en residus de marro de café. Es va dur a terme la caracterització físicoquímica del marro de café i es va investigar el paper dels components estructurals i no estructurals en l’adsorció de metalls. Emprant un tanc agitat es va estudiar la cinètica d’adsorció de Cr(VI) de mescles binàries de Cr(VI)-Cu(II) amb diferents relacions molars d’ambdos metalls. Es va trobar un efecte sinèrgic del coure sobre l’adsorció i la reducció de Cr(VI). Un model basat en la reducció/adsorció de Cr(VI), adsorció del Cr(III) format i l’efecte sinèrgic del coure va ser desenvolupat. El model va descriure adequadament el procés. La bioadsorció seguida de precipitació va resultar ser una tecnologia eficaç i de baix cost per eliminar Cr(VI) i metalls divalents d’aigües sintètiques i efluents d’indústries de tractament de superfícies

Universitat de Girona

Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària
Author: Liu, Chang
Date: 2014 October 15
Abstract: A new technology for Cr(VI) and divalent metal ions removal based on metal sorption onto exhausted coffee waste has been developed. Physical and chemical characterization of exhausted coffee waste was explored as well as the role of structural and non structural compounds of the waste in metal ions sorption. Kinetics of Cr(VI) sorption from binary mixtures containing different Cr(VI) and Cu(II) molar ratios were carried out in a batch reactor. A synergistic effect of Cu(II) in Cr(VI) reduction and sorption was found. From the kinetic sets of data a kinetic model taking into account Cr(VI) reduction/sorption, reduced Cr(III) sorption and Cu(II)synergistic effect on sorption was developed. The model described quite accurately the overall process of Cr(VI) removal. Biosorption by coffee wastes followed by precipitation resulted to be an efficient and low cost technology to remove Cr(VI) and divalent metals from synthetic and industrial effluents from metal finishing industries
S’ha desenvolupat una tecnologia nova per a l’eliminació de Cr(VI) i metalls divalents basada en l’adsorció dels metalls en residus de marro de café. Es va dur a terme la caracterització físicoquímica del marro de café i es va investigar el paper dels components estructurals i no estructurals en l’adsorció de metalls. Emprant un tanc agitat es va estudiar la cinètica d’adsorció de Cr(VI) de mescles binàries de Cr(VI)-Cu(II) amb diferents relacions molars d’ambdos metalls. Es va trobar un efecte sinèrgic del coure sobre l’adsorció i la reducció de Cr(VI). Un model basat en la reducció/adsorció de Cr(VI), adsorció del Cr(III) format i l’efecte sinèrgic del coure va ser desenvolupat. El model va descriure adequadament el procés. La bioadsorció seguida de precipitació va resultar ser una tecnologia eficaç i de baix cost per eliminar Cr(VI) i metalls divalents d’aigües sintètiques i efluents d’indústries de tractament de superfícies
Format: application/pdf
Other identifiers: Gi. 1815-2014
http://hdl.handle.net/10803/283705
Document access: http://hdl.handle.net/10256/9641
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Cr (VI)
Divalent metal
Metalls divalents
Metales divalentes
Sorption
Sorció
Sorción
Characterization
Caracterització
Caracterización
Kinetics modeling
Modelatge cinètic
Modelado cinético
Wastewater treatment
Tractament d’aigües residuals
Tratamiento de aguas residuales
54 - Química
62 - Enginyeria. Tecnologia
Title: Metal ions removal from polluted waters by sorption onto exhausted coffee waste. Application to metal finishing industries wastewater treatment
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors