Item


Strategies for the production of cationic α-helical antimicrobial peptides in plant biofactories

Antimicrobial Peptides have strong interest as a novel class of antimicrobial agents in the phytosanitary field. This Thesis focuses on the development of strategies to produce of BP100 derivatives (BP100ders) in genetically modified (GM) rice plant biofactories. The production of certain BP100ders using a strong constitutive promoter was toxic to the host plant and, impairing its viability. That phytotoxicity to the host was directly linked to the haemolytic activity of BP100ders. Transgenic plants were obtained that produced these peptides with yields up to 0.5% total soluble protein and retaining their antimicrobial activity. Through fusion to the DsRed fluorescent tag allowed tracing recombinant BP100ders in plants observing the accumulation in large vesicles derived from the endoplasmic reticulum. Through a strategy based on inducible promoters, particularly heat-shock, we showed that recombinant phytotoxic peptides can be produced in GM plants by using promoters that have minimal activities during transformation and regeneration of GM plants

Els pèptids antimicrobians són de gran interès com una nova classe d’agents antimicrobians en el camp fitosanitari. Aquesta Tesi se centra en el desenvolupament d’estratègies per a la producció de BP100ders en plantes d’arròs modificades genèticament (MG) com a biofactoria. La producció d’alguns BP100ders sota el control d’un promotor constitutiu fort va ser tòxica per la planta. Aquesta fitotoxicitat estava directament relacionada amb l’activitat hemolítica del pèptid. Es van obtenir plantes MG que els produeixen amb uns rendiments de 0,5% de proteïna soluble total i conservant l’activitat antimicrobiana. Mitjançant fusió amb la proteïna fluorescent DsRed es va observar l’acumulació dels BP100ders recombinants en grans vesícules derivades del reticle endoplasmàtic. Mitjançant l’estratègia basada en l’ús de promotors induïbles, concretament per temperatures elevades, es va demostrar que els pèptids fitotòxics poden ser produïts en plantes MG si els transgens que els codifiquen estan regulats per promotors amb una activitat basal mínima

Universitat de Girona

Other contributions: Universitat de Girona. Institut de Tecnologia Agroalimentària
Author: Company Casadevall, Núria
Date: 2014 July 24
Abstract: Antimicrobial Peptides have strong interest as a novel class of antimicrobial agents in the phytosanitary field. This Thesis focuses on the development of strategies to produce of BP100 derivatives (BP100ders) in genetically modified (GM) rice plant biofactories. The production of certain BP100ders using a strong constitutive promoter was toxic to the host plant and, impairing its viability. That phytotoxicity to the host was directly linked to the haemolytic activity of BP100ders. Transgenic plants were obtained that produced these peptides with yields up to 0.5% total soluble protein and retaining their antimicrobial activity. Through fusion to the DsRed fluorescent tag allowed tracing recombinant BP100ders in plants observing the accumulation in large vesicles derived from the endoplasmic reticulum. Through a strategy based on inducible promoters, particularly heat-shock, we showed that recombinant phytotoxic peptides can be produced in GM plants by using promoters that have minimal activities during transformation and regeneration of GM plants
Els pèptids antimicrobians són de gran interès com una nova classe d’agents antimicrobians en el camp fitosanitari. Aquesta Tesi se centra en el desenvolupament d’estratègies per a la producció de BP100ders en plantes d’arròs modificades genèticament (MG) com a biofactoria. La producció d’alguns BP100ders sota el control d’un promotor constitutiu fort va ser tòxica per la planta. Aquesta fitotoxicitat estava directament relacionada amb l’activitat hemolítica del pèptid. Es van obtenir plantes MG que els produeixen amb uns rendiments de 0,5% de proteïna soluble total i conservant l’activitat antimicrobiana. Mitjançant fusió amb la proteïna fluorescent DsRed es va observar l’acumulació dels BP100ders recombinants en grans vesícules derivades del reticle endoplasmàtic. Mitjançant l’estratègia basada en l’ús de promotors induïbles, concretament per temperatures elevades, es va demostrar que els pèptids fitotòxics poden ser produïts en plantes MG si els transgens que els codifiquen estan regulats per promotors amb una activitat basal mínima
Format: application/pdf
Other identifiers: Gi. 1889-2014
http://hdl.handle.net/10803/284093
Document access: http://hdl.handle.net/10256/9716
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Antimicrobial peptides
Pèptids antimicrobians
Péptidos antimicrobianos
Transgenic plants
Plantes transgèniques
Plantas transgénicas
Biofactory
Biofactoria
Biofactoría
GMO
Genetically modified organisms
Organismes modificats genèticament
Organismos modificados genéticamente
Promoters
Promotors
Promotores
Phytotoxicity
Fitotoxicitat
Fitotoxicidad
579 - Microbiologia
575 - Genètica general. Citogenètica general. Immunogenètica. Evolució. Filogènia
Title: Strategies for the production of cationic α-helical antimicrobial peptides in plant biofactories
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors