Item


Coneixement i gestió del dol patològic per part dels infermers/es a l’atenció primària de Girona: projecte de recerca

Per entendre l’experiència d’una pèrdua i dur a terme una intervenció amb una valoració holística del pacient amb dol, és útil conèixer que aquesta pèrdua és present a la vida humana i que tota persona és susceptible a viure-la. Cada pas que fem en el nostre camí perdem coses, des de persones a un objecte significatiu, fins a les coses més efímeres com és la joventut, els somnis o les idees que ens permeten l’enfrontament a les dures “realitats de la vida” L’objectiu d’aquest estudi és valorar el coneixement del concepte de dol, dol patològic i dóna a conèixer quin és el procés de dol a partir de la teoria de les etapes d’ Elisabet Kübler-Ross, Parkes i Worden com els pares de les tasques d’aquest procés. Per altra banda pretén, donar a conèixer la detecció d’un dol per així evitar la cronificació d’aquest i que el pacient pugui dur a terme un bon acompanyament del dol La metodologia es realitzarà a partir d’un estudi d’anàlisis qualitatiu i quantitatiu, descriptiu i bivariant en els professionals d’infermeria de les àrees bàsiques de salut de la ciutat de Girona: Girona 1(CAP Santa Clara), Girona 2 (CAP Can Gibert del Pla), Girona 3 (CAP de Montilivi) i Girona 4(CAP Taialà) Per l’anàlisi estadística descriptiva i bivariant s’utilitzarà el programa SPSS v20 per l’anàlisi quantitativa i el programa N-Vivo 10 per l’anàlisi qualitativa. I per l’obtenció dels resultats es realitzarà una anàlisis descriptiva bivariant. Els resultats obtinguts en aquest estudi ens ajudaran a detectar necessitats relacionades amb la formació i l’aprenentatge dels professionals de l’atenció primària i la manca de recursos en relació al dol

To understand the experience of loss and carry out an intervention with a holistic assessment of patients with grief, it is useful to know that this loss is present in human life and that everyone is susceptible to living. Every step we take in our way we lose things from people on an object meaningful to the more ephemeral things like youth, dreams and ideas that allow us to match the harsh "realities of life" The aim of this study is to assess the knowledge of the concept of grief, mourning and pathological unveils what the grieving process from the stage theory of Elisabeth Kübler-Ross, Parkes and Worden as parents tasks of this process. On the other hand aims to present the detection of a grieving and prevent chronic disease and that the patient can perform a good accompaniment of mourning. The methodology will be based on a study of qualitative and quantitative analysis, descriptive and bivariate nursing professionals in the areas of basic health Girona Girona 1 (CAP Santa Clara), Girona 2 (Can Gibert Plan), Girona 3 (CAP Montilivi) and 4 Girona (CAP Taialà). For bivariate descriptive statistical analysis used SPSS v20 for quantitative analysis and program N-Vivo qualitative analysis 10. And obtaining the results will be a descriptive bivariate analyzes. The results obtained in this study will help us identify needs related to training and learning professionals in primary care and the lack of resources in relation to mourning

Manager: Fuentes Pumarola, Concepció
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Caceres Malagelada, Esther
Date: 2014
Abstract: Per entendre l’experiència d’una pèrdua i dur a terme una intervenció amb una valoració holística del pacient amb dol, és útil conèixer que aquesta pèrdua és present a la vida humana i que tota persona és susceptible a viure-la. Cada pas que fem en el nostre camí perdem coses, des de persones a un objecte significatiu, fins a les coses més efímeres com és la joventut, els somnis o les idees que ens permeten l’enfrontament a les dures “realitats de la vida” L’objectiu d’aquest estudi és valorar el coneixement del concepte de dol, dol patològic i dóna a conèixer quin és el procés de dol a partir de la teoria de les etapes d’ Elisabet Kübler-Ross, Parkes i Worden com els pares de les tasques d’aquest procés. Per altra banda pretén, donar a conèixer la detecció d’un dol per així evitar la cronificació d’aquest i que el pacient pugui dur a terme un bon acompanyament del dol La metodologia es realitzarà a partir d’un estudi d’anàlisis qualitatiu i quantitatiu, descriptiu i bivariant en els professionals d’infermeria de les àrees bàsiques de salut de la ciutat de Girona: Girona 1(CAP Santa Clara), Girona 2 (CAP Can Gibert del Pla), Girona 3 (CAP de Montilivi) i Girona 4(CAP Taialà) Per l’anàlisi estadística descriptiva i bivariant s’utilitzarà el programa SPSS v20 per l’anàlisi quantitativa i el programa N-Vivo 10 per l’anàlisi qualitativa. I per l’obtenció dels resultats es realitzarà una anàlisis descriptiva bivariant. Els resultats obtinguts en aquest estudi ens ajudaran a detectar necessitats relacionades amb la formació i l’aprenentatge dels professionals de l’atenció primària i la manca de recursos en relació al dol
To understand the experience of loss and carry out an intervention with a holistic assessment of patients with grief, it is useful to know that this loss is present in human life and that everyone is susceptible to living. Every step we take in our way we lose things from people on an object meaningful to the more ephemeral things like youth, dreams and ideas that allow us to match the harsh "realities of life" The aim of this study is to assess the knowledge of the concept of grief, mourning and pathological unveils what the grieving process from the stage theory of Elisabeth Kübler-Ross, Parkes and Worden as parents tasks of this process. On the other hand aims to present the detection of a grieving and prevent chronic disease and that the patient can perform a good accompaniment of mourning. The methodology will be based on a study of qualitative and quantitative analysis, descriptive and bivariate nursing professionals in the areas of basic health Girona Girona 1 (CAP Santa Clara), Girona 2 (Can Gibert Plan), Girona 3 (CAP Montilivi) and 4 Girona (CAP Taialà). For bivariate descriptive statistical analysis used SPSS v20 for quantitative analysis and program N-Vivo qualitative analysis 10. And obtaining the results will be a descriptive bivariate analyzes. The results obtained in this study will help us identify needs related to training and learning professionals in primary care and the lack of resources in relation to mourning
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/9741
Language: cat
Collection: Infermeria (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Dol -- Aspectes psicològics
Bereavement -- Psychological aspects
Infermeria en l’atenció primària -- Catalunya -- Girona
Primary nursing -- Catalunya -- Girona
Title: Coneixement i gestió del dol patològic per part dels infermers/es a l’atenció primària de Girona: projecte de recerca
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors