Item


Les competències bàsiques a l’escola: de la conceptualització a la posada en pràctica. Un camí per explorar

The times of constant change that we are experiencing in the early 21st century have caused a major shake-up in the world of education. Bearing in mind that the greatest maxim of the present time is that everything we learn or experience is likely to change, it is essential to be more aware than ever that it is important not only “to know a lot”, but also “to know how to apply” everything we learn to carry on learning more, to refresh previous learning and never to have enough. The term “competence” (the fact of being competent in a subject) draws on the old (and fine) concept of integral education, placing particular emphasis on the person and the needs that the changing world imposes on him or her, and above all, paying particular attention to research into strategies aimed at resolving all the issues that he or she comes up against in his or her daily life, despite the fact that such issues may not bear any relation to what he or she may have learnt. All of this involves a major change in the day-to-day operation of schools and, for the first time ever, it impacts directly on the classroom. A change should be experienced as a true challenge. The greatest challenge of our times

El temps de canvis constants que ens ha tocat viure en aquest inici del segle XXI ha provocat una gran sacsejada en el món de l’educació. Tenint en compte que el màxim convenciment del moment present és que res del que anem aprenent o vivint és immutable, cal ser conscients més que mai que ja no és important només ’saber-ne molt’, sinó ’saber aplicar’ tot allò que anem aprenent per continuar aprenent més, per poder refer aprenentatges anteriors i per no tenir-ne mai prou... El terme competència (o el fet de ser competent en una matèria) recupera el vell (però també bell) concepte d’educació integral, posant especial èmfasi en la mateixa persona i en les necessitats que el món canviant li va ’imposant’ però sobretot fent especial atenció en la recerca d’estratègies per anar resolent tot el que es va trobant en la seva quotidianitat, malgrat que no tingui res a veure amb el que un dia va aprendre. Tot això implica un gran canvi en el dia a dia de les escoles, que per primera vegada incideix directament a les aules. Canvi que cal viure com un veritable repte. El major repte dels nostres temps.

Revista Catalana de Pedagogia, 2009-2010, vol. 7, p. 17-33

Institut d’Estudis Catalans. Societat Catalana de Pedagogia

Author: Teixidó Saballs, Joan
Felip i Jacas, Núria
Date: 2010
Abstract: The times of constant change that we are experiencing in the early 21st century have caused a major shake-up in the world of education. Bearing in mind that the greatest maxim of the present time is that everything we learn or experience is likely to change, it is essential to be more aware than ever that it is important not only “to know a lot”, but also “to know how to apply” everything we learn to carry on learning more, to refresh previous learning and never to have enough. The term “competence” (the fact of being competent in a subject) draws on the old (and fine) concept of integral education, placing particular emphasis on the person and the needs that the changing world imposes on him or her, and above all, paying particular attention to research into strategies aimed at resolving all the issues that he or she comes up against in his or her daily life, despite the fact that such issues may not bear any relation to what he or she may have learnt. All of this involves a major change in the day-to-day operation of schools and, for the first time ever, it impacts directly on the classroom. A change should be experienced as a true challenge. The greatest challenge of our times
El temps de canvis constants que ens ha tocat viure en aquest inici del segle XXI ha provocat una gran sacsejada en el món de l’educació. Tenint en compte que el màxim convenciment del moment present és que res del que anem aprenent o vivint és immutable, cal ser conscients més que mai que ja no és important només ’saber-ne molt’, sinó ’saber aplicar’ tot allò que anem aprenent per continuar aprenent més, per poder refer aprenentatges anteriors i per no tenir-ne mai prou... El terme competència (o el fet de ser competent en una matèria) recupera el vell (però també bell) concepte d’educació integral, posant especial èmfasi en la mateixa persona i en les necessitats que el món canviant li va ’imposant’ però sobretot fent especial atenció en la recerca d’estratègies per anar resolent tot el que es va trobant en la seva quotidianitat, malgrat que no tingui res a veure amb el que un dia va aprendre. Tot això implica un gran canvi en el dia a dia de les escoles, que per primera vegada incideix directament a les aules. Canvi que cal viure com un veritable repte. El major repte dels nostres temps.
Format: application/pdf
ISSN: 1695-5641 (versió paper)
2013-9594 (versió electrònica)
Document access: http://hdl.handle.net/10256/9788
Language: cat
Publisher: Institut d’Estudis Catalans. Societat Catalana de Pedagogia
Collection: Reproducció digital del document publicat a: http://dx.doi.org/10.2436/20.3007.01.44
Articles publicats (D-P)
Is part of: Revista Catalana de Pedagogia, 2009-2010, vol. 7, p. 17-33
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Competències bàsiques
Core competencies
Currículums (Ensenyament)
Education -- Curricula
Title: Les competències bàsiques a l’escola: de la conceptualització a la posada en pràctica. Un camí per explorar
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors