Item


Development of analytical methodologies for the determination of emerging contaminants and phosphorus compounds

The presence of anthropogenic chemical substances in water resources can affect the ecological balance of aquatic systems, as well as human health, and therefore it is necessary to control their presence in water bodies. The objective of this thesis is the development of analytical methodologies for the determination of phosphorus species and organic micropollutants in water samples. Firstly, two speciation methods for the determination of simple and condensate phosphorus oxoanions have been developed, using HPLC separation coupled to ICP-AES in one methodology and to ICP-MS in the other. Two analytical methodologies have been developed for the determination of endocrine disrupting compounds using PDMS rod extraction. The determination was carried out by GC-MS for flame retardants and by HPLC-DAD for phenolic compounds. Finally, a multiresidue method based on SPE followed by LC-MS/MS have been developed for the determination of 35 analytes, including pharmaceuticals, corrosion inhibitors, and pesticides, in water samples

La contaminació de l’aigua per compostos d’origen antropogènic pot afectar tant al medi ambient com a la salut humana i per tant és necessari controlar-ne la presència. L’objectiu de la tesi és desenvolupar metodologies analítiques per a determinació de espècies de fòsfor i microcontaminants orgànics en mostres d’aigua. En primer lloc, s’han desenvolupat dos mètodes d’especiació per a la determinació de oxoanions de fòsfor simples i condensats, mitjançant separació per HPLC acoblada a ICP-AES en un mètode, i a ICP-MS en l’altre. També s’han desenvolupat dos mètodes utilitzant extracció amb cordó de PDMS per a la determinació de compostos que actuen com a disruptors endocrins. La determinació es va portar a terme per GC-MS per als retardants de flama bromats i per HPLC-DAD per als compostos fenòlics. Finalment es va desenvolupar un mètode multiresidu basat en SPE seguit de LC-MS/MS per a la determinació de 35 analits, incloent compostos farmacèutics, inhibidors de la corrosió i plaguicides

Universitat de Girona

Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Química
Author: Valls Cantenys, Carme
Date: 2014 November 21
Abstract: The presence of anthropogenic chemical substances in water resources can affect the ecological balance of aquatic systems, as well as human health, and therefore it is necessary to control their presence in water bodies. The objective of this thesis is the development of analytical methodologies for the determination of phosphorus species and organic micropollutants in water samples. Firstly, two speciation methods for the determination of simple and condensate phosphorus oxoanions have been developed, using HPLC separation coupled to ICP-AES in one methodology and to ICP-MS in the other. Two analytical methodologies have been developed for the determination of endocrine disrupting compounds using PDMS rod extraction. The determination was carried out by GC-MS for flame retardants and by HPLC-DAD for phenolic compounds. Finally, a multiresidue method based on SPE followed by LC-MS/MS have been developed for the determination of 35 analytes, including pharmaceuticals, corrosion inhibitors, and pesticides, in water samples
La contaminació de l’aigua per compostos d’origen antropogènic pot afectar tant al medi ambient com a la salut humana i per tant és necessari controlar-ne la presència. L’objectiu de la tesi és desenvolupar metodologies analítiques per a determinació de espècies de fòsfor i microcontaminants orgànics en mostres d’aigua. En primer lloc, s’han desenvolupat dos mètodes d’especiació per a la determinació de oxoanions de fòsfor simples i condensats, mitjançant separació per HPLC acoblada a ICP-AES en un mètode, i a ICP-MS en l’altre. També s’han desenvolupat dos mètodes utilitzant extracció amb cordó de PDMS per a la determinació de compostos que actuen com a disruptors endocrins. La determinació es va portar a terme per GC-MS per als retardants de flama bromats i per HPLC-DAD per als compostos fenòlics. Finalment es va desenvolupar un mètode multiresidu basat en SPE seguit de LC-MS/MS per a la determinació de 35 analits, incloent compostos farmacèutics, inhibidors de la corrosió i plaguicides
Format: application/pdf
Other identifiers: Gi. 2038-2014
http://hdl.handle.net/10803/284742
Document access: http://hdl.handle.net/10256/9822
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Water pollutants
Contaminants en aigües
Contaminantes en aguas
Organic compounds
Compostos orgànics
Compuestos orgánicos
Phosphorous compounds
Compostos de fòsfor
Compuestos de fósforo
Chromatographic analysis
Anàlisi cromatogràfic
Análisis cromatográfico
Analytical methodology
Metodologia analítica
Metodología analítica
Sample treatment
Tractament de mostra
Tratamiento de muestra
547 - Química orgànica
Title: Development of analytical methodologies for the determination of emerging contaminants and phosphorus compounds
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors