Item


Revisió sobre l’Evidència del rol d’infermeria en la prevenció de la malària arreu del món: revisió bibliogràfica

La malària o paludisme és la malaltia parasitària més important que existeix. La transmissió d’aquesta es dóna a més de 100 països d’Àfrica, Àsia i l’Amèrica Llatina també en certes illes del Carib i del Pacífic. És responsable de més d’un milió de morts cada any (3.000 cada dia). La malària importada ha emergit amb força al món occidental, es registren uns 10.000 casos cada any sense comptar els no declarats. Actualment és una malaltia emergent als països europeus a causa de l’alt flux migratori, també a Espanya s’hi ha observat un increment de casos de malària importada, declarant-se’n més de 400 casos els últims anys. Les Comunitats Autònomes amb més prevalença són la Comunitat Autònoma de Madrid i Catalunya. És un fet rellevant sobretot pels viatgers, ja que representa la primera causa infecciosa de risc de complicacions greus i de mort. Objectiu:Conèixer l’evidència existent del rol d’infermeria en la prevenció de la malària arreu del món

Malaria or paludism is the most important parasitic disease that exists. The malaria transmision is in more than 100 countries of Africa, Asia and Latin America also some Caribbean and Pacific islands. It is responsible of more than one milion deads every year (3000 every day). Imported malaria has emerged strongly in western world, about 10,000 cases are recorded each year, excluding unreported cases. It is currently an emerging disease in European countries due to the high migration flow, also in Spain it has observed an increase in imported malaria cases, being declared 400 cases in recent years. The Autonomous Communities with more imported malaria cases declared have been the Autonomous Community of Madrid and Catalonia. This fact is especially relevant for travelers, because is the leading cause of infectious risk of serious complications and death. Objective: Know the evidence of the nursing role in the prevention of malaria in over the world

Manager: Bonmatí Tomàs, Anna
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Paredes Balcells, Laura
Date: 2014 June
Abstract: La malària o paludisme és la malaltia parasitària més important que existeix. La transmissió d’aquesta es dóna a més de 100 països d’Àfrica, Àsia i l’Amèrica Llatina també en certes illes del Carib i del Pacífic. És responsable de més d’un milió de morts cada any (3.000 cada dia). La malària importada ha emergit amb força al món occidental, es registren uns 10.000 casos cada any sense comptar els no declarats. Actualment és una malaltia emergent als països europeus a causa de l’alt flux migratori, també a Espanya s’hi ha observat un increment de casos de malària importada, declarant-se’n més de 400 casos els últims anys. Les Comunitats Autònomes amb més prevalença són la Comunitat Autònoma de Madrid i Catalunya. És un fet rellevant sobretot pels viatgers, ja que representa la primera causa infecciosa de risc de complicacions greus i de mort. Objectiu:Conèixer l’evidència existent del rol d’infermeria en la prevenció de la malària arreu del món
Malaria or paludism is the most important parasitic disease that exists. The malaria transmision is in more than 100 countries of Africa, Asia and Latin America also some Caribbean and Pacific islands. It is responsible of more than one milion deads every year (3000 every day). Imported malaria has emerged strongly in western world, about 10,000 cases are recorded each year, excluding unreported cases. It is currently an emerging disease in European countries due to the high migration flow, also in Spain it has observed an increase in imported malaria cases, being declared 400 cases in recent years. The Autonomous Communities with more imported malaria cases declared have been the Autonomous Community of Madrid and Catalonia. This fact is especially relevant for travelers, because is the leading cause of infectious risk of serious complications and death. Objective: Know the evidence of the nursing role in the prevention of malaria in over the world
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/9878
Language: cat
Collection: Infermeria (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Malària -- Prevenció
Malaria -- Prevention
Infermeria comunitària
Cummunity health nursing
Title: Revisió sobre l’Evidència del rol d’infermeria en la prevenció de la malària arreu del món: revisió bibliogràfica
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors