Item


Utilització de proves d’autoavaluació en una intranet docent

En aquest treball s’analitza quin ha estat l’ús de les proves d’autoavaluació accessibles a la plataforma docent de la Universitat de Girona per part d’un total de quatre-cents setanta estudiants matriculats en tres assignatures dels estudis d’Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitats Indústries Agràries i Alimentàries i Explotacions Agropecuàries, de l’Escola Politècnica Superior al llarg dels darrers cinc cursos acadèmics. Les proves d’autoavaluació plantejades eren del tipus resposta tancada i la seva resposta era voluntària ja que la realització de les proves no intervenia en el còmput de la qualificació final de l’assignatura. De tota manera, en les activitats d’avaluació de les diferents assignatures, que consistien fonamentalment en exàmens parcials i finals, hi havia una part de qüestions amb un format similar al de les preguntes disponibles en la plataforma docent. S’ha observat que els alumnes que responien les proves d’autoavaluació es presentaven més als exàmens i aprovaven més les assignatures que els que no accedien a la intranet docent per a respondre les qüestions disponibles. Malgrat això, hi ha un nombre important d’alumnes que no realitzaven aquestes proves, probablement perquè no puntuaven per a la qualificació final de les assignatures

http://hdl.handle.net/10256/1995

Universitat de Girona. Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach

Author: Puig i Bargués, Jaume
Date: 2009 November 12
Abstract: En aquest treball s’analitza quin ha estat l’ús de les proves d’autoavaluació accessibles a la plataforma docent de la Universitat de Girona per part d’un total de quatre-cents setanta estudiants matriculats en tres assignatures dels estudis d’Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitats Indústries Agràries i Alimentàries i Explotacions Agropecuàries, de l’Escola Politècnica Superior al llarg dels darrers cinc cursos acadèmics. Les proves d’autoavaluació plantejades eren del tipus resposta tancada i la seva resposta era voluntària ja que la realització de les proves no intervenia en el còmput de la qualificació final de l’assignatura. De tota manera, en les activitats d’avaluació de les diferents assignatures, que consistien fonamentalment en exàmens parcials i finals, hi havia una part de qüestions amb un format similar al de les preguntes disponibles en la plataforma docent. S’ha observat que els alumnes que responien les proves d’autoavaluació es presentaven més als exàmens i aprovaven més les assignatures que els que no accedien a la intranet docent per a respondre les qüestions disponibles. Malgrat això, hi ha un nombre important d’alumnes que no realitzaven aquestes proves, probablement perquè no puntuaven per a la qualificació final de les assignatures
Format: application/pdf
Citation: Puig Bargués, J. (2009). Utilització de proves d’autoavaluació en una intranet docent. A ’Taula B: Autogestió de l’aprenentatge’. Girona: Universitat. [Consulta 24 febrer 2010]. Disponible a: http://hdl.handle.net/10256/1995
ISBN: 978-84-8458-302-8
Document access: http://hdl.handle.net/10503/11173
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona. Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach
Collection: Taula B: Autogestió de l’aprenentatge
See also: http://hdl.handle.net/10256/1995
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Autoavaluació
Self-evaluation
Enginyeria agronòmica -- Ensenyament universitari
Agricultural engineering -- Study and teaching (Higher)
Intranets (Xarxes d’ordinadors)
Intranets (Computer networks)
Title: Utilització de proves d’autoavaluació en una intranet docent
Type: info:eu-repo/semantics/conferenceObject
Repository: MDX

Subjects

Authors