Item


Càlcul diferencial: anàlisi de corbes

Oferim als estudiants universitaris i als lectors interessats aquesta guia didàctica de la matemàtica universitària com a fruit dels nostres anys de docència de les matemàtiques a la Universitat. El resultat final ha esdevingut una col·lecció de setze petits volums agrupats en els dos mòduls d’Àlgebra Lineal i de Càlcul Infinitesimal. Aquest volum tracta les principals característiques que poden tenir les gràfiques de les funcions. S’estudien en primer lloc les aproximacions polinòmiques d’una corba en un punt amb la coneguda fórmula de Taylor. En la segona part es fa un anàlisi del càlcul de les asímptotes, el creixement i decreixement, els punts extrems, la concavitat i convexitat i també dels punts d’inflexió

http://hdl.handle.net/10256/1487

Universitat de Girona. Servei de Publicacions

Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Economia
Author: Bonet i Amat, Joan
Bertran i Roura, Xavier
Cassú i Mellado, Carles
Ferrer i Comalat, Joan Carles
Date: 1997
Abstract: Oferim als estudiants universitaris i als lectors interessats aquesta guia didàctica de la matemàtica universitària com a fruit dels nostres anys de docència de les matemàtiques a la Universitat. El resultat final ha esdevingut una col·lecció de setze petits volums agrupats en els dos mòduls d’Àlgebra Lineal i de Càlcul Infinitesimal. Aquest volum tracta les principals característiques que poden tenir les gràfiques de les funcions. S’estudien en primer lloc les aproximacions polinòmiques d’una corba en un punt amb la coneguda fórmula de Taylor. En la segona part es fa un anàlisi del càlcul de les asímptotes, el creixement i decreixement, els punts extrems, la concavitat i convexitat i també dels punts d’inflexió
Format: application/pdf
Citation: Bonet i Amat, J.; Bertran i Roura, X.; Cassú i Mellado, C.; Ferrer i Comalat, J. C. (1997). Calcul diferencial: anàlisi de corbes. Girona: Universitat de Girona. Servei de Publicacions, 177 p.
ISBN: 84-88762-92-5
Document access: http://hdl.handle.net/10503/8446
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona. Servei de Publicacions
Collection: Guia didàctica de la matemàtica universitària; 10
See also: http://hdl.handle.net/10256/1487
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Càlcul diferencial -- Problemes, exercicis, etc.
Differential calculus -- Problems, exercises, etc.
Corbes -- Problemes, exercicis, etc.
Curves -- Problems, exercises, etc.
Title: Càlcul diferencial: anàlisi de corbes
Type: info:eu-repo/semantics/book
Repository: MDX

Subjects

Authors