Item


L’Alfabetització informacional. Cas pràctic a l’assignatura de Gestió de la Informació Turística

En aquesta comunicació es relata la recent experiència adquirida durant eldesenvolupament d’una activitat realitzada als alumnes de tercer curs dintre del’assignatura Gestió de la Informació Turística, de la Diplomatura de Turisme, a laFacultat de Turisme de la Universitat de Girona.En aquesta activitat es pretenia que els alumnes avancessin en l’assoliment de lescompetències relacionades amb l’alfabetització informacional o Alfin .S’ha escollit aquesta assignatura per la importància que tenen els conceptesgenerals de recerca d’informació en la gestió d’aquesta. Dues de les competències adesenvolupar dintre de l’assignatura que estan directament relacionades amb l’Alfin són:• Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient• Llegir, comprendre i comentar textos científicsEl fet que l’assignatura fos de tercer també la feia idònia per veure fins a quin puntels estudiants estan versats en la cerca d’informació i per tant saben quina informació necessiten i com trobar-la. El fet que estiguin acabant la carrera pressuposa que han realitzat diferents cerques, tant d’informació general com científica, per realitzar treballs en diferents assignatures.L’activitat es desenvolupa amb la col·laboració entre el personal docent del’assignatura i el personal de la biblioteca de la Universitat de Girona.En aquesta comunicació s’inclou el disseny i desenvolupament de l’activitat aixícom un estudi de quin era el grau en que es trobaven els alumnes en l’assolimentd’aquestes competències abans de realitzar l’activitat i quins són els progressosaconseguits una vegada finalitzada aquesta. Per avaluar aquests progressos s’ha tinguten compte el resultat final del treball fet pels alumnes, així com els resultats d’unaenquesta on es recull quina ha estat la percepció dels alumnes sobre l’activitat.Del resultat de la comunicació haurien de sorgir diferents línies d’actuació, tant anivell docent com a nivell bibliotecari, per millorar el coneixement que de les fontsd’informació tenen els estudiants, així com facilitar que tinguin les habilitats i actituds necessàries per fer-les servir

http://hdl.handle.net/10256/956

Universitat de Girona. Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach

Author: Majó, Joaquim
Martínez Rodríguez, Joaquim
Planas Campistol, Isabel
Date: 2008 June 2
Abstract: En aquesta comunicació es relata la recent experiència adquirida durant eldesenvolupament d’una activitat realitzada als alumnes de tercer curs dintre del’assignatura Gestió de la Informació Turística, de la Diplomatura de Turisme, a laFacultat de Turisme de la Universitat de Girona.En aquesta activitat es pretenia que els alumnes avancessin en l’assoliment de lescompetències relacionades amb l’alfabetització informacional o Alfin .S’ha escollit aquesta assignatura per la importància que tenen els conceptesgenerals de recerca d’informació en la gestió d’aquesta. Dues de les competències adesenvolupar dintre de l’assignatura que estan directament relacionades amb l’Alfin són:• Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient• Llegir, comprendre i comentar textos científicsEl fet que l’assignatura fos de tercer també la feia idònia per veure fins a quin puntels estudiants estan versats en la cerca d’informació i per tant saben quina informació necessiten i com trobar-la. El fet que estiguin acabant la carrera pressuposa que han realitzat diferents cerques, tant d’informació general com científica, per realitzar treballs en diferents assignatures.L’activitat es desenvolupa amb la col·laboració entre el personal docent del’assignatura i el personal de la biblioteca de la Universitat de Girona.En aquesta comunicació s’inclou el disseny i desenvolupament de l’activitat aixícom un estudi de quin era el grau en que es trobaven els alumnes en l’assolimentd’aquestes competències abans de realitzar l’activitat i quins són els progressosaconseguits una vegada finalitzada aquesta. Per avaluar aquests progressos s’ha tinguten compte el resultat final del treball fet pels alumnes, així com els resultats d’unaenquesta on es recull quina ha estat la percepció dels alumnes sobre l’activitat.Del resultat de la comunicació haurien de sorgir diferents línies d’actuació, tant anivell docent com a nivell bibliotecari, per millorar el coneixement que de les fontsd’informació tenen els estudiants, així com facilitar que tinguin les habilitats i actituds necessàries per fer-les servir
Format: application/pdf
Citation: Majó Fernández, J.; Martínez Rodríguez, J.; Planas Campistol, I. ’L’Alfabetització informacional. Cas pràctic a l’assignatura de gestió de la informació turística’ a Univest 08. Girona: La Universitat, 2008 [consulta: 17 setembre 2008]. Necessita Adobe Acrobat. Disponible a Internet a: http://hdl.handle.net/10256/956
ISBN: 978-84-8458-274-8
Document access: http://hdl.handle.net/10503/8515
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona. Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach
See also: http://hdl.handle.net/10256/956
Rights: Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons: Reconeixement – No comercial – Sense obra derivada (by-nc-nd)
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ca
Subject: Alfabetització informacional
Turisme -- Ensenyament universitari
Title: L’Alfabetització informacional. Cas pràctic a l’assignatura de Gestió de la Informació Turística
Type: info:eu-repo/semantics/conferenceObject
Repository: MDX

Subjects

Authors