Item


Pla d’acció tutorial de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de la UB

L’acció tutorial constitueix un element més del sistema d’educació superior orientat amaximitzar l’aprofitament que l’estudiant fa del seu pas per la universitat, coneixent lesnecessitats dels alumnes i adequant els recursos i metodologies al seu procés d’ensenyamentaprenentatge.Un element que cobra una importància fonamental davant els canvis que s’hanproduït en els darrers anys en el context de l’educació universitària, tant pel que fa alcreixement en l’oferta d’estudis i centres que ofereixen carreres, com en el perfil dels estudiants que accedeixen a les aules de les facultats i escoles universitàries.L’escenari actual posa de manifest la necessitat de pensar en accions adreçades amillorar l’adaptació a la universitat, com aquelles dirigides a orientar i assessorar l’estudiant al llarg del estudis fins a la sortida al mercat laboral. De tal manera que, els diferents estudiants que accedeixen a una carrera puguin desenvolupar un procés formatiu i personal d’acord amb les seves capacitats, necessitats i interessos, disposant de la màxima informació i orientació adequada.En aquest sentit, l’objecte d’aquest text és descriure un Pla d’Acció Tutorial, ubicat enun dels ensenyaments més demandats i massificats de la Universitat de Barcelona, la Diplomatura en Ciències Empresarials, amb un perfil d’estudiants amb un nivelld’heterogeneïtat alt i un fracàs acadèmic en el primer any de carrera elevat. S’exposal’estructura del pla, quina és la seva organització, els instruments de treball emprats, i quines són les diferents actuacions que configuren aquest programa. Finalment s’assenyalen algunesconsideracions valoratives sobre la implementació del PAT, i es plantegen algunes qüestions que van apareixent fruit dels anys de funcionament i de les reflexions internes de l’equip detutors

http://hdl.handle.net/10256/1013

Universitat de Girona. Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach

Author: Daza Pérez, Lidia
Sánchez Peñuela, Carles
Date: 2008 June 2
Abstract: L’acció tutorial constitueix un element més del sistema d’educació superior orientat amaximitzar l’aprofitament que l’estudiant fa del seu pas per la universitat, coneixent lesnecessitats dels alumnes i adequant els recursos i metodologies al seu procés d’ensenyamentaprenentatge.Un element que cobra una importància fonamental davant els canvis que s’hanproduït en els darrers anys en el context de l’educació universitària, tant pel que fa alcreixement en l’oferta d’estudis i centres que ofereixen carreres, com en el perfil dels estudiants que accedeixen a les aules de les facultats i escoles universitàries.L’escenari actual posa de manifest la necessitat de pensar en accions adreçades amillorar l’adaptació a la universitat, com aquelles dirigides a orientar i assessorar l’estudiant al llarg del estudis fins a la sortida al mercat laboral. De tal manera que, els diferents estudiants que accedeixen a una carrera puguin desenvolupar un procés formatiu i personal d’acord amb les seves capacitats, necessitats i interessos, disposant de la màxima informació i orientació adequada.En aquest sentit, l’objecte d’aquest text és descriure un Pla d’Acció Tutorial, ubicat enun dels ensenyaments més demandats i massificats de la Universitat de Barcelona, la Diplomatura en Ciències Empresarials, amb un perfil d’estudiants amb un nivelld’heterogeneïtat alt i un fracàs acadèmic en el primer any de carrera elevat. S’exposal’estructura del pla, quina és la seva organització, els instruments de treball emprats, i quines són les diferents actuacions que configuren aquest programa. Finalment s’assenyalen algunesconsideracions valoratives sobre la implementació del PAT, i es plantegen algunes qüestions que van apareixent fruit dels anys de funcionament i de les reflexions internes de l’equip detutors
Format: application/pdf
Citation: Daza Pérez, L.; Sánchez Peñuela, C. ’Pla d’acció tutorial de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de la UB’ a Univest 08. Girona: La Universitat, 2008 [consulta: 25 setembre 2008]. Necessita Adobe Acrobat. Disponible a Internet a: http://hdl.handle.net/10256/1013
ISBN: 978-84-8458-274-8
Document access: http://hdl.handle.net/10503/8531
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona. Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach
See also: http://hdl.handle.net/10256/1013
Rights: Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons: Reconeixement – No comercial – Sense obra derivada (by-nc-nd)
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ca
Subject: Ensenyament universitari
Tutors i tutoria (Educació)
Universitat de Barcelona
Title: Pla d’acció tutorial de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de la UB
Type: info:eu-repo/semantics/conferenceObject
Repository: MDX

Subjects

Authors