Item


Els Mòduls integrals d’aprenentatge (MIAPS)

El pressupòsit bàsic d’aquesta experiència és que el nou model d’Espai Europeud’Educació Superior pretén un major equilibri entre l’aprenentatge de l’alumnat il’ensenyament del professor, fent més èmfasi en el primer. En aquest context, hemdesenvolupat una eina que denominem "mòduls integrals d’aprenentatge (MIAPS)".L’experiència s’ha desenvolupat en els estudis de criminologia que, com bé es sap, va néixer en la cruïlla entre el model actual i el model de Bolonya, d’imminent implantació. Atès que no tenia sentit implantar un estudi sobre la base d’un model que ja estava condemnat a desaparèixer, centrat fonamentalment en l’ensenyament d’un temari, i en el qual el crèdit escorresponia amb 10 hores de classe; vàrem adoptar per un sistema més pròxim al noumodel, basat en les hores del treball de l’alumne (1 cr = 25h). En aquest context, varem considerar que el 50% de les hores de treball de l’alumne haurien de correspondre’s amb hores de contacte amb el professor, de les quals, almenys el 30% haurien de ser sessions presencials i la resta de tutories. L’altre 50% haurien de correspondre a hores de treball autònom.És precisament dintre d’aquestes hores de treball autònom que desenvolupem elsMIAPS. Amb la finalitat d’homogeneïtzar l’estudi, es va establir que cada MIAP hauria de comportar unes 6 hores de treball de l’alumne. Els MIAPS són concebuts com a espais que combinen informació i activitat. Des d’aquest punt de vista, cada MIAP integra una unitat temàtica. En ella es recull la informació bàsica del tema i conté els vincles necessaris per a fitar adequadament el tema. Però addicionalment, el MIAP incorpora una sèrie d’activitatsque es consideren necessàries i adequades per a aconseguir els coneixements idesenvolupar les competències vinculades al MIAP. Així, per exemple, si es pretén que unapersona conegui els plantejaments d’una determinada teoria criminològica, el MIAP, a més de recollir la informació bàsica, relaciona, mitjançant vincles, altra informació que serveix per a contextualitzar el tema i ampliar i aprofundir la informació. Però el MIAP no es limita a undocument que només proporciona informació, sinó que és també un document d’activitats. Si entre les competències relacionades està el treball en grup i l’anàlisi i resolució deproblemes; el MIAP hauria d’incorporar, per exemple, un cas pràctic que han de treballar en grups i resoldre els problemes plantejats. El MIAP permet incorporar exercicis d’avaluació o autoavaluació.Els MIAPS estan pensats com a eines (documents interactius) que permetentreballar i desenvolupar aquelles temàtiques o aspectes que, en principi, no són objecte de classes presencials. Deixant les sessions presencials per fer coses diferents a repetir “allò que el professor sap”, i que generalment es pot trobar escrit. Des d’aquest punt de vista, els MIAPS són documents "complexos", en el sentit que incorporen una sèrie de recursos que van des de la informació a activitats d’avaluació o autoavaluació, passant per activitats derecerca, treballs en grups, elaboració de mapes conceptuals, etc. Així mateix, els MIAPS incorporen mecanismes que serveixen per a fer el seguiment de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge. Un aspecte important que vull ressaltar és que, entre els exercicis que l’alumnat pot desenvolupar, està la possibilitat fer les aportacions als MIAPS, a partir del seuprocés d’aprenentatge. Aquesta eina es combina perfectament amb una avaluaciócontinuada i amb metodologies com el portafolio o l’e-portafolio. Cal advertir que els MIAPS no tenen relació amb el tradicional "apunts" de classe o amb una recopilació de materials de lectura, sinó que constituïxen uns veritables documents de treball. El suport dels MIAPS és virtual i l’alumnat accedeix de forma restringida mitjançant la seva clau

http://hdl.handle.net/10256/1040

Universitat de Girona. Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach

Author: Escobar Marulanda, Juan Gonzalo
Date: 2008 June 3
Abstract: El pressupòsit bàsic d’aquesta experiència és que el nou model d’Espai Europeud’Educació Superior pretén un major equilibri entre l’aprenentatge de l’alumnat il’ensenyament del professor, fent més èmfasi en el primer. En aquest context, hemdesenvolupat una eina que denominem "mòduls integrals d’aprenentatge (MIAPS)".L’experiència s’ha desenvolupat en els estudis de criminologia que, com bé es sap, va néixer en la cruïlla entre el model actual i el model de Bolonya, d’imminent implantació. Atès que no tenia sentit implantar un estudi sobre la base d’un model que ja estava condemnat a desaparèixer, centrat fonamentalment en l’ensenyament d’un temari, i en el qual el crèdit escorresponia amb 10 hores de classe; vàrem adoptar per un sistema més pròxim al noumodel, basat en les hores del treball de l’alumne (1 cr = 25h). En aquest context, varem considerar que el 50% de les hores de treball de l’alumne haurien de correspondre’s amb hores de contacte amb el professor, de les quals, almenys el 30% haurien de ser sessions presencials i la resta de tutories. L’altre 50% haurien de correspondre a hores de treball autònom.És precisament dintre d’aquestes hores de treball autònom que desenvolupem elsMIAPS. Amb la finalitat d’homogeneïtzar l’estudi, es va establir que cada MIAP hauria de comportar unes 6 hores de treball de l’alumne. Els MIAPS són concebuts com a espais que combinen informació i activitat. Des d’aquest punt de vista, cada MIAP integra una unitat temàtica. En ella es recull la informació bàsica del tema i conté els vincles necessaris per a fitar adequadament el tema. Però addicionalment, el MIAP incorpora una sèrie d’activitatsque es consideren necessàries i adequades per a aconseguir els coneixements idesenvolupar les competències vinculades al MIAP. Així, per exemple, si es pretén que unapersona conegui els plantejaments d’una determinada teoria criminològica, el MIAP, a més de recollir la informació bàsica, relaciona, mitjançant vincles, altra informació que serveix per a contextualitzar el tema i ampliar i aprofundir la informació. Però el MIAP no es limita a undocument que només proporciona informació, sinó que és també un document d’activitats. Si entre les competències relacionades està el treball en grup i l’anàlisi i resolució deproblemes; el MIAP hauria d’incorporar, per exemple, un cas pràctic que han de treballar en grups i resoldre els problemes plantejats. El MIAP permet incorporar exercicis d’avaluació o autoavaluació.Els MIAPS estan pensats com a eines (documents interactius) que permetentreballar i desenvolupar aquelles temàtiques o aspectes que, en principi, no són objecte de classes presencials. Deixant les sessions presencials per fer coses diferents a repetir “allò que el professor sap”, i que generalment es pot trobar escrit. Des d’aquest punt de vista, els MIAPS són documents "complexos", en el sentit que incorporen una sèrie de recursos que van des de la informació a activitats d’avaluació o autoavaluació, passant per activitats derecerca, treballs en grups, elaboració de mapes conceptuals, etc. Així mateix, els MIAPS incorporen mecanismes que serveixen per a fer el seguiment de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge. Un aspecte important que vull ressaltar és que, entre els exercicis que l’alumnat pot desenvolupar, està la possibilitat fer les aportacions als MIAPS, a partir del seuprocés d’aprenentatge. Aquesta eina es combina perfectament amb una avaluaciócontinuada i amb metodologies com el portafolio o l’e-portafolio. Cal advertir que els MIAPS no tenen relació amb el tradicional "apunts" de classe o amb una recopilació de materials de lectura, sinó que constituïxen uns veritables documents de treball. El suport dels MIAPS és virtual i l’alumnat accedeix de forma restringida mitjançant la seva clau
Format: application/pdf
Citation: Escobar Marulanda, G. ’Els Mòduls integrals d’aprenentatge (MIAPS)’ a Univest 08. Girona: La Universitat, 2008 [consulta: 13 octubre 2008]. Necessita Adobe Acrobat. Disponible a Internet a: http://hdl.handle.net/10256/1040
ISBN: 978-84-8458-274-8
Document access: http://hdl.handle.net/10503/8557
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona. Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach
See also: http://hdl.handle.net/10256/1040
Rights: Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons: Reconeixement – No comercial – Sense obra derivada (by-nc-nd)
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ca
Subject: Ensenyament universitari
Espai Europeu d’Educació Superior
Estratègies d’aprenentatge
Ensenyament virtual
Title: Els Mòduls integrals d’aprenentatge (MIAPS)
Type: info:eu-repo/semantics/conferenceObject
Repository: MDX

Subjects

Authors