Item


Development of new tools for local electron distribution analysis

This thesis focuses in the development and application of new tools for the analysis of the electron distribution in molecules, focusing on the concepts of local spins, and oxidation state. The thesis can be divided into three parts. The first one deals with the formulation of a new atom in molecule definition reproducing to some extent the results of the QTAIM (Quantum theory of atoms in molecules) analysis at a much reduced computational cost. In the second part we propose a new methodology to obtain local spins from wave function analysis and we relate local spins with the chemical bond and the radical character of molecules. Finally, we study the electron configurations of the atom within the molecule and retrieve their oxidation states from a particular analysis of the effective atomic orbitals (eff-AOs)

Aquesta tesi es centra en el desenvolupament i aplicació de noves eines per a l’anàlisi de la distribució electrònica en molècules, posant èmfasi en els conceptes de espins locals i estats d’oxidació. La tesi es pot dividir en tres parts. La primera està dedicada a la formulació d’una nova definició d’àtom dins de la molècula que reprodueix les propietats de l’anàlisi QTAIM (Quantum theory of atoms in molecules) amb un cost computacional associat molt més baix. A la segona part proposem una nova metodologia per a obtenir espins locals a partir de l’anàlisi de la funció d’ona i relacionam aquest concepte amb l’enllaç químic iatom el caràcter radical de les molècules. Per últim, estudiem les configuracions electròniques dels àtoms dins de les molècules i obtenim estats d’oxidació efectius a partir de l’anàlisi dels orbitals atòmics efectius

Universitat de Girona

Manager: Salvador Sedano, Pedro
Other contributions: Universitat de Girona. Institut de Química Computacional i Catàlisi
Author: Ramos Cordoba, Eloy
Date: 2014 April 11
Abstract: This thesis focuses in the development and application of new tools for the analysis of the electron distribution in molecules, focusing on the concepts of local spins, and oxidation state. The thesis can be divided into three parts. The first one deals with the formulation of a new atom in molecule definition reproducing to some extent the results of the QTAIM (Quantum theory of atoms in molecules) analysis at a much reduced computational cost. In the second part we propose a new methodology to obtain local spins from wave function analysis and we relate local spins with the chemical bond and the radical character of molecules. Finally, we study the electron configurations of the atom within the molecule and retrieve their oxidation states from a particular analysis of the effective atomic orbitals (eff-AOs)
Aquesta tesi es centra en el desenvolupament i aplicació de noves eines per a l’anàlisi de la distribució electrònica en molècules, posant èmfasi en els conceptes de espins locals i estats d’oxidació. La tesi es pot dividir en tres parts. La primera està dedicada a la formulació d’una nova definició d’àtom dins de la molècula que reprodueix les propietats de l’anàlisi QTAIM (Quantum theory of atoms in molecules) amb un cost computacional associat molt més baix. A la segona part proposem una nova metodologia per a obtenir espins locals a partir de l’anàlisi de la funció d’ona i relacionam aquest concepte amb l’enllaç químic iatom el caràcter radical de les molècules. Per últim, estudiem les configuracions electròniques dels àtoms dins de les molècules i obtenim estats d’oxidació efectius a partir de l’anàlisi dels orbitals atòmics efectius
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10803/133376
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Química física
Title: Development of new tools for local electron distribution analysis
Type: doctoralThesis
Repository: TDX

Subjects

Authors