Item


Pobresa, privació i rendes mínimes a Catalunya

The current economic crisis has increased severe poverty as well as severe deprivation levels in our society, putting under stress the existing social protection system. In the Spanish system of social protection, the very last resource consists of the regional minimum insertion schemes (MIS). The thesis examines two key elements of the MIS, focusing on the Catalan programme: a) the extent to which they can fight against deprivation and b) the role played by activation measures. The thesis concludes that greater generosity in the funding of the current Catalan Minimum Insertion Income scheme (RMI) would reduce in the levels of deprivation in households characterized by severe poverty. The thesis also concludes that the insertion pathways of the RMI should be adapted to three beneficiary profiles: chronic, social and unemployed

La crisi econòmica actual ha fet créixer els nivells de pobresa i privació severa en la nostra societat, posant a prova el vigent sistema de protecció social. En el sistema espanyol de protecció social, l’últim esglaó el conforma el conjunt de rendes mínimes d’inserció de les comunitats autònomes. La tesi analitza dos elements d’aquest sistema de rendes mínimes, centrant l’atenció en el cas català: a) fins a quin punt aquest permet lluitar contra la privació i b) el seu component d’activació. La tesi conclou que una major generositat en la dotació econòmica de la vigent Renda Mínima d’Inserció (RMI) catalana permetria reduir els nivells de privació en les llars que registren una pobresa severa. La tesi conclou també que els itineraris d’inserció laboral de la RMI haurien d’adaptar-se a tres perfils de beneficiari: cronicificat, social i laboral

Universitat de Girona

Manager: Recio, Albert
Garriga Ripoll, Anna
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Economia
Author: Ballester González, Ramon
Date: 2014 March 14
Abstract: The current economic crisis has increased severe poverty as well as severe deprivation levels in our society, putting under stress the existing social protection system. In the Spanish system of social protection, the very last resource consists of the regional minimum insertion schemes (MIS). The thesis examines two key elements of the MIS, focusing on the Catalan programme: a) the extent to which they can fight against deprivation and b) the role played by activation measures. The thesis concludes that greater generosity in the funding of the current Catalan Minimum Insertion Income scheme (RMI) would reduce in the levels of deprivation in households characterized by severe poverty. The thesis also concludes that the insertion pathways of the RMI should be adapted to three beneficiary profiles: chronic, social and unemployed
La crisi econòmica actual ha fet créixer els nivells de pobresa i privació severa en la nostra societat, posant a prova el vigent sistema de protecció social. En el sistema espanyol de protecció social, l’últim esglaó el conforma el conjunt de rendes mínimes d’inserció de les comunitats autònomes. La tesi analitza dos elements d’aquest sistema de rendes mínimes, centrant l’atenció en el cas català: a) fins a quin punt aquest permet lluitar contra la privació i b) el seu component d’activació. La tesi conclou que una major generositat en la dotació econòmica de la vigent Renda Mínima d’Inserció (RMI) catalana permetria reduir els nivells de privació en les llars que registren una pobresa severa. La tesi conclou també que els itineraris d’inserció laboral de la RMI haurien d’adaptar-se a tres perfils de beneficiari: cronicificat, social i laboral
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10803/133596
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Demografia. Sociologia. Estadística
Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l’economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus
Title: Pobresa, privació i rendes mínimes a Catalunya
Type: doctoralThesis
Repository: TDX

Subjects

Authors