Item


Reproducció i desenvolupament de la mallerenga blava (Cyanistes caeruleus): conseqüències de la invasió de la formiga argentina (Linepithema humile) en la xarxa tròfica del bosc mediterrani

We investigated whether the Argentine ant (Linepithema humile) invasion modifies the trophic web of the sclerophyllous Mediterranean forests to the point that impacts co-occurring bird communities. We studied if the invaded cork oak forests represent an ecological trap for the blue tit (Cyanistes caeruleus). The invasive ant dramatically impacts native ant communities in the areas studied. The Argentine ant alters the food supplies for the breeding foliage gleaning birds, basically through a depletion of the caterpillar availability in cork oaks. Nevertheless, the Argentine ant invasion does not affect the overall insectivorous birds’ communities. The detailed study of the reproductive dynamics of the blue tit do not provide evidences enough to assure that the blue tit is caught in an ecological trap in the Argentine ant invaded forests

S’avalua si la invasió de formiga argentina (Linepithema humile) modifica la xarxa tròfica dels boscos esclerofil·les mediterranis i arriba a afectar les comunitats d’ocells. Concretament s’estudia si les suredes envaïdes poden representar un parany ecològic per a la mallerenga blava (Cyanistes caeruleus). Els impactes de la invasió resulten ser dramàtics per a les formigues natives, a les que elimina gairebé del tot de les zones envaïdes. La invasió altera el proveïment de recursos alimentaris per a les pollades dels insectívors del fullatge, principalment a base de minvar la disponibilitat d’erugues en alzines sureres. La comparació de les poblacions reproductores d’ocells ens mostra, però, que la formiga argentina no sembla determinar en gran manera les comunitats d’ocells insectívors. L’estudi de la dinàmica reproductiva de la mallerenga tampoc proporciona evidències de què la invasió de formiga argentina constitueixi un parany ecològic per a la mallerenga blava

Universitat de Girona

Manager: Pons Ferran, Pere
Bas Lay, Josep M. (Josep Maria)
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Ciències Ambientals
Author: Estany-Tigerström, David
Date: 2013 November 29
Abstract: We investigated whether the Argentine ant (Linepithema humile) invasion modifies the trophic web of the sclerophyllous Mediterranean forests to the point that impacts co-occurring bird communities. We studied if the invaded cork oak forests represent an ecological trap for the blue tit (Cyanistes caeruleus). The invasive ant dramatically impacts native ant communities in the areas studied. The Argentine ant alters the food supplies for the breeding foliage gleaning birds, basically through a depletion of the caterpillar availability in cork oaks. Nevertheless, the Argentine ant invasion does not affect the overall insectivorous birds’ communities. The detailed study of the reproductive dynamics of the blue tit do not provide evidences enough to assure that the blue tit is caught in an ecological trap in the Argentine ant invaded forests
S’avalua si la invasió de formiga argentina (Linepithema humile) modifica la xarxa tròfica dels boscos esclerofil·les mediterranis i arriba a afectar les comunitats d’ocells. Concretament s’estudia si les suredes envaïdes poden representar un parany ecològic per a la mallerenga blava (Cyanistes caeruleus). Els impactes de la invasió resulten ser dramàtics per a les formigues natives, a les que elimina gairebé del tot de les zones envaïdes. La invasió altera el proveïment de recursos alimentaris per a les pollades dels insectívors del fullatge, principalment a base de minvar la disponibilitat d’erugues en alzines sureres. La comparació de les poblacions reproductores d’ocells ens mostra, però, que la formiga argentina no sembla determinar en gran manera les comunitats d’ocells insectívors. L’estudi de la dinàmica reproductiva de la mallerenga tampoc proporciona evidències de què la invasió de formiga argentina constitueixi un parany ecològic per a la mallerenga blava
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10803/134599
Language: cat
eng
Publisher: Universitat de Girona
Subject: Ecologia general i biodiversitat
Zoologia
Title: Reproducció i desenvolupament de la mallerenga blava (Cyanistes caeruleus): conseqüències de la invasió de la formiga argentina (Linepithema humile) en la xarxa tròfica del bosc mediterrani
Type: doctoralThesis
Repository: TDX

Subjects

Authors