Item


Los derechos de información y de participación ciudadanas en materia urbanística

This thesis has the aim of establish a compilation of the citizen’s rights in urbanism. By one hand, the right of having access to the urbanistic information, means to study exhaustively the right of having access to the archives and registries applied to urbanism, that, nowadays, and because of the presence of a modern Public Administration, and technologically developed, needs to be completed with the obligation of the Administration of providing an active divulgation role and to publish all its activity. By the other hand, it is necessary to pay attention to the right of participation, analyzed from a functional optic and from the citizen’s perspective, which it means to study the participation of the citizens in the period of public information, as much as their participation through other not institutionalized instruments: the local referendum and the public consultation

Esta tesis doctoral tiene el objetivo de establecer una compilación de los derechos de los ciudadanos en materia urbanística. Por un lado, se estudia el derecho de acceso a la información urbanística, pasando por un exhaustivo análisis aplicado del derecho de acceso a los archivos y registros, que en la actualidad, y con la presencia de una Administración moderna y tecnológicamente preparada, requiere ser completado con el deber de publicidad activa de la Administración. Por otro lado, se centra la atención en el derecho de participación urbanística, analizado desde una óptica funcional, y desde la perspectiva de los ciudadanos, que se concreta en esta tesis en el estudio sistemático de la participación de los ciudadanos en el trámite de información pública, y en otras figuras, no institucionalizada legalmente, pero que tienen que tener mayor presencia por su utilidad: el referéndum local, así como la consulta popular no refrendaria

Universitat de Girona

Manager: Trayter Jiménez, Joan Manuel
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Dret Públic
Author: Llorens Ferrer, Marta
Date: 2013 April 19
Abstract: This thesis has the aim of establish a compilation of the citizen’s rights in urbanism. By one hand, the right of having access to the urbanistic information, means to study exhaustively the right of having access to the archives and registries applied to urbanism, that, nowadays, and because of the presence of a modern Public Administration, and technologically developed, needs to be completed with the obligation of the Administration of providing an active divulgation role and to publish all its activity. By the other hand, it is necessary to pay attention to the right of participation, analyzed from a functional optic and from the citizen’s perspective, which it means to study the participation of the citizens in the period of public information, as much as their participation through other not institutionalized instruments: the local referendum and the public consultation
Esta tesis doctoral tiene el objetivo de establecer una compilación de los derechos de los ciudadanos en materia urbanística. Por un lado, se estudia el derecho de acceso a la información urbanística, pasando por un exhaustivo análisis aplicado del derecho de acceso a los archivos y registros, que en la actualidad, y con la presencia de una Administración moderna y tecnológicamente preparada, requiere ser completado con el deber de publicidad activa de la Administración. Por otro lado, se centra la atención en el derecho de participación urbanística, analizado desde una óptica funcional, y desde la perspectiva de los ciudadanos, que se concreta en esta tesis en el estudio sistemático de la participación de los ciudadanos en el trámite de información pública, y en otras figuras, no institucionalizada legalmente, pero que tienen que tener mayor presencia por su utilidad: el referéndum local, así como la consulta popular no refrendaria
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10803/277014
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Dret constitucional. Dret administratiu
Title: Los derechos de información y de participación ciudadanas en materia urbanística
Type: doctoralThesis
Repository: TDX

Subjects

Authors