Item


Aspectes aplicatius de la Normativa Comptable Internacional

El propòsit d’aquest treball és presentar un mètode que faciliti l’accés ràpid i segur a cada una de les Normes Internacionals de Comptabilitat, així com sistematitzar el tractament comptable de les diferents operacions de l’empresa i establir una guia d’aplicació, de les normes, a cada una d’aquestes operacions. Comencem presentant els organismes emissors de normes al llarg del temps i analitzant la totalitat d’aquestes. Així, hem pogut deduir una estructura general de les mateixes, que serveix de patró per a la seva interpretació i que permet elaborar-ne una fitxa individualitzada -incloses com annex-. A continuació, hem estructurat l’activitat econòmica seguint un enfocament dinàmic, el qual permet definir els diferents processos d’actuació de l’empresa en la seva activitat. De la concurrència dels dos elements anteriors, n’ha resultat la part final de l’estudi, que facilita la interpretació i aplicació de les Normes Internacionals d’Informació Financera, en el registre de les operacions empresarials, sense entrar en casuístiques determinades.

The purpose of this thesis is to find a method that facilitates the quick and safe access to each one of the International Accounting Standards, as well as to systematize the accounting treatment of the various operations of the company and so, establish the guidelines for the International Accounting Standards application to each of these operations. First of all, we present the main accounting standards-setters over time and analyse all the accounting rules. Based on these analyses, we give support to the hypothesis of the existence of a general underlying structure, common to all the accounting rules; and that this structure could be used as a common pattern in their interpretation. Due to the previous deduction we could elaborate individual tabs for each of the accounting standards -included in the annex-. Moreover, we have structured the economic activity following a dynamic approach that has allowed us to define the various strategic actions undertaken by a company to develop its activity. The join analysis of the two elements mentioned above is presented in the final part of the thesis. The objective of this analysis is to enable the interpretation and application of the International Financial Reporting Standards in the registration of the companies’ operations in their accounting statements, without going into specific cases.

Universitat de Girona

Manager: Rabaseda i Tarrés, Joaquim
Farreras Noguer, M. Àngels
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Empresa
Author: Morera Basuldo, Pilar
Date: 2014 December 17
Abstract: El propòsit d’aquest treball és presentar un mètode que faciliti l’accés ràpid i segur a cada una de les Normes Internacionals de Comptabilitat, així com sistematitzar el tractament comptable de les diferents operacions de l’empresa i establir una guia d’aplicació, de les normes, a cada una d’aquestes operacions. Comencem presentant els organismes emissors de normes al llarg del temps i analitzant la totalitat d’aquestes. Així, hem pogut deduir una estructura general de les mateixes, que serveix de patró per a la seva interpretació i que permet elaborar-ne una fitxa individualitzada -incloses com annex-. A continuació, hem estructurat l’activitat econòmica seguint un enfocament dinàmic, el qual permet definir els diferents processos d’actuació de l’empresa en la seva activitat. De la concurrència dels dos elements anteriors, n’ha resultat la part final de l’estudi, que facilita la interpretació i aplicació de les Normes Internacionals d’Informació Financera, en el registre de les operacions empresarials, sense entrar en casuístiques determinades.
The purpose of this thesis is to find a method that facilitates the quick and safe access to each one of the International Accounting Standards, as well as to systematize the accounting treatment of the various operations of the company and so, establish the guidelines for the International Accounting Standards application to each of these operations. First of all, we present the main accounting standards-setters over time and analyse all the accounting rules. Based on these analyses, we give support to the hypothesis of the existence of a general underlying structure, common to all the accounting rules; and that this structure could be used as a common pattern in their interpretation. Due to the previous deduction we could elaborate individual tabs for each of the accounting standards -included in the annex-. Moreover, we have structured the economic activity following a dynamic approach that has allowed us to define the various strategic actions undertaken by a company to develop its activity. The join analysis of the two elements mentioned above is presented in the final part of the thesis. The objective of this analysis is to enable the interpretation and application of the International Financial Reporting Standards in the registration of the companies’ operations in their accounting statements, without going into specific cases.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10803/285599
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Subject: Gestió i organització. Administració i direcció d’empreses. Publicitat. Relacions públiques. Mitjans de comunicació de masses
Title: Aspectes aplicatius de la Normativa Comptable Internacional
Type: doctoralThesis
Repository: TDX

Subjects

Authors