Item


Vers una gestió territorial del regadiu. Model i aplicació a tres casos d’estudi de l’Europa meridional

La tesi doctoral "Vers una gestió territorial del regadiu. Model i aplicació a tres casos d’estudi de l’Europa meridional" aprofundeix en la gestió del regadiu des d’una perspectiva territorial, tot definint i aplicant el Model de Gestió Territorial del Regadiu i aplicant una metodologia basada en l’anàlisi qualitativa. La recerca ha radiografiat la gestió de tres canals de regadiu de caràcter multifuncional (canal Segarra-Garrigues, Lleida; canal de la Neste, Hautes-Pyrénées; i canal de la Muzza, Lombardia) a partir de l’anàlisi de la naturalesa de cadascuna de les parts interessades, identificant així els reptes que afronta cada model de gestió a curt i mig termini i extrapolant-ne bones pràctiques.Els resultats obtinguts posen de manifest com la contraposició d’interessos, demandes, prioritats i relacions de poder està estretament lligada al reconeixement mutu entre actors així com a la seva representativitat dins del model de gestió del canal de regadiu.

The thesis "Territorial management of irrigation: model and application in three case studies from Southern Europe" explores the management of irrigation from a territorial perspective and based on qualitative analysis of the assumptions contained in three Southern European case studies where converge conflicting values and functions of irrigation practice (the Segarra-Garrigues canal, Lleida; the Neste canal, Hautes-Pyrénées; and the Muzza canal, Lombardia) and from the study of the nature of each stakeholder, identifying the challenges that each model of management facing in the short and medium term and extrapolating best practices. The results show how the contrast of interests, needs, priorities and power relations is closely linked to mutual recognition between stakeholders as well as their representation in the management model of each irrigation canal.

Universitat de Girona

Manager: Ribas Palom, Anna
Pavón, David
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Geografia
Universitat de Girona. Institut de Medi Ambient
Author: Ricart Casadevall, Sandra
Date: 2014 December 16
Abstract: La tesi doctoral "Vers una gestió territorial del regadiu. Model i aplicació a tres casos d’estudi de l’Europa meridional" aprofundeix en la gestió del regadiu des d’una perspectiva territorial, tot definint i aplicant el Model de Gestió Territorial del Regadiu i aplicant una metodologia basada en l’anàlisi qualitativa. La recerca ha radiografiat la gestió de tres canals de regadiu de caràcter multifuncional (canal Segarra-Garrigues, Lleida; canal de la Neste, Hautes-Pyrénées; i canal de la Muzza, Lombardia) a partir de l’anàlisi de la naturalesa de cadascuna de les parts interessades, identificant així els reptes que afronta cada model de gestió a curt i mig termini i extrapolant-ne bones pràctiques.Els resultats obtinguts posen de manifest com la contraposició d’interessos, demandes, prioritats i relacions de poder està estretament lligada al reconeixement mutu entre actors així com a la seva representativitat dins del model de gestió del canal de regadiu.
The thesis "Territorial management of irrigation: model and application in three case studies from Southern Europe" explores the management of irrigation from a territorial perspective and based on qualitative analysis of the assumptions contained in three Southern European case studies where converge conflicting values and functions of irrigation practice (the Segarra-Garrigues canal, Lleida; the Neste canal, Hautes-Pyrénées; and the Muzza canal, Lombardia) and from the study of the nature of each stakeholder, identifying the challenges that each model of management facing in the short and medium term and extrapolating best practices. The results show how the contrast of interests, needs, priorities and power relations is closely linked to mutual recognition between stakeholders as well as their representation in the management model of each irrigation canal.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10803/285657
Language: cat
eng
Publisher: Universitat de Girona
Subject: Agricultura. Agronomia. Maquinària agrícola. Sòls. Edafologia agrícola
Geografia i història
Title: Vers una gestió territorial del regadiu. Model i aplicació a tres casos d’estudi de l’Europa meridional
Type: doctoralThesis
Repository: TDX

Subjects

Authors