Item


El Rechtspfleger alemán como una manifestación de la justicia de proximidad

El objetivo de esta tesis doctoral es intentar contribuir a una justicia más próxima y eficaz. Se inicia con un estudio sobre el concepto de justicia de proximidad y sus modelos y los relaciona con el concepto positivo de eficacia de la justica y los criterios para su medición introducidos por la UE. Esta relación se concreta con la descripción de una institución alemana poco conocida en nuestro país: el Rechtspfleger, que ha sido un elemento fundamental para la eficacia y la celeridad de la justicia germánica. Se cierra este estudio con una reflexión sobre la posibilidad de una introducción de esta figura en nuestra administración de justicia mediante el ejemplo del criminólogo.

The objective of this PhD thesis is attempts to contribute to a closer and more effective practice justice. It begins with a approach to the concept of local and its proximity models and relates them to the positive concept of Justice efficiency and the criteria for measurement introduced by the EU. This relationship is specified with the description of a German institution almost completely unheard-of in known in our country: Rechtspfleger, which has been the key for efficiency promotion in the German courts. This analysis closes witch a thought on the possibility of introducing this figure in our administration of justice through a criminologist.

Universitat de Girona

Manager: Escobar Marulanda, Juan Gonzalo
Varona Gómez, Daniel
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Dret Públic
Author: Cereijo Soto, Antonio
Date: 2015 March 26
Abstract: El objetivo de esta tesis doctoral es intentar contribuir a una justicia más próxima y eficaz. Se inicia con un estudio sobre el concepto de justicia de proximidad y sus modelos y los relaciona con el concepto positivo de eficacia de la justica y los criterios para su medición introducidos por la UE. Esta relación se concreta con la descripción de una institución alemana poco conocida en nuestro país: el Rechtspfleger, que ha sido un elemento fundamental para la eficacia y la celeridad de la justicia germánica. Se cierra este estudio con una reflexión sobre la posibilidad de una introducción de esta figura en nuestra administración de justicia mediante el ejemplo del criminólogo.
The objective of this PhD thesis is attempts to contribute to a closer and more effective practice justice. It begins with a approach to the concept of local and its proximity models and relates them to the positive concept of Justice efficiency and the criteria for measurement introduced by the EU. This relationship is specified with the description of a German institution almost completely unheard-of in known in our country: Rechtspfleger, which has been the key for efficiency promotion in the German courts. This analysis closes witch a thought on the possibility of introducing this figure in our administration of justice through a criminologist.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10803/289983
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Dret constitucional. Dret administratiu
Title: El Rechtspfleger alemán como una manifestación de la justicia de proximidad
Type: doctoralThesis
Repository: TDX

Subjects

Authors